Quyết định về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

06/06/2022 08:19

Quyết định thay thế cho Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (xem chi tiết tại đây)
Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 701
Đã truy cập: 981402