Trang chủ Chứng chỉ ngành nghề hoạt động xây dựng
Quyết định 2508/QĐ-SXD ngày 26/7/2017 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017 (đợt 2)
26/07/2017 08: 44:00
Quyết định 2477/QĐ-SXD ngày 25/7/2017 V/v cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
25/07/2017 09: 10:00
Quyết định 1468/QĐ-SXD ngày 17/5/2017 V/v cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
17/05/2017 09: 28:00
Quyết định 1139/QĐ-SXD ngày 21/4/2017 V/v cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
21/04/2017 09: 31:00
Quyết định 3372/QĐ-SXD ngày 15/11/2016 V/v cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
15/11/2016 09: 36:00
Quyết định 2674/QĐ-SXD ngày 15/9/2016 V/v cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình
15/09/2016 09: 39:00
Quyết định 2480/QĐ-SXD ngày 31/8/2016 V/v cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình
31/08/2016 09: 45:00
Quyết định 2479/QĐ-SXD ngày 31/8/2016 V/v cấp đổi chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình
31/08/2016 09: 42:00
Quyết định 2347/QĐ-SXD ngày 22/08/2016 Về việc cấp đổi chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình.
22/08/2016 14: 29:00
Quyết định 2247/QĐ-SXD ngày 12/08/2016 Về việc cấp đổi chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình.
12/08/2016 14: 37:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 722
Đã truy cập: 2642011