Điểm báo ngày 2/8

02/08/2021 14:36

Quy hoạch Quảng Ninh trở thành động lực phát triển kinh tế của cả nước (nhandan.com.vn, 2/8)

Thành phố Hạ Long ngày càng mang dáng dấp của một đô thị văn minh, hiện đại.

Những năm qua, tốc độ phát triển ở các đô thị của Quảng Ninh có sự bứt phá nhanh chóng, đặc biệt là ở các đô thị lớn. Việc sớm thông qua Chương trình phát triển đô thị của tỉnh đến năm 2030 sẽ là điều kiện tiên quyết để tập trung mọi nguồn lực đầu tư, sớm xây dựng, quy hoạch Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, đồng thời góp phần nâng cao mức thu nhập cho người dân.

Quảng Ninh có hệ thống đô thị khá phát triển, nhưng tốc độ phát triển và quy mô từng khu vực có sự khác biệt. Các đô thị phát triển nhanh, có quy mô lớn chủ yếu phát triển dọc theo các tuyến giao thông huyết mạch, phân bố tập trung tại khu vực ven biển, bám trục quốc lộ 18, gắn với các khu vực phát triển khu du lịch, dịch vụ, công nghiệp, cửa khẩu. Còn lại khu vực miền núi, hải đảo vẫn còn nhiều khó khăn. Để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, tỉnh Quảng Ninh đặt ra các mục tiêu chiến lược từ nhiều năm trước, trong đó xây dựng bảy quy hoạch chiến lược để bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu này. Theo đó, tỉnh thống nhất lựa chọn phương án phát triển các đô thị theo đơn vị hành chính cấp huyện đáp ứng tiêu chí đô thị loại I, theo mô hình thành phố trong thành phố, không hình thành các quận nội thành. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn cho biết, mục tiêu của Quảng Ninh tập trung phát triển hệ thống các đô thị theo hướng nhanh, bền vững, là tiền đề quan trọng trong phát triển đô thị thông minh, nền kinh tế xanh dựa trên khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị toàn tỉnh, phát triển theo mô hình chuỗi đô thị, là động lực phát triển kinh tế của miền bắc và cả nước, đáp ứng mục tiêu phát triển Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, với dịch vụ công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia. Cùng với đó, nâng cao chất lượng sống đô thị thông qua việc tập trung nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đô thị, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, từng bước hiện đại và bền vững.

Từ các quy hoạch chiến lược, tỉnh Quảng Ninh xác lập tầm nhìn dài hạn trong tính liên thông gắn với xây dựng quy hoạch đồng bộ để làm cơ sở thực hiện mục tiêu. Theo đó, quy hoạch đô thị phải bảo đảm tính đồng bộ, tính thống nhất giữa quy hoạch chung với quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, có định hướng, tầm nhìn chiến lược với sự tham gia của các tư vấn hàng đầu quốc tế. Đơn cử, việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long đã góp phần mở rộng không gian phát triển của thành phố, tăng cường liên kết, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong tỉnh cũng như thế mạnh của các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đồng thời, thành phố Cẩm Phả cũng nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, nhất là sau khi tuyến đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả hoàn thành mở ra không gian mới phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị bền vững hơn. Một trong các chiến lược mang tính đột phá của Quảng Ninh trong tiến trình đẩy nhanh quy hoạch đô thị đó là tỉnh đã tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã huy động hơn 123.000 tỷ đồng dành cho phát triển kết cấu hạ tầng, tạo sự bứt phá về hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ. Đến nay, nhiều công trình hạ tầng quan trọng như: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai, đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Hạ Long - Hải Phòng kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng... đã hoàn thành, góp phần tạo sự liên kết đồng bộ hạ tầng giao thông trong tỉnh và khu vực, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng.

Trong quá trình phát triển, Quảng Ninh luôn xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước. Trên cơ sở các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, tỉnh Quảng Ninh đã dành nhiều nguồn lực, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược tham gia thực hiện các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn. Tỉnh cũng ra đề bài đối với các đơn vị tư vấn quy hoạch là phải đáp ứng được mục tiêu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của vùng và các quy hoạch ngành, lĩnh vực; có tính liên kết vùng; phải tạo nên bước đột phá trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; bảo đảm tính hiện đại, đồng bộ, xứng tầm quốc tế..., tạo ra một Quảng Ninh khác biệt, phát triển vượt trội. 

