Ban Giám đốc Sở Y tế

06/01/2020
BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
 

 

 

  

 

Giám đốc: Nguyễn Trọng Diện 

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3827213

Di động: 0983584212
Email: nguyentrongdien.syt
@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ:

a) Là người phát ngôn của Sở Y tế.

b) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành y tế; các công việc quan trọng có tính chất chiến lược trên tất cả các hoạt động của ngành y tế. Báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật. trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế về toàn bộ hoạt động của ngành y tế.

c) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác tuyên giáo, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng; công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng quy hoạch và phát triển ngành; công tác đầu tư; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác thanh tra pháp chế, phòng chống tham nhũng và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế, số lượng người làm việc; công tác đào tạo (đại học và sau đại học), bồi dưỡng; công tác kế hoạch tài chính; công tác dân vận chính quyền; chỉ đạo chung về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh; Phó Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm, Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định khác... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Sở Y tế.

d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động các Phòng: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ và Thanh tra Sở.

đ) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Sản Nhi và Ban Quản lý Dự án đầu tư các công trình y tế.

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Hưng

Trình độ chuyên môn: Bs CK II
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3623118

Di động: 0913352658

Email:  nguyentienhung@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ:

a) Là Thủ trưởng Cơ quan Văn phòng Sở, trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc của Cơ quan Văn phòng Sở.

b) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công tác: Công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền và phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao; giám định y khoa; pháp y; công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế (trừ lĩnh vực hóa chất và vật tư y tế tiêu hao); công tác phòng chống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; công tác bảo hiểm y tế; hiến máu nhân đạo; công tác quản lý hành nghề y.

Chỉ đạo và theo dõi hoạt động các đoàn thể (Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan Văn phòng Sở Y tế); là Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa Sở Y tế; Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Y tế.

Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Giám đốc Sở.

c) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở; công tác y tế hệ điều trị thuộc Phòng Nghiệp vụ Y; hoạt động về quản lý hành nghề y thuộc Phòng Quản lý hành nghề Y - Dược tư nhân; công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả; Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả; Bệnh viện Y Dược cổ truyền; Bệnh viện Phục hồi chức năng;  Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần; Bệnh viện Lao và Phổi; Trung tâm Pháp y; Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm Vận chuyển cấp cứu.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y khoa
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3556889

Di động: 0982732988

 Email: nguyenmanhtuan.soyt@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ: 

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công tác: An toàn vệ sinh thực phẩm; công tác dược, mỹ phẩm; công tác đào tạo liên tục; công tác nghiên cứu khoa học, công tác khoa học và công nghệ; công tác quản lý thị trường và biên mậu về thuốc, mỹ phẩm; công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia.

Chỉ đạo và theo dõi hoạt động các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Dược.

Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Giám đốc Sở.

b) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Nghiệp vụ Dược; hoạt động về quản lý hành nghề dược thuộc Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân.

c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Trung tâm Kiểm nghiệm; các Trung tâm Y tế: Đông Triều, Quảng Yên, Hoành Bồ, Vân Đồn, Móng Cái. Theo dõi và chỉ đạo công tác y tế trên địa bàn các địa phương nêu trên.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0203.3828895

Di động: 0986609965

 Email: nguyenminhtuan.syt@quangninh.gov.vn

 

 

Phân công nhiệm vụ:  

a) Là báo cáo viên công tác tuyên giáo của Sở Y tế.

b) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công tác: Y tế dự phòng; Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; y tế biển đảo; thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế; công tác truyền thông - giáo dục sức khoẻ; công tác công nghệ thông tin; công tác trang thiết bị y tế lĩnh vực hóa chất và vật tư y tế tiêu hao; công tác y tế phục vụ các sự kiện, lễ hội của Tỉnh; công tác quân dân y kết hợp.

Theo dõi hoạt động của các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Giám đốc Sở.

c) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Nghiệp vụ Y; các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y; công tác y tế dự phòng thuộc Phòng Nghiệp vụ Y; tham gia Ban Thường vụ công đoàn Ngành.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; các Trung tâm Y tế: Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả, Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Cô Tô. Theo dõi và chỉ đạo công tác y tế trên địa bàn các địa phương nêu trên.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 352
Đã truy cập: 789363