Công bố Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

19/08/2014 21:00

       Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050 được thực hiện bởi tư vấn Nikken Sekkei Civil Engineering,ltd (Nhật Bản). Đây là đồ án quan trọng, làm cơ sở để triển khai các quy hoạch ngành, quy hoạch các địa phương; đảm bảo lộ trình phát triển và cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2014.

      Đồ án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1588/QĐ-UBND ngày 28/07/2014; được HDND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 29/05/2014.

 I. Nghị quyết thông qua

 II. Quyết định phê duyệt

III. Quy định quản lý

IV. Hệ thống Bản vẽ quy hoạch vùng tỉnh

01. Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

02. Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

03. Sơ đồ hiện trạng hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn

04. Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường

05. Sơ đồ cấu trúc phát triển không gian vùng

06. Sơ đồ định hướng vùng đô thị trung tấm và 4 tiểu vùng

07. Sơ đồ định hướng phát triển du lịch và dịch vụ

08. Sơ đồ định hướng phát triển các cơ sở công nghiệp

09. Sơ đô định hướng hệ thống đô thị và các điểm dân cư

10. Sơ đồ định hướng phát triển không gian

11. Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật vùng

12. Sơ đồ định hướng phát triển giao thông vùng

13. Sơ đồ định hướng cấp nước vùng

14. Sơ đồ định hướng cấp điện vùng

15. Sơ đồ định hướng thông tin liên lạc vùng

16. Sơ đồ định hướng thoát nước thải, quản lí chất thải rắn và nghĩa trang

17. Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

18. Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng đô thị trung tâm Hạ Long

19. Sơ đồ định hướng phát triển không gian tiểu vùng các khu kinh tế cửa khấu với Trung Quốc

20. Sơ đồ định hướng phát triển không gian tiểu vùng khu kinh tế Vân Đồn và huyện đảo Cô Tô

21. Sơ đồ định hướng phát triển không gian tiểu vùng phía Tây

22. Sơ đồ định hướng phát triển không gian tiểu vùng miền núi phía Bắc

       


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 115
Đã truy cập: 2713419