Ban Giám đốc Sở Y tế

10/01/2022
 
BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
 
 

 

 

  

 

Giám đốc: Nguyễn Trọng Diện 

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3827213
Email: nguyentrongdien.syt
@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ:

a) Là người phát ngôn của Sở Y tế.

b) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành y tế; các công việc quan trọng có tính chất chiến lược trên tất cả các hoạt động của ngành y tế. Báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế về toàn bộ hoạt động của ngành y tế.

c) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng; công tác dân vận chính quyền;

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác xây dựng quy hoạch và phát triển ngành;

- Công tác chuẩn bị đầu tư và đầu tư; công tác kế hoạch tài chính;

- Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế;

- Công tác thanh tra, pháp chế, phòng chống tham nhũng và bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác tổ chức, cán bộ, biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc; công tác đào tạo (đại học và sau đại học), bồi dưỡng; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh;

- Phó Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm, Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh; Trưởng Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Tỉnh;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định khác... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Sở Y tế.

d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động các Phòng: Kế hoạch Tài chính, Thanh tra, lĩnh vực Tổ chức, cán bộ của Văn phòng Sở;

đ) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Sản Nhi; Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng; Trung tâm y tế huyện Đầm Hà.

e) Theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn thành phố Hạ Long.

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Hưng

Trình độ chuyên môn: Bs CK II
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3623118

Email:  nguyentienhung@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc của Cơ quan Văn phòng Sở (sau đây gọi là Thủ trưởng Cơ quan Văn phòng Sở).

b) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực sau:

- Công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền và phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao;

- Công tác giám định y khoa; pháp y; hiến máu nhân đạo

- Công tác phòng chống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn;

 - Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; quản lý hành nghề Y;

- Chỉ đạo và theo dõi hoạt động các đoàn thể (Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan Văn phòng, Sở Y tế); các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y; là Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa Sở Y tế; Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Y tế;

- Trưởng Tiểu ban Điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 của Ngành Y tế.

Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Giám đốc Sở.

c) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở; công tác khám bệnh, chữa bệnh và quản lý hành nghề Y thuộc phòng Nghiệp vụ Y;

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả; Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả; Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả; Bệnh viện Y Dược cổ truyền; Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần; Trung tâm Pháp y; Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm Vận chuyển cấp cứu; Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ. Theo dõi, chỉ đạo công tác y tế và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả và huyện Ba Chẽ.

đ) Theo dõi công tác y tế của các đơn vị: Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển, Uông Bí; Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long; Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga Hạ Long.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3828895

Di động: 0986609965

 Email: nguyenminhtuan.syt@quangninh.gov.vn

 

 

Phân công nhiệm vụ: 

 

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực sau:

- Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Công tác dược, mỹ phẩm;

- Công tác quản lý thị trường và biên mậu về thuốc, mỹ phẩm;

- Công tác mua sắm thuốc phục vụ công tác phòng bệnh và khám chữa bệnh;

- Công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia.

- Chỉ đạo và theo dõi hoạt động các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Dược.

- Trưởng Tiểu ban Hậu cần phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Ngành Y tế.

Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định...được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Giám đốc Sở.

b) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Nghiệp vụ Dược; hoạt động về quản lý hành nghề Dược của phòng Nghiệp vụ Dược;

c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Trung tâm Kiểm nghiệm; các Trung tâm Y tế: Uông Bí, Vân Đồn.

d) Theo dõi, chỉ đạo công tác y tế và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn các địa phương: Uông Bí, Vân Đồn.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

 

 

 

Phó Giám đốc: Trịnh Văn Mạnh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ y tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Di động: 0912080096

 Email: trinhvanmanh@quangninh.gov.vn

 

 

Phân công nhiệm vụ:

 

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực sau:

- Công tác Truyền thông - giáo dục sức khoẻ; công nghệ thông tin; chuyển đổi số trong Ngành Y tế;

- Công tác đào tạo liên tục; nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế;

- Công tác y tế Ngành và y tế Doanh nghiệp.

- Trưởng Tiểu ban Thông tin và Truyền thông phòng chống dịch COVID-19 của Ngành Y tế.

Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Giám đốc Sở.

b) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Bệnh viện Phổi (Bệnh viện số 2 phòng chống dịch); Bệnh viện Đa khoa Hạ Long (Bệnh viện số 3 phòng chống dịch); các Trung tâm Y tế: Hạ Long, Đông Triều, Cô Tô, Móng Cái (Bệnh viện số 1 phòng chống dịch).

c) Theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn các địa phương: Đông Triều, Móng Cái, Cô Tô.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 435
Đã truy cập: 987665