Trang chủ Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo giục pháp luật
Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Ban chấp hành Trung ương về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
24/01/2022 11: 02:00
Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh v/v Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
23/07/2021 10: 25:00
Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh v.v V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh số 3272/2016/QĐ-UBND, số 27/2018/QĐ-UBND và số 20/2020/QĐ-UBND
03/12/2020 10: 59:00
Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh v.v V/v sửa đổi, bổ sung một số điều...
Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh v.v Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
29/10/2018 11: 28:00
Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh v.v Phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong các cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ninh
31/01/2018 10: 42:00
Quyết định số 4276/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh v.v Quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
21/12/2016 10: 29:00
Quyết định số 3717/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh v.v Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
02/11/2016 11: 21:00
Quyết định số 898/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh v.v Quy định quản lý, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh
20/05/2014 11: 10:00
Quyết định số 3075/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND tỉnh v.v Ban hành quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ đã bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh
13/10/2010 11: 23:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 254
Đã truy cập: 2218699