Trang chủ Các bộ đơn giá XDCT
V/v hủy bỏ Quyết định số 4999/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
26/11/2020 08: 26:00
Ngày 26/11/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4408/QĐ-UBND V/v hủy bỏ...
Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v ban hành Quy định Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
31/12/2019 08: 50:00
Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát (Khu vực VI)
25/12/2017 11: 08:00
Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát (Khu vực V)
25/12/2017 11: 04:00
Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát (Khu vực IV)
25/12/2017 11: 00:00
Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát (Khu vực III)
25/12/2017 10: 56:00
Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát (Khu vực II)
25/12/2017 10: 53:00
Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát (Khu vực I)
25/12/2017 10: 46:00
Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình Chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
25/12/2017 09: 41:00
Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
25/12/2017 09: 35:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1016
Đã truy cập: 1307044