Điểm báo ngày 16/6

16/06/2021 15:29

Quảng Ninh sẽ tiêm 21.100 liều vaccine phòng COVID-19 đợt 3 và 4 (Lao động 15/6)

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện số 2, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CT

Sở Y tế Quảnh Ninh vừa thông báo kế hoạch về triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 3 và 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tổ chức tiêm 21.100 liều vaccine Astra Zeneca theo phân phối của Bộ Y tế cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Trong đó, tiêm 4.556 liều mũi 2 của đợt I và tiêm 17.000 liều mũi 1 cho các nhóm đối tượng được mở rộng, như: người cung cấp dịch vụ thiết yếu, hàng không, vận tải, du lịch, giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, người làm tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên làm việc, tiếp xúc với nhiều người. Đồng thời, hỗ trợ triển khai tiêm 1.120 liều mũi 2 cho các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 3 và 4 tiếp tục được tổ chức đồng loạt tại các địa phương, cuốn chiếu tại các đơn vị bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm tiêm chủng đảm bảo các điều kiện, từ nay cho đến ngày 15.8.2021.

Trong đó, các đối tượng tiêm mũi 1 của đợt 3 và 4 sẽ được tiêm từ nay đến ngày 15.7.2021; các đối tượng tiêm mũi 2 của đợt 1, kể cả đối tượng tiêm mũi 2 là lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ được tiêm từ tháng 7 đến ngày 15.8.2021. 

Bình Liêu: Nhiều giải pháp hiện thực hóa mục tiêu NQ Đại hội Đảng bộ (Đảng cộng sản VN 16/6)

Thời gian qua, Huyện ủy Bình Liêu đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp linh hoạt, đồng bộ, nhằm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội XXVIII Đảng bộ huyện Bình Liêu nhiệm kỳ 2020-2025.

Là huyện miền núi biên giới của tỉnh Quảng Ninh, với cơ cấu dân số trên 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, những năm qua Bình Liêu đặt ra mục tiêu phát triển trọng tâm là xây dựng huyện mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng - an ninh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu. Theo đó, huyện Bình Liêu có tốc độ tăng trưởng bình quân 13,5%/năm, thu ngân sách nhà nước, phần thu nội địa tăng bình quân 10,06%/năm. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước 37,53 triệu đồng, tăng bình quân 9,76%/năm và 59,3% so nhiệm kỳ trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 3.595 tỷ đồng, tăng bình quân 12%/năm và 2,37 lần so nhiệm kỳ trước (trong đó, đầu tư từ ngân sách nhà nước 1.546 tỷ đồng).

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ có chuyển biến mới. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường; mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân được nâng lên, đồng thuận trong xã hội được củng cố.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Bình Liêu đề ra mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 gấp từ 2,2 - 2,5 lần năm 2020. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 27 - 29%; công nghiệp và xây dựng 18 - 20%; dịch vụ 52 - 54%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân 10%/năm. Thu ngân sách, phần thu nội địa tăng bình quân 10%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 10%/năm.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Bình Liêu đặt mục tiêu chú trọng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, tập trung phát triển kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hiệu quả. Tiếp tục thực hiện hiệu quả "Ba đột phá chiến lược". Phát triển văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gắn với chất lượng các Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, ngay sau khi Nghị quyết Đại hội XXVIII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 được ban hành, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhanh chóng triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm ngắn hạn cũng như của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết đã đề ra. Trong đó, tập trung đổi mới tư duy, nội dung, phương thức lãnh đạo của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, theo hướng sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực, địa bàn được giao.

Đặc biệt, năm 2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, tác động tiêu cực, kéo dài, Đảng bộ huyện đã chủ động tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02-NQ/TU và chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là "Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng".

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nhanh chóng ban hành Nghị quyết số 01-NQ/HU về nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Đồng thời, chủ động xây dựng, ban hành sớm các nghị quyết chuyên đề căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 5/5/2021 về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn 2021- 2025”; BTV Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 6/5/2021 về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nghiêm túc.

Bình Liêu cũng tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành, thực thi pháp luật trên các lĩnh vực từ huyện đến cấp xã, gắn trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiên phong gương mẫu trong mọi công việc.

Cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở xác định nêu cao vai trò chủ động, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phát huy những tiềm năng, thế mạnh, chuyển khó khăn, thách thức thành lợi thế để phát triển. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò động lực của Khu kinh tế Cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn trong hoạt động xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh để tăng cường thu thuế xuất nhập khẩu và khai thác nguồn thu từ phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu, phấn đấu thực hiện tăng thu cao nhất có thể.

Đồng thời, tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành, đường biên giới hùng vĩ... để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng: Du lịch cộng đồng, du lịch biên giới, khám phá, trải nghiệm... Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng Bình Liêu là trung tâm du lịch cộng đồng vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. 

Những tháng cuối năm là thế mạnh của du lịch Bình Liêu, góp phần tạo nguồn thu lớn. Huyện đã xây dựng kế hoạch, các chương trình kích cầu du lịch cả năm 2021, song do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, huyện đã chủ động điều chỉnh kế hoạch để khi dịch được kiểm soát an toàn có thể triển khai, tổ chức ngay các chương trình du lịch, các hoạt động đón khách. 

PC Quảng Ninh chủ động với các giải pháp xử lý hóa đơn tiền điện tăng cao mùa nắng nóng (Công thương 15/6)

Thời gian gần đây,do nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng rất mạnh, dẫn đến hóa đơn tiền điện của khách hàng tăng cao. Trước thực trạng đó, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường công tác công khai, minh bạch trong hoạt động ghi chỉ số công tơ và phát hành hóa đơn tiền điện. Đồng thời, Công ty cũng tiến hành kiểm tra, theo dõi và trả lời tất cả các kiến nghị của khách hàng về hóa đơn tiền điện, cũng như hệ thống đo đếm điện năng.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng Kinh doanh PC Quảng Ninh - cho biết, đã có 60.821 khách hàng trên tổng số 406.401 khách hàng sử dụng điện trên toàn tỉnh Quảng Ninh (tương đương khoảng 14,96% khách hàng) có mức tiêu thụ điện trong tháng 5/2021 tăng cao hơn 30% so với tháng 4/2021. Đặc biệt, một số khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, thậm chí có khách hàng tăng hơn 100%, 200% so với tháng trước đó. Dự báo, kỳ hoá đơn tháng 6/2021, khi mà thời tiết chính thức bước vào cao điểm mùa nắng nóng kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ của nhiều khách hàng sử dụng điện sẽ tăng mạnh hơn so với tháng 5/2021.

Số liệu tính toán cho thấy, lượng điện tiêu thụ của toàn tỉnh Quảng Ninh trong tháng 5/2021 là 401,28triệu kWh với sản lượng bình quân đạt12,9 triệu kWh/ngày, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 13,2 % so với sản lượng điện bình quân tháng 4/2021. Trước tình hình thực tế này, dự báo lượng điện năng tiêu thụ của các tháng 6,7,8 sắp tới sẽ tiếp tục tăng cao do tình hình thời tiết nắng nóng cực đoan.

Trước thực trạng hóa đơn tiền điện tăng cao này, PC Quảng Ninh đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để khách hàng tích cực tham gia giám sát việc ghi chỉ số công tơ, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Đồng thời, hướng dẫn khách hàng lấy dữ liệu về chỉ số, điện năng tiêu thụ của các tháng trước để so sánh và sử dụng công cụ ước tính lượng điện năng tiêu thụ (tại địa chỉ website: https://uoctinhdiennang.evn.com.vnđể tự điều tiết việc sử dụng điện cho gia đình mình một cách hợp lý và tiết kiệm.

Ngoài ra, PC Quảng Ninh cũng đã đôn đốc, chỉ đạocác điện lực trực tiếp kiểm tra và giải quyết tất cả các kiến nghị của khách hàng về hóa đơn tiền điện, cũng như các thắc mắc về hệ thống đo đếm điện năng một cách chính xác, nhanh chóng và đúng quy định.

Cụ thể, các điện lực nhanh chóng kịp thời tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của khách hàng từ Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc qua phiếu CRM. Tất cả các kiến nghị của khách hàng liên quan đến hóa đơn tiền điện phải được kiểm tra, giải quyết dứt điểm trong vòng 24 giờ.