Ngay từ các quy hoạch đầu tiên, tỉnh đã mời được các đơn vị tư vấn hàng đầu nước ngoài như: Tập đoàn McKinsey, BCG (Mỹ), Nikken Sekkei, Nippon Koie (Nhật Bản) tham gia. Các quy hoạch này đã bám sát không gian phát triển của tỉnh là “một tâm, hai tuyến đa chiều và hai mũi đột phá”, bảo đảm tính liên kết để phát huy thế mạnh của từng địa phương trong tỉnh và của cả vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Ông Marco Breu, Giám đốc Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam khẳng định sẵn sàng hợp tác để triển khai lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2030 và tầm nhìn 2050. Đồng thời tin tưởng với bảy quy hoạch chiến lược sẽ là nền tảng, động lực quan trọng để Quảng Ninh xây dựng thành công quy hoạch tỉnh trong thời gian tới. Tập đoàn McKinsey & Company sẽ đồng hành và tham vấn hướng phát triển cho tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng trên địa bàn; lựa chọn các phương án tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả, tạo cơ sở cho việc đề xuất phương án tổ chức không gian chung, hệ thống kết cấu hạ tầng, đô thị, nông thôn, các khu chức năng; đưa ra phương án tổ chức phát triển mạng lưới, không gian cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội, môi trường và bố trí không gian phát triển hợp lý.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một đô thị văn minh, hiện đại, trong chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, tỉnh đã đề ra một số chương trình, đề án trọng tâm, trọng điểm cùng với ba khâu đột phá: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh. Mặt khác, đang hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tiếp tục ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước như là vốn mồi để kích thích, khai thác tối đa các nguồn lực, đặc biệt là từ khu vực tư nhân, phát triển hình thức đối tác công - tư, tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại..., góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái quyết tâm đảm bảo tiến độ (Pháp luật VN, 31/7)

Để đạt mục tiêu phấn đấu hết năm 2021 hoàn thành xong dự án tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, trong gần 1 năm qua, dù phải tổ chức thi công trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, điều kiện địa chất có nhiều khó khăn nhưng các nhà thầu vẫn duy trì được lực lượng, phương tiện thi công xuyên Tết cho tới nay, nhằm thực hiện đúng cam kết với tỉnh Quảng Ninh về đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình và hạn chế thấp nhất tác động đến cảnh quan môi trường.

Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái nằm trong hệ thống tuyến đường cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, được xác định là tuyến đường có ý nghĩa chiến lược trong sự phát triển KT-XH của tỉnh và khu vực. Dự án tổng chiều dài tuyến gần 80km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc tối đa 120km/h, đi qua các huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và TP Móng Cái.

Để đảm bảo phương án tài chính, tháng 7/2020, tỉnh Quảng Ninh đã tách cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thành 2 dự án độc lập, gồm: Vân Đồn - Tiên Yên triển khai đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và Tiên Yên - Móng Cái đầu tư theo hình thức BOT.

Tuyến cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên được khởi công vào đầu năm 2021, với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 120km/h. Chiều dài toàn tuyến là 16,08km (bao gồm 7 cầu lớn), với tổng mức đầu tư trên 3.658 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đến thời điểm này, tiến độ thi công của dự án cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Trong đó, đối với cầu Vân Tiên, hiện các nhà thầu đã khoan được 246/256 cọc khoan nhồi, thi công hoàn thiện 8/34 mố, trụ; đúc được 142/320 phiến dầm và lao lắp được 2/32 nhịp; hiện đang thi công các khối đúc hẫng của trụ T12, trụ T14.

Đối với cầu Đài Xuyên 2, các nhà thầu đã khoan được 46/56 cọc khoan nhồi; thi công hoàn thiện 3/10 trụ; đúc được 29/110 phiến dầm, đang triển khai công tác chuẩn bị để lao lắp dầm nhịp T2-T3.

