Trang chủ Các bộ đơn giá XDCT
Công bố gía ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024
27/12/2023 08: 29:31
Công bố bảng giá ca máy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
15/06/2023 09: 10:31
Công bố giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
03/06/2023 04: 40:57
Tệp tin đính kèm
Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
03/06/2023 04: 20:40
Quyết định số 4684/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
28/12/2021 15: 44:00
Công bố đơn giá khai thác đất đá thải tại các bãi thải mỏ của Tổng Công ty Đông Bắc
16/09/2021 10: 02:00
V/v Công bố đơn giá khai thác, vận chuyển đất đá thải mỏ
24/08/2021 15: 31:00
V/v hủy bỏ Quyết định số 4999/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
26/11/2020 08: 26:00
Ngày 26/11/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4408/QĐ-UBND V/v hủy bỏ...
Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v ban hành Quy định Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
31/12/2019 08: 50:00
Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát (Khu vực VI)
25/12/2017 11: 08:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 954
Đã truy cập: 2643568