CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG QUẢNG NINH: TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

06/07/2021 15:31

Ngày 06/7/2021, tại thành phố Hạ Long, Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, (nhiệm kỳ 2017-2022), sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng đã chỉ đạo các CĐCS tích cực, chủ động đề ra nhiều giải pháp, tổ chức triển khai cơ bản hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình công tác. Các hoạt động tại cơ sở đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, gắn với thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch Covid - 19 tại nơi làm việc. Công đoàn ngành đã đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt là các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho CNLĐ trong dịp Tết Nguyên đán, dịp “Tháng công nhân” năm 2021; chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”. Tổ chức tuyên dương “Tổ đội lao động giỏi”; 33 CNVCLĐ tiêu biểu; ký thoả ước lao động tập thể nhóm các doanh nghiệp thuộc ngành Xây dựng..... Công tác phối hợp giữa các cấp công đoàn với chuyên môn, doanh nghiệp được khẳng định rõ nét. Công đoàn ngành và Sở Xây dựng đã triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025, đây là một trong những điều kiện quan trọng góp phần triển khai thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ, các hoạt động tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp và CNVCLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, một số nội dung, chỉ tiêu do công đoàn ngành và CĐCS các cấp đề ra chưa triển khai thực hiện được theo đúng tiến độ; trong công tác tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: Việc phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc; việc sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT, nội quy lao động theo Bộ luật Lao động và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ còn chậm; chất lượng tổ chức hội nghị người lao động ở một số đơn vị còn hạn chế.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đề ra các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, trong đó: Chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình việc làm, đời sống, tư tưởng CNVCLĐ, đặc biệt là CĐCS doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tham gia giám sát chuyên đề thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Chương trình kiểm tra, giám sát của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Tiếp tục hướng dẫn các CĐCS phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; rà soát, bổ sung, điều chỉnh nội quy lao động, TƯLĐTT… theo Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật lưu động cho 120 cán bộ công đoàn cơ sở và công nhân lao động tại doanh nghiệp thuộc ngành theo Đề án phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021); phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Quảng Ninh (18/11/1963-18/11/2021); tham gia Ngày hội Văn hóa thể thao CNVCLĐ Quảng Ninh lần thứ IX năm 2021 do LĐLĐ tỉnh tổ chức tại các địa phương.  

Trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn ngành Xây dựng cũng đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”. Tiếp tục rà soát, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc kiện toàn BCH, UBKT, Ban nữ công quần chúng theo quy định. Tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở. Thành lập mới 02 CĐCS, phát triển 50 đoàn viên công đoàn; tổ chức Lễ ra mắt các CĐCS mới thành lập. Thành lập mới 01 Ban nữ công quần chúng cơ sở. Giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 20 đồng chí. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua: "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; “CNVCLĐ thi đua lao động sáng tạo, xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh”...

Được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 đã tiến hành bầu bổ sung 01 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2017-2022.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 186
Đã truy cập: 2503479