Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

Thư viện Video Clip

  
Chuyên mục
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mã video
Mô tả video
  
  
  
  
1.6810KhôngKhôngSử dụngTập tin tải lên
1
27/11/2017 12:00 SA21/01/2022 3:38 SA16/07/2017 11:58 CH
  
7570KhôngKhôngSử dụngTập tin tải lên
1
Đột phá y tế Quảng Ninh
27/11/2017 12:00 SA22/01/2022 6:32 SA17/07/2017 12:00 SA
  
1.1090KhôngKhôngSử dụngTập tin tải lên
1
27/11/2017 12:00 SA22/01/2022 5:09 SA18/07/2017 11:40 SA
  
1.6670CóKhôngSử dụngTập tin tải lên
0
/So/soyte/HinhAnhBaiViet/OldImage/1/1/1/DPYT.jpg
Đột phá y tế Quảng Ninh
27/11/2017 12:00 SA21/01/2022 2:06 SA18/07/2017 11:52 SA
  
Video Nganh Y tế73850CóCóSử dụngVideo trên YouTube
0
http://www.quangninh.gov.vn/So/soyte/HinhAnhBaiViet/Nam 2019/dai dien.JPG
xLSwQSepTxo
Những thành tựu ngành y tế năm 2018
27/02/2019 10:10 SA21/01/2022 3:58 SA27/02/2019 10:14 SA
  
Video Nganh Y tế54590CóKhôngSử dụngVideo trên YouTube
0
/So/soyte/HinhAnhBaiViet/images1268962_images1267108_tr117b308179.JPG
5KEbCcE5kWY
Phim tài liệu Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Ngọc Hàm
27/02/2019 8:45 SA21/01/2022 2:06 SA05/03/2019 8:52 SA
  
Video Nganh Y tế8960CóCóSử dụngVideo trên YouTube
1
/So/soyte/HinhAnhBaiViet/Nam 2019/Capture.JPG
y_-tB_R8DGg
07/03/2019 10:50 SA21/01/2022 12:41 CH13/03/2019 10:54 SA
  
Video Nganh Y tế3300CóKhôngSử dụngVideo trên YouTube
1
/So/soyte/HinhAnhBaiViet/Nam 2019/bs ham.JPG
yAsVM-IF5Jo
10/07/2019 8:02 SA22/01/2022 10:45 SA10/07/2019 8:02 SA