Ban giám đốc

23/02/2021

 

 

Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

- Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Xây dựng; Bí thư Chi bộ I; Ủy viên BTV Công đoàn Ngành Xây dựng Quảng Ninh.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đô thị; Kỹ sư đô thị; Cử nhân kinh tế ngành QTKD Công nghiệp và Xây dựng.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3533.266;

- Điện thoại di động: 0913.325.484;

- Email: nguyenmanhtuan1.sxd@quangninh.gov.vn

- Phụ trách các lĩnh vực:

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước lĩnh vực ngành Xây dựng, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

a) Công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương; công tác tài chính; công tác kế hoạch, quy hoạch Ngành và Sở; Là chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, hội đồng xét nâng bậc lương; Công tác hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định và sự phân công của UBND tỉnh;

b) Công tác quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng vùng; Quy hoạch chung xây dựng; quy hoạch phân khu; quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù (trừ quy hoạch chi tiết); Hoạt động xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, các dự án, chương trình trọng điểm chiến lược của tỉnh;

c) Công tác Thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định pháp luật hoặc phân công của UBND tỉnh;

d) Công tác hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế Hạ tầng; Ban quản lý dự án công trình thuộc UBND cấp huyện; Các Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành và khu vực của tỉnh.

đ) Là Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở;

e) Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở, Phòng Quy hoạch- Kiến trúc, Phòng Quản lý xây dựng; sinh hoạt tại phòng Quản lý xây dựng.

g) Tham gia các Hội đồng của tỉnh gồm: (1) Chủ tịch Hội đồng thẩm định các đồ án Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; (2) Hội đồng quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh; (3) Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do UBND tỉnh quản lý theo Luật Đầu tư công; (4) Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; (5) Các dự án giao thông trọng điểm tỉnh Quảng Ninh; (6) Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025; (7) Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng;

h) Ký duyệt các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Quyết định của Sở gồm: (1) Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; (2) Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; (3) Cấp giấy phép xây dựng công trình; (4) Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.

 

 

Phó Giám đốc Sở: Ông Đỗ Xuân Điệp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và công trình; Kiến trúc sư ngành Quy hoạch đô thị- nông thôn

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.533.266

- Điện thoại di động: 0912.015.842

- Email:doxuandiep@quangninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các lĩnh vực được phân công, cụ thể gồm:

a) Công tác quản lý nhà nước về: Nhà ở và Thị trường bất động sản; Kinh tế xây dựng; Vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu XD (trừ than);

b) Phụ trách công tác Văn phòng, gồm: Công tác tổng hợp báo cáo; chỉ tiêu kinh tế xã hội ngành Xây dựng; kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) lĩnh vực xây dựng; Công tác cải cách hành chính (bao gồm các chỉ số: PAPI, DDCI, PAR INDEX, ISO, Công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử, mạng Lan); Công tác tài chính Văn phòng; Theo dõi hực hiện nhiệm vụ và Quy chế làm việc của Sở.

c) Phối hợp với Giám đốc Sở chỉ đạo một số nhiệm vụ: Thanh tra chuyên ngành; Quy hoạch xây dựng vùng; Quy hoạch chung xây dựng; quy hoạch phân khu; Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh.

d) Tham gia liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh; Tham gia Hội đồng khoa học kỹ thuật của ngành Xây dựng;

đ) Công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật (trừ các Hội: Kiến trúc sư; Xây dựng; Quy hoạch phát triển đô thị).

e) Là chủ tịch Hội đồng xét sáng kiến của Sở Xây dựng.

g) Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở (Trừ công tác Kế hoạch, Tổ chức, thi đua, khen thưởng, kỷ luật); Phòng Quản lý nhà và Thị trường BĐS; Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; sinh hoạt tại Văn phòng Sở.

h) Tham gia các công tác Hội, Hội đồng, của tỉnh gồm: (1) Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Phó ban Thường trực); (2) Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp; (3) Hội đồng định giá, bán đấu giá tài sản; (4) Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh; (5) Hội đồng xét duyệt Hồ sơ khoa học xếp hạnh di tích lịch sử- văn hóa du lịch thắng cảnh tỉnh Quảng Ninh;

i) Các Ban chỉ đạo của tỉnh gồm: (1) Ban chỉ đạo cấp tỉnh rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệm có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025; (2) Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh Quảng Ninh; (3) Ban chỉ đạo các tuyến kè bảo vệ bờ sông biên giới; (4) Ban chỉ đạo về đầu tư xây dựng cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam)- Động Trung (Trung Quốc); (5) Dự án đường cao tốc Vân Đồn- Móng Cái; (6) Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; (7) Phòng chống khủng bố, tập trung đông người phá rối an ninh trật tự và bạo loạn trong tình hình mới; (8) Thi hành án dân sự phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, buôn bán người; (10) Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh; (11) Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh; (12) Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; (13) Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Quảng Ninh; (14) Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng (15) Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Quảng Ninh; tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng, tổ công tác khác theo quyết định của UBND tỉnh.

