Trang chủ Chứng chỉ ngành nghề hoạt động xây dựng
Quyết đinh số 136/QĐ-SXD ngày 26/7/2019 về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề mô giới BĐS
26/07/2019 15: 44:00
Quyết đinh số 136/QĐ-SXD ngày 26/7/2019 về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS
26/07/2019 00: 43:00
Quyết định số 93/QĐ-SXD ngày 03/7/2019 của Sở Xây dựng V/v cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng cho 244 cá nhân đạt kết quả sát hạch đợt 2/2019
03/07/2019 11: 33:00
Quyết định số 1392/QĐ-SXD ngày 23/4/2019 V/v cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho ông Trần Mạnh Cường
23/04/2019 08: 25:00
Quyết định số 1100/QĐ-SXD ngày 03/4/2019 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 209 cá nhân
03/04/2019 09: 29:00
Quyết định số 1078/QĐ-SXD ngày 01/4/2019 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (đợt 1)
01/04/2019 15: 43:00
Quyết định số 4605/QĐ-SXD ngày 12/12/2018 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 199 cá nhân
12/12/2018 15: 08:00
Quyết định 4008/QĐ-SXD ngày 01/11/2018 của Sở Xây dựng Về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
01/11/2018 16: 07:00
Quyết định số 3843/QĐ-SXD ngày 23/10/2018 Về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho ông Trần Hải Nam
23/10/2018 08: 24:00
Quyết định 3233/QĐ-SXD ngày 12/9/2018 về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 4/2018)
12/09/2018 08: 23:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 23
Đã truy cập: 2597033