Ban giám đốc

02/01/2020

 

Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

- Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Xây dựng; Bí thư Chi bộ I; Ủy viên BTV Công đoàn Ngành Xây dựng Quảng Ninh.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị; Thạc sỹ Quản lý đô thị; Cử nhân kinh tế ngành QTKD Công nghiệp và Xây dựng.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3533.266;

- Điện thoại di động: 0913.325.484;

- Email: nguyenmanhtuan1.sxd@quangninh.gov.vn

- Phụ trách các lĩnh vực: Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước lĩnh vực ngành Xây dựng; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

a) Công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương; công tác tài chính; công tác kế hoạch, quy hoạch Ngành và Sở; Là chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, hội đồng xét nâng bậc lương, hội đồng xét đề tài sáng kiến của Sở.

b) Công tác hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định và sự phân công của UBND tỉnh;

c) Công tác quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng vùng; Quy hoạch chung xây dựng; quy hoạch phân khu; quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù (trừ quy hoạch chi tiết); Các dự án, chương trình trọng điểm chiến lược của tỉnh.

d) Công tác quản lý nhà nước về Nhà ở và Thị trường BĐS;

đ) Công tác Thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định pháp luật hoặc phân công của UBND tỉnh;

e) Tham gia liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh; Tham gia Hội đồng khoa học kỹ thuật của ngành Xây dựng;

g) Là Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở;

h) Phụ trách công tác cải cách hành chính (bao gồm các chỉ số: DDCI, PAR INDEX, ISO, đề án 30, công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử, mạng Lan); Công tác tài chính Văn phòng;

i) Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Quy hoạch- Kiến trúc; Phòng Quản lý nhà và Thị trường BĐS; sinh hoạt tại Văn phòng Sở.

k) Tham gia các Hội đồng của tỉnh gồm: (1) Chủ tịch Hội đồng thẩm định các đồ án Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; (2) Hội đồng quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh; (3) Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do UBND tỉnh quản lý theo Luật Đầu tư công; (4) Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; (5) Các Ban Chỉ đạo gồm: Thực hiện dự án đường cao tốc Vân Đồn- Móng Cái; Triển khai đầu tư và quản lý theo hình thức hợp tác Công- Tư tỉnh Quảng Ninh; Triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Khu Kinh tế Vân Đồn; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Các dự án giao thông trọng điểm tỉnh Quảng Ninh; Triển khai dự án khu phức hợp đô thị công nghiệp, công nghệ cao tại thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên; Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Phó ban Thường trực); Phòng chống khủng bố; tập trung đông người phá rối an ninh trật tự và bạo loạn trong tình hình mới; thi hành án dân sự phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, buôn bán người; Phòng chống tham nhũng; ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh; giai đoạn 2 Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy Tăng trưởng xanh tại khu vực Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” do JICA tài trợ; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Quảng Ninh; 2020 ; (6) Các tổ công tác gồm: Xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế tại thị xã Quảng Yên; Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngành than.

m) Chỉ đạo công tác Hội, Hội đồng, Các ban chỉ đạo của Sở gồm: (1) Ban chỉ huy quân sự Sở Xây dựng; (2) Ban chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy tại cơ quan; (3) Ban chỉ đạo về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; (4) Ban liên lạc hưu trí ngành Xây dựng, Ban liên lạc hưu trí Văn phòng Sở Xây dựng; (5) Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ Quảng Ninh; (6) Ban chỉ đạo đền ơn đáp nghĩa; (7) Hội cựu chiến binh; (8) Phụ trách công tác Dân vận chính quyền và chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

n) Ký duyệt các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Quyết định của Sở gồm: (1) Thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai; (3) Cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản; (4) Cấp chứng chỉ năng lực hạng II, III cho tổ chức; (5) Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III, chứng chỉ kỹ sư định giá XD cho cá nhân; (8) Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B,C;

Phó Giám đốc Sở: Ông Trần Văn Hà

- Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835.046

- Điện thoại di động:0912.191.858

- Email: tranvanha@quangninh.gov.vn

- Phụ trách các lĩnh vực: Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

a) Công tác quản lý nhà nước về: Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

b) Công tác quản lý nhà nước về Kinh tế xây dựng; Vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng (trừ than);

c) Công tác hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế Hạ tầng; Ban quản lý dự án công trình thuộc UBND cấp huyện; Các Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành và khu vực của tỉnh.

d) Công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật (trừ các Hội: Kiến trúc sư; Quy hoạch phát triển đô thị).

e) Phối hợp với Giám đốc Sở chỉ đạo hoạt động Thanh tra chuyên ngành;

g) Chỉ đạo hoạt động Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.

d) Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý xây dựng, Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Sinh hoạt tại phòng Quản lý xây dựng.

đ) Tham gia các công tác Hội, Hội đồng, Ban chỉ đạo của tỉnh gồm: (1) Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đường trục Khu Kinh tế Vân Đồn; (2) Hội đồng xét duyệt Hồ sơ khoa học xếp hạnh di tích lịch sử- văn hóa du lịch thắng cảnh tỉnh Quảng Ninh; (3) Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Khu công nghiệp Cái Lân; (4) Ban chỉ đạo các tuyến kè bảo vệ bờ sông biên giới; (5) Ban chỉ đạo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; (6) Ban chỉ đạo Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ban chỉ đạo Đề án 755); (7) Ban tổ chức năm du lịch Hạ Long; (8) Ban chỉ đạo công trình chất lượng cao; (9) Ban chỉ đạo về đầu tư xây dựng cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam)- Động Trung (Trung Quốc); Ban Hội nhập kinh tế quốc tế; (10) Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp; (11) Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh; (12) Hội đồng định giá, bán đấu giá tài sản; (13) Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; (14) Ban chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới Trung Quốc; (15) Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; (16) Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Quảng Ninh; (18) Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng; tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng, tổ công tác khác theo quyết định của UBND tỉnh.

g) Ký duyệt các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Quyết định của Sở gồm: (1) Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và dự án mỏ khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, các mỏ đất phục vụ san nền các dự án phát triển; (2) Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh; (3) Cấp giấy phép xây dựng; (4) Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; (4) Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm hàng hóa VLXD.

h) Giải quyết một số công việc cần thiết khác do Giám đốc phân công.

Phó Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Việt Hùng

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3836.958

- Điện thoại di động: 0926.678.888

- Email: nguyenviethung@quangninh.gov.vn

- Phụ trách các lĩnh vực: Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 158
Đã truy cập: 1202720