Trang chủ Chứng chỉ ngành nghề hoạt động xây dựng
Quyết định số 35/QĐ-SXD ngày 24/2/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1- năm 2022
24/02/2022 09: 09:00
Quyết định số 430/QĐ-SXD ngày 13/12/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản cho ông Bùi Văn Hoàng
13/12/2021 09: 58:00
Quyết định số 4921/QĐ-SXD ngày 13/12/2021 của Sở Xây dựng Về việc thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của ông Bùi Văn Hoàng
13/12/2021 09: 22:00
V/v thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của ông Lê Trung Kiên
08/12/2021 17: 20:00
Quyết định số 238/QĐ-SXD ngày 10/8/2021 của Sở Xây dựng Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
10/08/2021 10: 47:00
Quyết định số 156/QĐ-SXD ngày 28/5/2021 của Sở Xây dựng Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 (đợt 1)
28/05/2021 11: 43:00
Quyết định số 1925/QĐ-SXD ngày 24/5/2021 của Sở Xây dựng Về việc phê duyệt Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 (đợt 1)
24/05/2021 20: 45:00
Quyết định số 115/QĐ-SXD ngày 22/4/2021 của Sở Xây dựng Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 - năm 2021
22/04/2021 17: 00:00
Quyết định số 92/QĐ-SXD ngày 19/3/2021 của Sở Xây dựng V/v cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 03 cá nhân
19/03/2021 10: 35:00
Quyết đinh số 508/QĐ-SXD ngày 25/12/2020 về việc cấp chứng chỉ hành nghề mô giới BĐS trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020 (đợt 3)
25/12/2020 10: 20:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 582
Đã truy cập: 2643196