Trang chủ Cải cách hành chính
Triển khai Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
28/02/2022 09: 19:00
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
24/02/2022 15: 17:00
Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2022
24/02/2022 15: 14:00
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2022
22/02/2022 15: 09:00
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.
14/01/2022 00: 43:00
Kế hoạch số 2731/KH-SXD ngày 15/7/2021 của Sở Xây dựng triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của BCH đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC
15/07/2021 09: 19:00
Kế hoạch Kiểm tra, rà soát, hệ thống văn hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành xây dựng năm 2021
07/07/2021 09: 38:00
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Xây dựng năm 2021
07/07/2021 09: 30:00
CTrHĐ triển khai thực hiện NQ số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường ĐTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
02/07/2021 08: 00:00
Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Chương trình hành động số 131/KH-UBND Chương trình...
Thông báo danh mục các thủ tục hành chính cung cấp bổ sung dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh năm 2021
23/04/2021 07: 56:00
Ngày 23/4/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1222/QĐ-UBND Ban hành danh...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 944
Đã truy cập: 2100577