Ban giám đốc

02/01/2020

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

 - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Xây dựng; Bí thư Chi bộ I; Ủy viên BTV Công đoàn Ngành Xây dựng Quảng Ninh.

- Trình độ chuyên môn:

+ Kỹ sư đô thị;

+ Thạc sỹ Quản lý đô thị;

+ Cử nhân kinh tế ngành QTKD Công nghiệp và Xây dựng.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3533.266;

- Điện thoại di động: 0913.325.484;

- Email: nguyenmanhtuan1.sxd@quangninh.gov.vn

- Phụ trách các lĩnh vực: Phụ trách điều hành chung hoạt động của cơ quan, cụ thể:
a. Công tác quản lý nhà nước về: Nhà ở và Thị trường BĐS; Kinh tế xây dựng; Vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu XD (trừ than);
b. Tham gia liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh; Tham gia Hội đồng khoa học kỹ thuật của ngành Xây dựng;
c. Công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật (trừ các Hội: Kiến trúc sư; Xây dựng; Quy hoạch phát triển đô thị).
d. Là Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở;
đ. Phụ trách công tác cải cách hành chính (bao gồm các chỉ số: DDCI, PAR INDEX, ISO, đề án 30, công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử, mạng Lan); Công tác tài chính Văn phòng;
e. Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở (Trừ công tác Kế hoạch, Tổ chức, thi đua, khen thưởng, kỷ luật); Phòng Quản lý nhà và Thị trường BĐS; phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng;
g. Tham gia các công tác Hội, Hội đồng, Ban chỉ đạo của tỉnh gồm: (1) Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; (2) Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh; (3) Hội đồng định giá, bán đấu giá tài sản; (4) Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh; (5) Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; (6) Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh; (7) Ban chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới Trung Quốc; (8) Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; (9) Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính Phủ “Phê duyệt đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; (10) Ban chỉ đạo giai đoạn 2 Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy Tăng trưởng xanh tại khu vực Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” do JICA tài trợ; (11) Hội đồng tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; (12) Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Quảng Ninh; (12) Hội đồng lựa chon tư vấn và triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn; (13) Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế tại thị xã Quảng Yên; (14) Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Quảng Ninh;
h. Chỉ đạo công tác Hội, Hội đồng, Các ban chỉ đạo của Sở gồm: (1) Ban chỉ huy quân sự Sở Xây dựng; (2) Ban chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy tại cơ quan; (3) Ban chỉ đạo về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; (4) Ban liên lạc hưu trí ngành Xây dựng, Ban liên lạc Hưu trí Văn phòng Sở Xây dựng; (5) Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; (6) Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ Quảng Ninh; (7) Ban chỉ đạo đền ơn đáp nghĩa; (8) Hội cựu chiến binh;
i. Ký duyệt các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Quyết định của Sở gồm: (1) Thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai; (2) Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm hàng hóa VLXD; (3) Cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản; (4) Cấp chứng chỉ năng lực hạng II, III cho tổ chức; (5) Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III, chứng chỉ kỹ sư định giá XD cho cá nhân; (6) Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án mỏ khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, các mỏ đất phục vụ san nền các dự án phát triển; (7) Thẩm định thiết kế/thiết kế điều chỉnh đối với dự án đầu tư khai tác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, các mỏ đất phục vụ san nền các dự án phát triển (trừ các công trình xây dựng như: nhà xưởng sản xuất, văn phòng, nhà điều hành, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật…); (8) Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B,C;
k. Giải quyết một số công việc cần thiết khác do Giám đốc Sở phân công.

