Trang chủ Chứng chỉ ngành nghề hoạt động xây dựng
Quyết định 3195/QĐ-SXD ngày 10/9/2018 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018 ( đợt 2)
10/09/2018 15: 15:00
Quyết định 1245/QĐ-SXD ngày 27/4/2018 V/v cấp chứng chỉ Định giá xây dựng đợt 2/2018
27/04/2018 10: 19:00
Quyết định 1256/QĐ-SXD ngày 27/4/2018 V/v Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2/2018
27/04/2018 08: 45:00
Quyết định 395/QĐ-SXD ngày 01/2/2018 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 1/2018)
01/02/2018 16: 32:00
Quyết định 196/QĐ-SXD ngày 16/01/2018 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
16/01/2018 16: 47:00
Quyết định 3915/QĐ-SXD ngày 02/11/2017 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017 (đợt 3/2017)
02/11/2017 08: 33:00
Quyết định 3875/QĐ-SXD ngày 31/10/2017 V/v bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với ông Hoàng Thế Dương
31/10/2017 16: 54:00
Quyết định 3729/QĐ-SXD ngày 23/10/2017 V/v cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
23/10/2017 08: 38:00
Quyết định 3692/QĐ-SXD ngày 19/10/2017 V/v cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
19/10/2017 16: 51:00
Quyết định số 3692/QĐ-SXD ngày 19/10/2017 của Sở Xây dựng V/v cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
19/10/2017 15: 08:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 34
Đã truy cập: 2597044