Công Đoàn

06/05/2022

I. THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Ông Nguyễn Ngọc Sáu: Chủ tịch Công đoàn ngành

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Điện thoại văn phòng: 0203.3835.612

Điện thoại di động: 0915.481.800

Email: ngocsaucdqn@gmail.com

 

Nguyễn Thúy Nga: Phó chủ tịch Công đoàn ngành

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điện thoại văn phòng: 0203.3837680

Điện thoại di động: 0985.061.328

Email: cdnxd.ldld@quangninh.gov.vn

Ông Nguyễn Hữu Bình: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ văn hóa

Điện thoại văn phòng: 0203.3837680

Điện thoại di động: 0913.303.185

Email: nguyenhuubinh.ldld@quangninh.gov.vn

 

II. CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN SỞ XÂY DỰNG

 

 

Ông Đỗ Xuân Điệp: Chủ tịch Công đoàn Sở Xây dựng, Phó giám đốc Sở Xây dựng

Điện thoại văn phòng: 02033.533.266

Điện thoại di động: 0912.015.842

Email: doxuandiep@quangninh.gov.vn


 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 348
Đã truy cập: 2592147