Trang chủ Các Quyết định, Chỉ thị, Văn bản liên quan đến ngành Xây dựng
Văn bản hợp nhất Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị
01/06/2023 09: 16:00
Ngày 30/5/2023, Bộ Xây dựng ban hành Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD về việc hợp nhất Nghị định về...
Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
11/03/2023 15: 31:00
Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng để lập hợp đồng chi tiết
03/03/2023 09: 35:00
Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc “Ban hành quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.
30/12/2022 15: 12:00
Quyết định số 43/QĐ-SXD ngày 08/12/2022 ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
08/12/2022 15: 24:00
Chi tiết xem file đính kèm
Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng
24/10/2022 17: 03:00
Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
29/06/2022 15: 39:00
Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Ban chấp hành Trung ương về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
24/01/2022 11: 02:00
Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh v/v Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
23/07/2021 10: 25:00
Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh v.v V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh số 3272/2016/QĐ-UBND, số 27/2018/QĐ-UBND và số 20/2020/QĐ-UBND
03/12/2020 10: 59:00
Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh v.v V/v sửa đổi, bổ sung một số điều...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 260
Đã truy cập: 2644709