k) Chỉ đạo công tác Hội, Hội đồng, Các ban chỉ đạo của Sở gồm: (1) Ban chỉ huy quân sự Sở Xây dựng; (2) Ban chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy tại cơ quan; (3) Ban chỉ đạo về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; (4) Ban liên lạc hưu trí ngành Xây dựng, Ban liên lạc hưu trí Văn phòng Sở Xây dựng; (5) Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ Quảng Ninh; (6) Ban chỉ đạo đền ơn đáp nghĩa; (7) Phụ trách công tác Dân vận chính quyền và chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

n) Ký duyệt các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Quyết định của Sở gồm: (1) Thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai; (2) Thẩm định giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; (3) Cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản; (4) Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm hàng hóa VLXD; (5) Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; (6) Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án mỏ khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, các mỏ đất phục vụ san nền các dự án phát triển (trừ các công trình xây dựng như: nhà xưởng sản xuất, văn phòng, nhà điều hành, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật…);

m) Giải quyết một số công việc cần thiết khác do Giám đốc Sở phân công.

 

Phó Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Việt Hùng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý đô thị và công trình; Kiến trúc sư ngành Quy hoạch đô thị

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3836.958

- Điện thoại di động: 0926.678.888

Email: nguyenviethung@quangninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các lĩnh vực được phân công, cụ thể gồm:

a) Công tác quản lý nhà nước về: Quy hoạch chi tiết; quy hoạch xây dựng nông thôn mới; thiết kế đô thị; quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Phát triển đô thị; Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

b) Công tác hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước; Phát triển đô thị, Đề án nâng cấp đô thị; công tác xây dựng nông thôn mới.

c) Trực tiếp phụ trách Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị; Viện Quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh; Phối hợp với đồng chí Giám đốc phụ trách phòng Quy hoạch kiến trúc; sinh hoạt tại phòng Quy hoạch Kiến trúc.

d) Tham gia các công tác Hội, Hội đồng của tỉnh gồm:(1) Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; (2) Hội đồng thẩm định quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; (3) Hội đồng thẩm định các Đề án đóng cửa mỏ;

đ) Tham gia các Ban chỉ đạo, tổ công tác của tỉnh gồm: (1) Ban quản lý chương trình phát triển chợ; (2) Ban chỉ đạo chương trình biển đông hải đảo; (3) Ban Chỉ đạo ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh; (4) Ban an toàn giao thông; (5) Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh; (6) Ban điều hành chương trình trồng rừng ngập mặn và phòng ngừa thảm họa trên địa bàn tỉnh; (7) Ban chỉ đạo dự án hỗ trợ kỹ thuật RETA “Phát triển đô thi dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng lần thứ 2”; (8) Ban chỉ đạo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; (9) Ban chỉ đạo Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ban chỉ đạo Đề án 755); (10) Tổ công tác của tỉnh QN để phối hợp với tổ công tác của tỉnh Bắc Giang nghiên cứu phương án kết nối Khu di tích và vườn quốc gia Yên Tử (tỉnh QN) với khu văn hóa tâm linh- Sinh thái Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Giang); (11) Tổ điều phối hợp tác phát triển với Thành phố Hải Phòng; (12) Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh; đánh giá tác động môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Công tác an toàn giao thông; tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng, tổ công tác khác theo quyết định của UBND tỉnh.

e) Chỉ đạo triển khai Kế hoạch hợp tác trao đổi giữa Sở Xây dựng Quảng Ninh và Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch- Kiến trúc thành phố Hà Nội trong công tác quy hoạch đô thị, phát triển đô thị.

g) Ký duyệt các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Quyết định của Sở gồm: (1) Cung cấp thông tin quy hoạch; (2) Cấp chứng chỉ năng lực hạng II, III cho tổ chức; (3) Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; (4) Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B,C.

h) Chỉ đạo công tác Hội Quy hoạch phát triển đô thị; Hội Kiến trúc sư Quảng Ninh.

i) Giải quyết một số công việc cần thiết khác do Giám đốc phân công.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 398
Đã truy cập: 2104799