Tiêu đề 15. Thủ tục thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
Cơ quan Sở Xây Dựng
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Nhà ở
Nội dung

2.1. Trình tự thực hiện:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật Xây dựng số  50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020;  Luật Nhà ở, Luật Đất đai và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn; hoặc đến Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.

- Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh:

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn đầy đủ một lần để cơ quan, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;

+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh hoặc hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/

2.3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

2.3.1. Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở của Chủ đầu tư;

+ Các giấy tờ chứng minh bao gồm: (1) Giấy tờ về quyền sử dụng đất; (2) Hồ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (3) Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng; (4) Giấy tờ nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó;

Trường hợp có thế chấp dự án xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, sẽ cho thuê mua thì chủ đầu tư phải gừi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó.

2.3.2.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng;

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp: UBND địa phương nơi có dự án, các Sở, ngành liên quan (tùy từng trường hợp cụ thể).

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua.                               

2.8. Phí và Lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ của Chính phủ Về phát triển nhà ở xã hội;

- Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

- Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ của Chính phủ Về phát triển nhà ở xã hội.

- Quyết định số 3717/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh Ban hành quy định về kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 344
Đã truy cập: 2707954