Đối với gói thầu xây dựng phần đường cao tốc, cầu Đài Van, cầu Đài Xuyên 1, cầu cạn Km83+200, cầu Tiên Yên 1, cầu Tiên Yên 2 và hệ thống điện chiếu sáng, các nhà thầu cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cùng với thi công dự án, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trường được chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm theo đúng chỉ đạo của tỉnh để đảm bảo duy trì ổn định quân số lao động hiện có trên công trường.

Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là tuyến cao tốc có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là khu vực miền Đông; đồng thời kết nối liên vùng, nội vùng, kết nối quốc tế để thúc đẩy phát triển các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, tam giác kinh tế trọng điểm và khu vực phía Bắc.

Với các ý nghĩa quan trọng đó, dự án đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhờ vậy, chỉ trong 15 ngày thần tốc, đã hoàn thành GPMB toàn tuyến.

Để thực hiện mục tiêu cuối tháng 12/2021 hoàn thành dự án cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên, ngày 29/7, trong buổi đi kiểm tra tiến độ thi công, Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công bám sát tiến độ đề ra, tuân thủ đúng quy định pháp luật và biện pháp lâm sinh trong quá trình thi công, hạn chế thấp nhất các tác động vào môi trường, cảnh quan nơi tuyến đường đi qua.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngoài đảm bảo tiến độ và kỹ thuật, các nhà thầu, chính quyền địa phương phải tăng cường quản lý người lao động, đảm bảo quy định lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc; tuân thủ quy định 5K.

Cùng với đó, các đơn vị phải xây dựng quy trình phòng chống dịch trên công trường; quản lý nguồn cung ứng thực phẩm, nguyên vật liệu thi công để ngăn chặn các nguy cơ mầm bệnh xâm nhập, giữ tuyệt đối an toàn sức khỏe cho người lao động, an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn.

Các địa phương, chủ đầu tư, các đơn vị thi công phải tập trung, bám sát các mục tiêu đã đặt ra, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, về đích đúng thời gian nhân dân mong mỏi, chờ đợi.

TP Uông Bí: Đồng loạt ba "mũi tấn công" kéo giảm TNGT (antoangiaothong.gov.vn, 31/7)

Để từng bước kiềm chế, đẩy lùi TNGT, TP Uông Bí đã nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền ATGT và xử lý nghiêm vi phạm.

Vài năm trước, nút giao QL18A với đường vào Khu di tích Yên Tử (phường Phương Đông); nút giao ở lối vào trụ sở UBND TP Uông Bí (phường Thanh Sơn) với đường tàu; giao cắt khu vực trung tâm với lối ra QL18A (phường Yên Thanh)… là những điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT ở TP Uông Bí.

Để từng bước giải quyết những bất cập về hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn, TP Uông Bí đã chỉ đạo, chủ động phối hợp với ngành chức năng của tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng rà soát bất cập tại các điểm giao đường vào nội thị với QL18A, QL10 qua địa bàn.

Do có sự phối hợp hiệu quả, đến nay, các điểm giao cắt với QL18A, QL10 trên địa bàn Tp Uông Bí đã cơ bản được khắc phục, tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho phương tiện lưu thông.

Nổi bật là từ năm 2020 đến nay, thành phố hoàn thiện việc bổ sung biển báo, gờ giảm tốc trên 6 điểm đường ngang đấu nối ra QL10 đoạn từ Km0 - Km5+500; nhiều tuyến đường nội thị đã được sửa chữa, nâng cấp mở rộng cả trên vỉa hè và lòng đường, bổ sung biển báo...

Ông Phạm Văn Sơn, nhà ở khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh phấn khởi: "Vài năm trước, tuyến đường từ QL18A vào khu dân cư chúng tôi vừa nhỏ hẹp, nhiều cua gấp lại xuống cấp, nên thường xuyên xảy ra va chạm, TNGT. Sau đó, phường đã vận động nhân dân hiến đất, dịch tường rào để làm đường bê tông rộng hơn, các khúc cua gấp đã được loại bỏ, nên không còn xảy ra va chạm, TNGT".

