Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đông Triều: Xây dựng, phát triển các giá trị văn hóa

24/09/2021 13:43

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 09/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững", thị xã Đông Triều đã đạt những kết quả tích cực, tạo dựng bản lề vững chắc đưa địa phương phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Tiết học kỹ năng tại trường Mầm non Hoa Phượng.

Theo ông Phạm Xuân Hoàn, Phó Ban Tuyên giáo Thị ủy Đông Triều cho biết: Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngoài công tác tuyên truyền luôn được quan tâm; Thị xã đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 11-NQ/TU, các Kế hoạch của Thị ủy, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, zalo, facebook, fanpage... của thị xã. Lồng ghép việc triển khai các nội dung của Nghị quyết trong các văn bản chỉ đạo, triển khai của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… gắn với nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị.

Thị xã đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời, tổ chức giảng dạy, học tập, nghiên cứu lịch sử địa phương, truyền thống cách mạng, các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của quê hương trong các trường học, góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thị xã.

Tại nhiều trường học trên địa bàn, ngành Giáo dục thường xuyên phối hợp với ngành Văn hóa để giảng dạy, trải nghiệm, tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử địa phương. Mỗi năm, có hơn 150 lượt trường học trên địa bàn tổ chức tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tiễn tại các điểm di tích trên địa bàn.

Cô Dương Thị Tâm, hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Phượng cho biết: Thỉnh thoảng nhà trường cũng tổ chức cho các cháu mầm non lớp 4,5 tuổi trải nghiệm thực tiễn ở các di tích. Tại khuôn viên nhà trường cũng có nhiều mô hình cho các cháu trải nghiệm. Các hoạt động trải nghiệm đều hướng tới bồi dưỡng kỹ năng và tình yêu quê hương cho các bé. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường đạt kết quả tốt. Trẻ phát triển bình thường đạt 99,6%. Số trẻ đạt yêu cầu theo 5 lĩnh vực giáo dục đạt 100%; trong đó, khá, giỏi đạt 97,4%.

Thông qua phong trào xây dựng xã hội học tập; phong trào xây dựng các danh hiệu gia đình, dòng họ, đơn vị học tập được nâng cao cả về chất lượng và số lượng. Năm 2020 có 93%/97% tổng số hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình học tập; 205/214 dòng họ được công nhận dòng họ học tập; 163/167 làng, khu phố được công nhận làng, khu phố học tập và 105/110 cơ quan đạt danh hiệu cơ quan học tập; 753 tổ dân được công nhận tổ dân học tập.

Nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, thị xã đã xây dựng môi trường văn hóa trong cộng đồng, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế văn hóa công sở. Đến năm 2020 toàn thị xã đã có 73/73 cơ quan đạt danh hiệu văn hoá, 73/73 trường học đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. Việc xây dựng và thực hiện quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, cơ sở thờ tự, tôn giáo, tín ngưỡng được đã ngày càng văn minh.

Các doanh nghiệp đều xây dựng quy chế nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa (Trong ảnh: Tuyên truyền về nếp sống văn hóa tại Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà)

Bảo tồn và phát triển văn hóa mang bản sắc của Quảng Ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, Đông Triều đã đẩy mạnh phát triển di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Những năm qua, thị xã đã phối hợp với Trường Đại học KHXH&NV, Viện khảo cổ học, Bảo tàng Quảng Ninh triển khai công tác thám sát, khảo cổ học, tổ chức nhiều hội thảo để đánh giá, khẳng định, làm rõ thêm những giá trị quan trọng về lịch sử, văn hoá của khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều. Đồng thời, hoàn thành việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch chung thị xã đến năm 2030, tầm nhìn 2050; tổ chức khởi công và khánh thành các công trình trọng điểm, tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, UBND thị xã tiếp tục triển khai hoàn thiện một số dự án công trình tâm linh.

Đối với các di sản văn hóa phi vật thể, thị xã khôi phục hội thơ xuân vườn Thượng Uyển xã Yên Đức, phục dựng lễ hội đình Mễ Sơn, các làn điệu dân ca Chèo.

Chèo là một môn nghệ thuật được Đông Triều gìn giữ và phát huy.

Tin rằng, thông qua việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, nguồn nhân lực của thị xã ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương, đặc biệt đưa Đông Triều sớm trở thành thành phố phía Tây cửa ngõ của tỉnh.

Trung Anh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 12388
Đã truy cập: 33321340

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.