Tiêu đề 4. Thẩm định, phê duyệt (chấp thuận) Tổng mặt bằng (kèm phương án kiến trúc công trình), Tổng mặt bằng công trình hạ tầng kỹ thuật theo tuyến.
Cơ quan Sở Xây Dựng
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Quy hoạch
Nội dung
4.1. Trình tự thực hiện:
Cơ quan, tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật Xây dựng số  50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 hoặc đến Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.
- Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn đầy đủ một lần để cơ quan, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
4.3.1.Thành phần hồ sơ, bản vẽ:
a) Đối với Tổng mặt bằng (kèm phương án kiến trúc công trình)
+ Tờ trình thẩm định, phê duyệt của các tổ chức, cá nhân được giao tổ chức lập quy hoạch;
+ Bản vẽ bao gồm: (i) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất theo tỷ lệ thích hợp; (ii) Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; (iii) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; (iv) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất hướng tuyến; (v) Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ công trình; (vi) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường; (vii) Thiết kế công trình (đối với công trình chưa được chủ đầu tư, cấp có thẩm quyền phê duyệt); (viii) Bản đồ khảo sát địa hình; các bản đồ quy hoạch thể hiện theo tỷ lệ thích hợp bảo đảm công tác quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng (1/500÷2.000). 
+ Dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch;
+ Các hồ sơ pháp lý và các tài liệu liên quan;
+ 01 Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung hồ sơ.
b) Đối với Tổng mặt bằng công trình hạ tầng kỹ thuật theo tuyến
+ Tờ trình thẩm định, phê duyệt của các tổ chức, cá nhân được giao tổ chức lập quy hoạch;
+ Bản vẽ bao gồm: (i) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất theo tỷ lệ thích hợp; (ii) Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; (iii) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; (iv) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất hướng tuyến; (v) Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ công trình; (vi) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường; (vii) Thiết kế công trình (đối với công trình chưa được chủ đầu tư, cấp có thẩm quyền phê duyệt); (viii) Bản đồ khảo sát địa hình; các bản đồ quy hoạch thể hiện theo tỷ lệ thích hợp bảo đảm công tác quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng (1/500÷2.000. 
+ Dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch;
+ Các hồ sơ pháp lý và các tài liệu liên quan;
+ 01 Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung hồ sơ.
4.3.2 Số lượng hồ sơ:
(1) Bản vẽ: 10 bộ in đúng tỷ lệ (trong đó có tối thiểu 03 bộ mầu) + 03 bộ in thu A0 mầu theo tỷ lệ thích hợp;
(2) Hồ sơ pháp lý và tài liệu liên quan: 03 bộ.
4.4. Thời hạn giải quyết:  Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó: Sở Xây dựng chủ trì thẩm định, lấy ý kiến các ngành và địa phương trong 15 ngày làm việc; UBND tỉnh xem xét, phê duyệt: 05 ngày làm việc; Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu không đủ điều kiện trình UBND tỉnh phê duyệt thì Sở Xây dựng trả lời, hướng dẫn cho cơ quan lập quy hoạch bằng văn bản và thông báo cho Trung tâm phục vụ  hành chính công Tỉnh biết. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ do Sở Xây dựng trình, nếu không đủ điều kiện phê duyệt, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản thông báo cho Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan biết).
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                   
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ: Trung tâm phục vụ  hành chính công Tỉnh;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh;
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng; các Sở, ngành và địa phương liên quan (tùy từng trường hợp cụ thể).
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.            
4.8. Phí và Lệ phí:
- Lệ phí: Không.
- Phí: Không.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật Xây dựng 2014, Luật sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng số 62/2020QH14 ngày 17/6/2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; 
- Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
- Đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị đã được phê duyệt và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đã được ban hành.
Tệp tin đính kèmCác thủ tục đã đăng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 417
Đã truy cập: 2708027