Cùng với đó, các điện lực tiến hành phúc tra 100% số khách hàng có sản lượng tăng, giảm đột biến từ 1,3 lần so với tháng liền kề trước đó. Tất cả các sai sót (nếu có) liên quan đến công tơ và ghi chỉ số công tơ đều được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, theo đúng quy định.

Đối với trường hợp các cơ quan báo, đài phản ánh cũng như các khách hàng có ý kiến đăng tải trên mạng xã hội, cácđiện lực kịp thời tổ chức kiểm tra, xử lý và giải đáp đầy đủ để khách hàng hiểu rõ, tránh gây bức xúc cho khách hàng. Đồng thời, thực hiện truy thu, thoái hoàn tiền điện theo đúng quy định nếu có sai sót trong quá trình lập hoá đơn tiền điện.

Trên cơ sở lịch ghi chỉ số công tơ được quy định trong hợp đồng mua bán điện, lịch ghi chỉ số của từng khu vực được niêm yết công khai tại nơi đông dân cư, các phòng giao dịch khách hàngđể khách hàng có thể giám sát công việc ghi chỉ số công tơ của Điện lực. Khi có thay đổi lịch ghi chỉ số, PC Quảng Ninh sẽ gửi tin nhắn đến tất cả các khách hàng sử dụng điện để cũng theo dõi và giám sát. Việc thu thập chỉ số tiêu thụ điện được thực hiện hoàn toàn tự động và từ xa đối với các công tơ điện tử, thực hiện ghi chỉ số công tơ bằng 02 hình thức ghi tự động bằng thiết bị ghi chỉ số cầm tay HHU và thiết bị đo từ xa DCU. Ưu điểm của phương pháp này là chỉ số công tơ sẽ được thu thập và truyền số liệu tự động về hệ thống máy chủ đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, loại bỏ được những sai sót do lỗi chủ quan của con người. Dữ liệu thu thập được từ các thiết bị đo xa HHU, DCU được cập nhật vào phần mềm CMIS 3.0 để tính toán hóa đơn tiền điện cho khách hàng.

Đối với công tơ cơ khí – việc đọc và ghi chỉ số hiện nay vẫn phải thực hiện theo phương pháp thủ công, bằng mắt thường. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho công nhân ngành điện không phải trèo cao và có hình ảnh chụp chỉ số công tơ, đảm bảo kiểm soát việc ghi chỉ số công tơ được chính xác và chứng minh nếu khách hàng có khiếu nại, thắc mắc chỉ số điện năng sử dụng, PC Quảng Ninh đã áp dụng công nghệ ghi chỉ số công tơ bằng Camera và máy tính bảng. Với công nghệ này, công nhân ghi chỉ số sẽ đến từng công tơ thực hiện việc ghi chỉ số điện bằng công nghệ Camera và phần mềm Ghi chỉ số trên máy tính bảng. Người công nhân ghi chỉ số công tơ sẽ tiến hành chụp hình ảnh chỉ số công tơ và cập nhật chỉ số công tơ vào phần mềm trên máy tính bảng, số liệu sẽ được truyền về Web quản lý ghi chỉ số công tơ. Sau đó nhân viên cập nhật chỉ số công tơ tại Điện lực sẽ tiến hành kiểm soát chỉ số công tơ và hình ảnh chỉ số chụp được, xác nhận và cập nhật dữ liệu từ Web quản lý ghi chỉ số vào phần mềm chương trình CMIS 3.0 để tính toán sản lượng điện tiêu thụ trong tháng của khách hàng và phát hành hóa đơn.

Hiện nay, PC Quảng Ninh sẽ tiếp tục hiện đại hóa thiết bị đo đếm điện năng, tiến tới thay thế lắp đặt 100% công tơ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển đổi số công tác ghi chỉ số và tính hóa đơn tiền điện. Đồng thời, giúp khách hàng dễ dàng quản lý sản lượng điện tiêu thụ hàng tháng của mình, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh mua bán điện.

Bên cạnh đó, PC Quảng Ninh cũng đã và đang chỉ đạo các Điện lực tích cực tuyên truyền cảnh báo về việc hóa đơn tiền điện tăng cao, hướng dẫn khách hàng sử dụng các giải pháp tiết kiệm điện;Tư vấn các khách hàng là các phụ tải công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải hợp lý.

