V/v hướng dẫn triển khai lập, thẩm định, phê duyệt Danh mục công trình kiến trúc có giá trị

17/08/2023 16:10

Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 3213/SXD-QH ngày 17/8/2023 hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh triển khai lập, thẩm định, phê duyệt Danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

      Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã có văn bản số 5304/UBND-QHTN&MT ngày 16/8/2023 chỉ đạo UBND các địa phương chủ động tổ chức triển khai lập Danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn các địa phương, trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo các quy định của Luật Kiến trúc 2019, Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ “V/v quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc”. Thời gian hoàn thành trong quý IV/2023.

      Tiêu chí đánh giá công trình kiến trúc có giá trị gồm 03 tiêu chí theo quy định tại Điều 3 Nghị định 85/NĐ-CP; cụ thể:
      “1. Tiêu chí về giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan, gồm các yếu tố sau:

      a) Tiêu biểu cho một loại hình kiến trúc, phong cách kiến trúc;

      b) Giá trị nghệ thuật kiến trúc của bản thân công trình và tổng thể không gian trong phạm vi khuôn viên công trình;

      c) Giá trị gắn liền với cảnh quan, đóng góp vào cảnh quan chung đô thị, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên;

      d) Giá trị về kỹ thuật, công nghệ xây dựng, sử dụng vật liệu xây dựng.

      2. Tiêu chí về giá trị lịch sử, văn hóa, gồm các yếu tố sau:

      a) Tiêu biểu cho giai đoạn lịch sử;

      b) Gắn với đặc điểm, tính chất tiêu biểu về văn hóa của địa phương;

      c) Niên đại xây dựng, tuổi thọ công trình.

     3. Bảng tính điểm đánh giá công trình kiến trúc có giá trị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 85/NĐ-CP”.

Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, tỉnh Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 262
Đã truy cập: 2491206