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thanh đánh giá: "Trước đây, nhiều điểm đấu nối với QL18A khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Thông qua các nguồn đầu tư và vận động nhân dân, hiện nay, toàn bộ các điểm bất cập về giao thông trên địa bàn phường đã được khắc phục. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm nay, toàn phường chỉ xảy ra 5 vụ va chạm nhẹ…"

Song song với việc nâng cấp, xoá bỏ các bất cập về hạ tầng giao thông, thời gian qua, lực lượng chức năng TP Uông Bí đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT và cương quyết xử lý các hành vi vi phạm.

Công tác tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT được triển khai ở Uông Bí với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Điển hình, Trung tâm truyền thông và văn hóa TP Uông Bí đã xây dựng chuyên mục ATGT với tần suất 3 buổi/tuần; bản tin phát liên tục hàng ngày trên hệ thống truyền thanh của các phường, xã…

Việc tuyên truyền ATGT trực quan qua hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, màn hình cỡ lớn… ở khu vực dễ quan sát cũng góp phần phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự ATGT cho người dân trên địa bàn.

Công tác TTKS, xử lý vi phạm được Đội CSGT - trật tự, Công an thành phố phối hợp với lực lượng chức năng ở phường, xã tăng cường, trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm như chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô...

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng của TP Uông Bí đã kiểm tra, xử lý 5.249 vi phạm giao thông; tước giấy phép lái xe 23 ô tô, 72 mô tô với tổng số tiền phạt lên tới trên 1,863 tỷ đồng.

Lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện, dừng đỗ phương tiện không đúng nơi quy định...

Với đồng loạt các giải pháp đảm bảo ATGT, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Uông Bí xảy ra 3 vụ TNGT làm chết 2 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ, số người chết, bị thương không tăng, không giảm.

Thu thuế từ lĩnh vực xây dựng tăng mạnh nhờ chống thất thu hiệu quả (thoibaotaichinhvietnam.vn, 30/7)  

Để nâng cao hiệu quả quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành kế hoạch về tăng cường công tác quản lý thuế trong hoạt động xây dựng trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu từ hoạt động này đạt hơn 889 tỷ đồng, bằng 139% so với cùng kỳ.

Để triển khai kế hoạch chống thất thu thuế đối với lĩnh vực xây dựng, Cục Thuế tinh Quảng Ninh đã thành lập tổ triển khai thực hiện tại cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc, trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ cho phòng, đội đầu mối; các phòng, đội liên quan; cụ thể nhiệm vụ của lãnh đạo phụ trách, công chức thuộc tổ giúp việc; hàng tháng thực hiện kiểm đếm, đánh giá kết quả tại các hội nghị giao ban.

Báo cáo cho thấy, sau một năm thực hiện kế hoạch, các sở, ban ngành, địa phương cơ bản đã xác định rõ chức năng nhiệm vụ, tích cực vào cuộc, thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan thuế theo phân công.

Sở Thông tin & Truyền thông, UBND các địa phương trong tuyên truyền nâng cao nhận thức để mọi tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện tốt việc chấp hành nghĩa vụ thuế trong hoạt động xây dựng, đặc biệt là xây dựng nhà ở tư nhân, thuế nhà thầu thi công hoàn thiện nhà xây thô thuộc các dự án bất động sản.

Các sở, ban, ngành cung cấp thông tin cho cơ quan thuế về các dự án, công trình do cơ quan phê duyệt; các nhà thầu chính, nhà thầu phụ thi công đối với dự án do sở, ban ngành làm chủ đầu tư, gồm các sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý dự án đầu tư, ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư…

Các phòng, ban cấp huyện phối hợp với chi cục thuế tham mưu, trình UBND cấp huyện xây dựng thông báo đơn giá nhân công xây dựng đối với công trình xây dựng tư nhân và đơn giá xây dựng hoàn thiện nhà xây thô đảm bảo sát với giá giao dịch thông thường trên thị trường.

Các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc rà soát quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng; đôn đốc nộp các khoản nợ đọng thuế của các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng trên địa bàn vào ngân sách nhà nước.