PC Quảng Ninh khuyến cáo các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện như: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng và cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; Chỉ sử dụng điều hòa khi thật cần thiết và đặt nhiệt độ điều hòa ở mức trên 260 C; Ưu tiên mua sắm các phương tiện thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; Hạn chế sử dụng bóng đèn sợi đốt; Lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời. Đặc biệt, khách hàng không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn như:Điều hòa, bếp điện, bình nóng lạnh… vào giờ cao điểm. Những giải pháp trên vừa đảm bảo tiết kiệm điện cho khách hàng và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường, đồng thời, giảm “sức nóng” cho hệ thống điện.Qua đó, giúp ngành Điện Quảng Ninh chủ động các phương án để ứng phó khi vào cao điểm mùa nắng nóng và góp phần giảm nguy cơ sự cố về điện.

Ưu tiên dành nguồn lực hỗ trợ người có công nhà ở (Dân sinh 15/6)

Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2015. Sau khi hoàn thành Đề án, tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là vận động xã hội hoá để hỗ trợ người có công cải thiện về nhà ở và nâng cao đời sống.

Vốn là một trong các địa phương có số lượng lớn   với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2013 đến năm 2018, Quảng Ninh đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công  với cách mạng (bao gồm giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giữa giai đoạn) với tổng số 9.657 hộ được hỗ trợ (gồm 5.179 hộ xây mới và 4.478 hộ sửa chữa). Tổng mức đầu tư nhà ở ước tính trên 1.370 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp trên 370 tỷ đồng, kinh phí đối ứng của các hộ gia đình ước trên 1.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi triển khai xong hai giai đoạn của Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Chính phủ và một số chính sách từ các giai đoạn trước như đã nêu ở trên, đến nay nhiều hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, già cả, neo đơn… chất lượng nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng; không có khả năng tự sửa chữa, xây mới. Qua thống kê, rà soát, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 2.775 hộ người có công với cách mạng có nhà ở đã xuống cấp cần được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa.

Do đó, để tiếp tục thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự quan tâm của tỉnh với người có công với cách mạng, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn, ngày 08/5/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1491/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh- giai đoạn 3. Việc triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công ở giai đoạn này về cơ bản triển khai thực hiện như giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (đối tượng hỗ trợ, điều kiện về nhà ở); mức hỗ trợ như giai đoạn 2 (60 triệu đồng/hộ xây mới nhà ở, 30 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà ở); số hộ gia đình người có công với cách mạng được phê duyệt hỗ trợ trong giai đoạn 3 là 2.840 hộ (trong đó, 1.514 hộ xây mới, 1.326 hộ sửa chữa) với tổng kinh phí thực hiện trên 130 tỷ đồng.

Điểm mới trong giai đoạn 3 này đó là nguồn kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 3 là 100% do ngân sách tỉnh đảm bảo, khác với giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (ngân sách Trung ương: 80%, ngân sách tỉnh: 20%). Đề án cũng đã nêu rõ trách nhiệm của các sở, ngành, các cơ quan, nhất là UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh trong việc triển khai đề án này để đảm bảo tiến độ thực hiện đề án hoàn thành dứt điểm trong năm 2020. Đối với các hộ gia đình người có công có nhu cầu hỗ trợ nhà ở từ năm 2021 trở đi, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm bố trí nguồn lực và kêu gọi nguồn vốn xã hội hoá để triển khai theo điều kiện của địa phương.

Trước đó, thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 đã có 3.434 hộ được hỗ trợ. Còn theo, Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg, toàn tỉnh tiếp tục có 146 hộ gia đình được hỗ trợ với tổng mức khoảng 4,335 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, trong số gần 4.000 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở đã có 81 hộ nghèo người có công với cách mạng được hỗ trợ với kinh phí trên 2 tỷ đồng...

Với sự nỗ lực vào cuộc tích cực của các ban, ngành, địa phương, công tác hỗ trợ nhà ở cho các gia đình người có công với cách mạng của Quảng Ninh đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Quá trình tổ chức thực hiện đã tạo nên sự thay đổi quan trọng trong đời sống của một bộ phận người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, tạo sự phấn khởi trong nhân dân, giúp các gia đình người có công với cách mạng được thụ hưởng đầy đủ chính sách của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 29280
Đã truy cập: 30812870

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.