Công Đoàn

24/08/2017

I. THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG QUẢNG NINH

 Bà Phạm Thị Thúy Hà: Chủ tịch

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Điện thoại văn phòng: 0203.3835.612

Điện thoại di động: 0912.233.518

Email: havpld@gmail.com

Bà Nguyễn Thúy Nga: Phó chủ tịch

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điện thoại văn phòng: 0203.3837680

Điện thoại di động: 0985.061.328

Email: cdnxd.ldld@quangninh.gov.vn;

Ông Nguyễn Hữu Bình: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ văn hóa

Điện thoại văn phòng: 0203.3837680

Điện thoại di động: 0913.303.185

Email: binhliendoanqn@gmail.com

II. CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN SỞ XÂY DỰNG

 

Chủ tịch: Ông Vũ Thanh Hùng

Trưởng phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Quảng Ninh

Điện thoại văn phòng: 0203.3837672

Điện thoại di động: 0982.032.168

Email: vuthanhhung@quangninh.gov.vn

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 733
Đã truy cập: 2294217