Trang chủ Công bố chỉ số giá
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình tháng 9, Quý III năm 2020
26/10/2020 15: 46:00
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình tháng 8 năm 2020
26/10/2020 15: 41:00
Công bố chỉ số giá xây dựng công trình tháng 7 năm 2020
26/10/2020 15: 37:00
Quyết định số 2761/QĐ-SXD ngày 22/7/2020 của Sở Xây dựng Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ninh tháng 6 năm 2020
22/07/2020 13: 55:00
Quyết định số 2760/QĐ-SXD ngày 22/7/2020 Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ninh tháng 5 năm 2020
22/07/2020 13: 49:00
Quyết định số 2759/QĐ-SXD ngày 22/07/2020 của Sở Xây dựng Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ninh tháng 4 năm 2020
22/07/2020 09: 12:00
Quyết định số 1768/QĐ-SXD ngày 15/5/2020 của Sở Xây dựng Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ninh tháng 3, Quý I năm 2020
15/05/2020 08: 03:00
Quyết định số 1767/QĐ-SXD ngày 15/5/2020 của Sở Xây dựng Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ninh tháng 2 năm 2020
15/05/2020 08: 00:00
Quyết định số 1766/QĐ-SXD ngày 15/5/2020 của Sở Xây dựng Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Quảng Ninh tháng 1 năm 2020
15/05/2020 07: 58:00
Quyết định số 4716/QĐ-SXD ngày 27/12/2019 của Sở Xây dựng Về việc Công bố chỉ số giá xây dựng công trình Tháng 12, Quý IV và năm 2019
27/12/2019 15: 40:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1256
Đã truy cập: 1307284