Về phía cơ quan thuế, đã tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thanh tra kiểm tra, đôn đốc nợ đọng để quản lý đầy đủ các khoản thuế, phí phát sinh trong lĩnh vực xây dung; tích cực thực hiện việc kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng.

Nhờ việc thực hiện các giải pháp quản lý của cơ quan thuế và sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, địa phương, nên mặc dù chịu tác động khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xây dựng đã đạt được những kết quả tích cực.

Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho thấy, năm 2020 tổng thu từ hoạt động xây dựng đạt 1.426,8 tỷ đồng. (Trước khi triển khai kế hoạch chống thất thu, thì chỉ thu được hơn 639 tỷ đồng). Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu từ hoạt động này đạt 889,6 tỷ đồng, bằng 139 % so với cùng kỳ.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND địa phương trong công tác phối hợp thực hiện kế hoạch, cung cấp kịp thời và sử dụng hiệu quả các thông tin phục vụ quản lý thuế.

Quảng Ninh nỗ lực tiêm vaccine, đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021 (kinhtedothi.vn, 2/8)

Ngày 2/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết địa phương này phấn đấu đến hết năm 2021 sẽ đạt miễn dịch cộng đồng, với trên 90% dân số đủ điều kiện được tiêm vaccine chống Covid-19.

Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt và công khai kế hoạch tiêm chủng vaccine giai đoạn 2021 - 2022 bảo đảm nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất và triển khai thực hiện đúng chủ trương, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện thông tin, tính riêng 10 ngày (10 - 20/7) đã triển khai tiêm hơn 80.000 liều vaccine Sinopharm phòng dịch Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên là chuyên gia, người lao động có quốc tịch Trung Quốc; du học sinh, người có kế hoạch đi học, làm việc tại Trung Quốc; cư dân biên giới; công nhân đang làm việc cho các doanh nghiệp có vốn Trung Quốc trên địa bàn…

Tất cả địa phương đang tiêm vét mũi 1 để hoàn thành trước ngày 3/8, dự kiến đạt hơn 80.000 mũi. Mũi 2 cùng loại được triển khai từ ngày 4 - 31/8. Đáng chú ý, huyện Bình Liêu đã đạt 80% số đối tượng được tiêm, với 50% độ phủ toàn dân. Đây cũng là huyện duy nhất của cả nước đạt tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 cao.

Quảng Ninh hiện đang tiêm phòng vaccine Vero Cell rộng rãi, an toàn, không có sự cố bất thường. Nhìn chung đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng.

Tính chung đến ngày 30/7/2021, Quảng Ninh triển khai 7 đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 với tổng số 126.645 liều. Trong đó, hơn 115.000 người tiêm 1 mũi và trên 11.500 người tiêm đủ 2 mũi.

Trong quá trình tiêm chủng, nhân viên y tế đã thực hiện đúng các yêu cầu về đảm bảo an toàn tiêm chủng và công tác phòng chống dịch Covid-19 bao gồm: Khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm; thực hiện tiêm đúng chỉ định; theo dõi sát sau tiêm; đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu trong trường hợp xảy ra phản ứng sau tiêm chủng.

Để đảm bảo tiến độ và an toàn tiêm chủng, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị huy động mọi nguồn lực hiện có, tập huấn mở rộng cho các đối tượng tham gia; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là sử dụng phần mềm “Sổ sức khỏe điện tử”, tạo thuận lợi cho người dân đăng ký tiêm chủng.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm, hiện Quảng Ninh đã được cấp phát 300.000 liều vaccine. Để đảm bảo an toàn cho việc tiêm chủng, đơn vị này đã thành lập 96 tổ cấp cứu với gần 300 y, bác sĩ tham gia công tác tiêm chủng; 195 điểm tiêm chủng trên toàn tỉnh và 195 tổ cấp cứu đi theo điểm tiêm để đảm bảo người dân sau khi tiêm vaccine được theo dõi sát sao về sức khỏe. 

Đoàn công tác Bệnh viện Sản Nhi lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch (thoibaotaichinhvietnam.vn, 1/8)

Ngày 31/7, Đoàn công tác của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã lên đường vào TP. Hồ Chí Minh chi viện chống dịch Covid-19.