Phó Giám đốc: Ông Trần Văn Hà

 - Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng; Bí thư Chi bộ Thanh tra Sở.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835046

- Điện thoại di động:0912.191.858

- Email: tranvanha@quangninh.gov.vn

- Phụ trách các lĩnh vực: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các lĩnh vực được phân công, cụ thể:
a. Công tác quản lý nhà nước về: Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
b. Tham gia các hội đồng thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách (có quyết định phân công riêng);
c. Công tác hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế Hạ tầng; Ban quản lý dự án công trình thuộc UBND cấp huyện; Các Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành và khu vực của tỉnh.
d. Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý xây dựng; Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh; Phối hợp với đồng chí Giám đốc Sở phụ trách Thanh tra Sở;
đ. Tham gia các công tác Hội, Hội đồng, Ban chỉ đạo của tỉnh gồm: (1) Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đường trục Khu Kinh tế Vân Đồn; (2) Hội đồng thẩm định Đề án Quy hoạch phát triển dịch vụ thương mại vùng đệm phục vụ du lịch Yên Tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; (3) Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Khu công nghiệp Cái Lân; (4) Ban chỉ đạo các tuyến kè bảo vệ bờ sông biên giới; (5) Ban chỉ đạo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; (6) Ban chỉ đạo Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước  sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ban chỉ đạo Đề án 755); (7) Ban chỉ đạo Đề án (7) Ban tổ chức năm du lịch Hạ Long; (8) Tổ công tác liên hợp và Tổ chuyên gia giúp việc Tổ công tác liên hợp xây dựng cầu đường bộ Bắc Luân II; (9) Ban chỉ đạo công trình chất lượng cao; (10) Ban chỉ đạo về đầu tư xây dựng cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam)- Động Trung (Trung Quốc);
e. Chỉ đạo công tác Hội, Hội đồng, Các ban chỉ đạo của Sở gồm: (1) Hội Xây dựng; (8) Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng.  
g. Ký duyệt các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Quyết định của Sở gồm: (1) Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế /thiết kế điều chỉnh; thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ dự án khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng và đất nền dự án phát triển); (2) Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (trừ dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng); (3) Cấp giấy phép xây dựng công trình; (4) Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
h. Giải quyết một số công việc cần thiết khác do Giám đốc Sở phân công.

Phó Giám đốc: Ông Lê Hữu Đoàn

 - Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng; Bí thư Chi bộ II.

- Trình độ chuyên môn:

+ Kiến trúc sư ngành Quy hoạch Đô thị;

+ Cử nhân ngành Luật

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Điện thoại văn phòng: 0203.3836.958

- Điện thoại di động: 0913.262.799

- Email: ledoan@quangninh.gov.vn

- Phụ trách lĩnh vực: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các lĩnh vực được phân công, cụ thể:
a. Công tác quản lý nhà nước về: Quy hoạch chi tiết; quy hoạch xây dựng nông thôn mới; thiết kế đô thị; quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
b. Tham gia các hội đồng thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách (có quyết định phân công riêng); Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh; đánh giá tác động môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Công tác an toàn giao thông;
c. Công tác hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị; Công tác xây dựng nông thôn mới;
d. Phối hợp với đồng chí Giám đốc Sở phụ trách phòng Quy hoạch kiến trúc; Trực tiếp phụ trách phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị; Viện Quy hoạch thiết kế và xây dựng Quảng Ninh.
đ. Tham gia các công tác Hội, Hội đồng, Ban chỉ đạo của tỉnh gồm: (1) Ban quản lý chương trình phát triển chợ; (2) Tổ điều phối hợp tác phát triển với Thành phố Hải Phòng; (3) Ban chỉ đạo chương trình biển đông hải đảo; (4) Ban Chỉ đạo ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh; (5) Ban an toàn giao thông; (6) Ban điều hành chương trình trồng rừng ngập mặn và phòng ngừa thảm họa trên địa bàn tỉnh; (7) Ban chỉ đạo dự án hỗ trợ kỹ thuật RETA “Phát triển đô thi dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng lần thứ 2”; (8) Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020”; (9) Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; (10) Hội đồng thẩm định quy hoạch: Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; dự án Quy hoạch chi tiết thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch 03 loại rừng…
e. Chỉ đạo công tác Hội Quy hoạch phát triển đô thị; Hội Kiến trúc sư Quảng Ninh.
g. Ký duyệt Thủ tục hành chính Thẩm định, cấp Giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.
h. Giải quyết một số công việc cần thiết khác do Giám đốc Sở phân công.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1444
Đã truy cập: 952646