Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh

13/06/2023

I. Lãnh đạo Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh

Ông Cao Quang Ngọc: Viện trưởng Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại di động:0903.204.080

Email: caoquangngoc@quangninh.gov.vn

 

II. Chức năng, nhiệm vụ Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh

 Ngày 31/7/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2368/QĐ-UBND về việc thành lập Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh trực thuộc Sở Xây dựng Quảng Ninh, trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị: Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn và Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ninh. Viện là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện như sau:

- Tư vấn lập quy hoạch vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch các điểm đân cư nông thôn, quy hoạch lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị, tư vấn lập đề án nâng cấp đô thị; lập quy hoạch chi tiết xây dựng các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điểm dân cư nông thôn và các quy hoạch xây dựng khác trên địa bàn theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc theo yêu cầu của các địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước về kiến trúc quy hoạch xây dựng môi trường, cảnh quan để áp dụng vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của địa phương.

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, quy hoạch tổng thể đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh thông qua Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng phê duyệt.

- Giúp Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về công tác quy hoạch thuộc lĩnh vực ngành khi được cấp thẩm quyền giao.

- Khảo sát địa chất, địa hình để phục vụ cho việc nghiên cứu xác lập quy hoạch, thiết kế xây dựng công trình, điều tra đánh giá tài nguyên để lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng.

- Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: Điện, cấp nước, thoát nước ngoài nhà, thiết kế san nền, giao thông đô thị và nông thôn.

- Tổ chức thi, tuyển chọn các phương án quy hoạch, thiết kế do chủ đầu tư yêu cầu.

- Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu về thiết kế, xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

- Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán các công trình xây dựng.

- Thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng

- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư và giám sát thi công các công trình xây dựng.

- Hằng năm xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao, lập dự trù kinh phí để Sở Xây dựng, Sở Tài chính xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc Sở Xây dựng giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 647
Đã truy cập: 2732934