Trang chủ Quy hoạch phân khu Móng Cái
Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu A6 - Khu đô thị du lịch biển tại phường Trà Cổ thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
13/12/2021 15: 46:00
Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 24/08/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A4.2, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
24/08/2021 16: 21:00
Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực A4.1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
05/07/2021 10: 48:00
Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A5.1 và A5.2 thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
30/06/2021 11: 04:00
V/v phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 2A thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
30/06/2021 10: 50:00
Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A4.2 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
16/06/2021 16: 29:00
Về việc Phê duyệt duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Vĩnh Trung – Vĩnh Thực (Khu D1) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
26/02/2018 16: 27:00
V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Vạn Ninh (khu A5.2) thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh QN
23/02/2018 16: 12:00
V/v phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
24/01/2013 15: 53:00
Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) dọc tuyến đường biên giới sông Bắc Luân, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh
19/01/2012 15: 58:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 549
Đã truy cập: 1975621