Quản lý và tái chế chất thải rắn xây dựng

18/07/2023 09:17

Việc thu gom, tái chế CTR xây dựng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và làm vật liệu xây dựng được Chính phủ khuyến khích tại Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về Quản lý vật liệu xây dựng và Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.

Theo số liệu khảo sát trên địa bàn tỉnh khối lượng CTR xây dựng phát sinh khoảng 1.109 tấn/ngày, dự báo đến năm 2025 khối lượng CTR xây dựng khoảng 1.850 tấn/ngày. Hiện nay, CTR xây dựng chủ yếu sử dụng san lấp chưa được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng.

Triển khai công tác quản lý và tái chế CTR xây dựng, góp phần tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Ngày 17/7/2023, Sở Xây dựng cùng các Sở, ngành, UBND các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí đã phối hợp với cơ quan hợp tác (JICA) và Cơ quan phát triển khoa học công nghệ của Nhật Bản (JST), Trường Đại học Saitama (Nhật Bản), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và đại diện dự án SATREPS triển khai Dự án về Quản lý và tái chế CTR xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại hội nghị, đại diện Trường Đại học Saitama, Trường Đại học Xây dựng, các chuyên gia đã chia sẻ các kinh nghiệm quản lý CTR tại Nhật Bản, quá trình nghiên cứu điều tra khảo sát, đánh giá cũng như quản CTR tại các đô thị. Đề xuất kế hoạch, các nhiệm vụ dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh như: Khảo sát, đánh giá hiện trạng quản lý CTR xây dựng; xây dựng đề án quản lý bền vững CTR xây dựng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2030; xây dựng, hoàn thiện các văn bản, quy định quản lý; tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng; hỗ trợ đầu tư thí điểm trung tâm tái chế CTR xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phòng HTKT&PTĐT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 129
Đã truy cập: 2644578