Sáng 31/7, Đoàn công tác của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã lên đường vào TP. Hồ Chí Minh chi viện chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh gồm 5 bác sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa: Ngoại, Hồi sức cấp cứu, Kiểm soát nhiễm khuẩn… Đây đều là các bác sĩ, điều dưỡng có chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch.

Tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn sẽ có nhiệm vụ tham gia chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 12 (Chung cư lô R5, khu tái định cư phường An Khánh, TP. Thủ Đức).

Tất cả các thành viên trong đoàn công tác của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đều đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 12/7/2021, đoàn chi viện của tỉnh Quảng Ninh gồm 70 cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế đang công tác các bệnh viện: Đa khoa tỉnh, Bãi Cháy, Sản Nhi, Đa khoa Cẩm Phả, Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí và Đa khoa khu vực Cẩm Phả, cùng những trang thiết bị hiện đại đã lên đường hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19...

Chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID – 19  (dangcongsan.vn, 1/8)

Ngày hội Hiến máu tình nguyện với chủ đề “Chung tay phòng, chống COVID-19” tại TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn tham gia. 245 đơn vị máu thu nhận được sẽ góp phần hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 01/8, tại thị xã Đông Triều, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Hội chữ thập đỏ, Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Đông Triều tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021. Với thông điệp “Hiến máu cứu người- một nghĩa cử cao đẹp”, ngày hội đã thu hút được gần 300 tình nguyện viên gồm: cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn tham gia. Tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia hiến máu đều thể hiện tinh thần tự nguyện cao, nhiều cá nhân đã có trên 10 lần tự nguyện hiến máu cứu người.

Hiện nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị tại khu vực TX Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh ngày càng tăng, tình trạng thiếu máu vẫn còn xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID - 19, thiên tai, bão lũ thời gian qua diễn biến phức tạp, khiến lượng máu dự trữ có lúc gần như cạn kiệt. Vì vậy, việc đẩy mạnh hiến máu tình nguyện là rất cần thiết, cần được triển khai chặt chẽ và sâu rộng hơn trong cộng đồng…

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Ban Tổ chức đã làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Các thành viên Ban Tổ chức và mọi người tham gia hiến máu bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, thực hiện đúng quy định về giãn cách. Các tình nguyện viên hiến máu được làm các xét nghiệm lâm sàng như: đo thân nhiệt, cân nặng, đo huyết áp, phân loại nhóm máu, kiểm tra sức khỏe…

 Kết thúc buổi lễ, Ban Tổ chức đã thu được 245 đơn vị máu. Như vậy, qua 2 đợt tổ chức năm 2021, TX Đông Triều đã thu được gần 500 đơn vị máu góp phần kịp thời cứu chữa người bệnh đang cần máu, nhất là khắc phục tình trạng khan hiếm máu dự trữ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tặng quà và khen thưởng học sinh khuyết tật, mồ côi (daidoanket.vn, 30/7)

Trong các ngày 29 và 30/7, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức trao tặng xe đạp, góc học tập và khen thưởng học sinh khuyết tật, mồ côi có thành tích vượt khó vươn lên trong năm học 2020-2021.

Theo đó, 70 xe đạp, 35 góc học tập, 80 suất quà với tổng trị giá 212 triệu đồng đã được trao cho 185 học sinh khuyết tật, mồ côi của 5 địa phương ở các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, TP Hạ Long, TX Quảng Yên và Đông Triều để động viên các em chuẩn bị bước vào năm học mới 2021 - 2022.

Ông Lãnh Thế Vinh, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh cho biết: Việc hỗ trợ cho các cháu mồ côi, khuyết tật... có hành trang bước vào năm học mới luôn là một trong những chương trình được chúng tôi quan tâm.

Hội Bảo trợ đã rất cố gắng, nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác vận động, huy động nguồn lực của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm để kịp thời động viên các cháu tự tin tới trường như bao bạn cùng trang lứa, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập. 

Thu Minh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 28751
Đã truy cập: 32228091

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.