Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

TaiLieuTraCuu

  
  
  
  
NoiDung
  
  
135_0001.signed.pdf
  
22/11/2016 10:29Tài khoản Hệ thống

Báo cáo số 131/BC-UBND về áo cáo công tác bồi thường năm 2016.

Sử dụngSố Liệu Thống Kê
201610131418087816-f17f6a1bed4527d0b119f76dac9fde3a.pdf
  
25/11/2016 17:53Tài khoản Hệ thống

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm

Sử dụngThông Tin Đấu Thầu
4096.signed.pdf
  
16/01/2017 13:58Tài khoản Hệ thống

Danh bạ chữ ký số và thử điện tử của tỉnh được cung cấp trong file đính kèm
Sử dụngDanh bạ chữ ký số và thư điện tử
79 BC-TU ngay 19-9-2016 ve dinh huong nganh DLVN.pdf
  
25/11/2016 17:52Tài khoản Hệ thống

Quyết định số 1099/QĐ-CTN ngày 02/6/2016 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động

Sử dụngThi Đua Khen Thưởng
Approval Matrix.docx
  
15/11/2016 0:57Tài khoản Hệ thống
Sử dụngBáo Cáo KTXH
bc 40.pdf
  
25/11/2016 17:48Tài khoản Hệ thống

Báo cáo tình hình kinh tế​

Sử dụngBáo Cáo KTXH
cocacolaádsad.pdf
  
22/11/2016 19:16Tài khoản Hệ thống
Sử dụngDanh bạ chữ ký số và thư điện tử
Modun 2-KA- suu tam.pdf
  
25/11/2016 17:53Tài khoản Hệ thống
Sử dụngSố Liệu Thống Kê