Tiêu đề 13. Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
Cơ quan Sở Xây Dựng
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Xây dựng
Nội dung


* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công  Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/

- Cán bộ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh:

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;

+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;

+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;

- Tổ chức căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/

 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

- Thành phần hồ sơ:

 

+ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng theo mẫu 02, phụ lục V, Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng;

+ Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình theo quy định tại Phụ lục III,Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng (kèm theo hồ sơ nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu tại Sở Xây dựng).

 

* Thời hạn giải quyết: Không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời điểm kiểm tra (trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện các yêu cầu tại điểm đ Khoản 4 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 thì tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này).

Trong trường hợp quá thời hạn trên mà chủ đầu tư chưa nhận được văn bản của Sở Xây dựng về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu thì chủ đầu tư được quyền tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về việc không có kết luận kiểm tra của mình.

 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng;

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp: Sở Công thương; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND địa phương nơi có công trình xây dựng (tùy từng trường hợp cụ thể).

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận Kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

* Phí và Lệ phí: Không.

 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

+ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng theo mẫu 02, phụ lục V, Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng;

 

+ Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình theo quy định tại Phụ lục III,Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn.

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD

ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Quyết định số 2999/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Về việc quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Tệp tin đính kèm

Mau bao cao hoan thanh thi cong.docx
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 724
Đã truy cập: 1314336