Sở Xây dựng Quảng Ninh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

20/11/2023 10:37

(Xây dựng) - Sở Xây dựng Quảng Ninh vừa tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (18/11/1963-18/11/2023), khi tỉnh Hải Ninh hợp nhất với khu Hồng Quảng lấy tên chung là Quảng Ninh, hai ty Kiến trúc (nay là Sở Xây dựng) của hai địa phương sáp nhập và lấy ngày sáp nhập 18/11/1963 là ngày thành lập. Từ đó đến nay có nhiều thành tựu trong các mặt công tác, nhất là giai đoạn 10 năm trở về đây có bước tiến ngoạn mục.

 

ngành Xây dựng Quảng Ninh trong chặng đường 60 năm qua.

Cụ thể, trong 10 năm lại đây, Sở Xây dựng đã tham mưu cho tỉnh Quảng Ninh lập được 7 quy hoạch chiến lược, trong đó có quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đóng vai trò quan trọng trong công tác xúc tiến đầu tư. Là cơ sở, nền tảng cho việc định hướng thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư lớn, tiềm năng trong nước và quốc tế đến đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Sở Xây dựng đã tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện nội dung Quy hoạch xây dựng tích hợp trong quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (kế thừa quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh đã được phê duyệt), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023; Quy hoạch không gian tỉnh được kế thừa giai đoạn trước và định hình thêm yếu tố mới, với một tâm – hai tuyến – đa chiều ba vùng động lưc; định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh có 12 đơn vị hành chính, với 7 thành phố, tỷ lệ đô thị hóa khoảng trên 75% và tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở Quy hoạch cấp tỉnh được phê duyệt, Sở Xây dựng đã tích cực hướng dẫn, phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát, lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng các địa phương, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị.

Đến nay đã đạt kết quả tích cực như: 6/6 thị xã, thành phố đã có quy hoạch chung đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 07/07 thị trấn hoàn thành công tác lập quy hoạch chung thị trấn; 06/07 huyện có quy hoạch chung vùng huyện được phê duyệt; hoàn thành 91 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (đô thị và chức năng). Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đạt 100%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt khoảng 60%; Quy hoạch nông thôn mới đạt 100%. Các đồ án quy hoạch cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, góp phần thu hút đầu tư phát triển cho tỉnh thời gian qua.

Đến nay, toàn tỉnh có 13 đô thị, trong đó 1 đô thị loại I trực thuộc tỉnh là thành phố Hạ Long; 3 đô thị loại II gồm các thành phố: Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí; 2 thị xã là đô thị loại III là Quảng Yên và Đông Triều; 3 đô thị loại IV gồm thị trấn các huyện: Vân Đồn, Tiên Yên, Quảng Hà; 4 thị trấn đã được công nhận là đô thị loại V gồm: Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà và Cô Tô. Quảng Ninh cũng đã hoàn thiện các bước để thành lập thành phố Đông Triều vào năm 2023; dân số năm 2022 khoảng 1,367 triệu người; tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 65,47% năm 2020, lên khoảng 69% năm 2023; chất lượng hạ tầng đô thị được nâng cao.

Sở Xây dựng đã phối hợp với các Sở, ngành, UBND các địa phương tham gia ý kiến về phương án quy hoạch, chủ trương đầu tư, thẩm định thiết kế đối với các dự án phát triển hạ tầng, giao thông theo chức năng thẩm quyền, góp phần thúc đẩy nhanh liên kết vùng và hợp tác quốc tế, như: Cầu Bạch Đằng, đường cao tốc Móng Cái-Hải Phòng, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai, đường nối khu công nghiệp Cái Lân đến cao tốc Móng Cái - Hải Phòng; tuyến đường 10 làn xe nối từ cao tốc Móng Cái - Hải Phòng đến cầu Bãi Cháy, cầu Bắc Luân 2 và đường dẫn, cầu phao Thành Đạt - thành phố Móng Cái.

Các dự án đang tiếp tục được khởi công, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện như: Đường nối cao tốc Móng Cái-Hải Phòng với khu công nghiệp Nam Tiền Phong; đường ven sông nối cao tốc Móng Cái- Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đường ven biển Hạ Long- Cẩm Phả...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra 15 Đề án, chương trình trọng tâm; trong đó có 2 Đề án thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng, kết quả Sở Xây dựng đã hoàn thành cả 2 đề án, gồm: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030.

đến dự rất phấn khởi với bước trưởng thành của ngành Xây dựng, máy móc, công nghệ mới thay thế sức người.

Về mục tiêu trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV “Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, phát triển các đô thị đồng bộ về kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng, kiến trúc, nhà ở, chất lượng đời sống người dân” Sở Xây dựng đã hoàn thành 6 đề án, chương trình gồm: Đề án nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2022; kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050; đề án phát triển nhà ở cho công nhân, lao động ngành Than, khu công nghiệp; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng về làm việc, sinh sống tại Quảng Ninh; kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2021; đề án hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ; kế hoạch xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh.

Các đề án đang tiếp tục triển khai gồm: Đề án cấp nước nông thôn tỉnh Quảng Ninh; kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025 và ngoài năm 2025. Đồng thời, Sở Xây dựng đã tích cực phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả 6/15 chương trình, đề án liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Sở như: Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án xây dựng, phát triển khu kinh tế Vân Đồn, khu kinh tế Móng Cái, khu kinh tế ven biển Quảng Yên và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040; Đề án đảm bảo vững chắc quốc phòng-an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

Các thế hệ lãnh đạo chủ chốt của Sở Xây dựng Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm.

Sở Xây dựng Quảng Ninh luôn chú trọng công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đã chủ động nghiên cứu các văn bản của Bộ, ngành, Trung ương để tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách trong lĩnh vực xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh; góp phần đưa công cuộc đổi mới toàn diện của Quảng Ninh đi vào chiều sâu, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xanh hóa, chú trọng bảo vệ môi trường, tạo bứt phá về tốc độ phát triển các hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối; tạo đột phá về chất lượng cải cách hành chính, phát triển cân đối giữa các vùng miền, tạo bước chuyển lớn trong phát triển văn hóa - xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống và chất lượng sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, xây dựng phòng tuyến cạnh tranh và hợp tác kinh tế quốc tế.

Theo baoxaydung.com


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 178
Đã truy cập: 2599914