Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

28/09/2021 16:45

Ngày 28/9, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Thông báo số 370-TB/TU thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 27/9/2021.

Ngày 27/9/2021, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy cấp huyện, cấp xã về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tuần qua, Tỉnh tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó siết chặt quản lý bên ngoài, kiểm soát mọi nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn để giữ bên trong ổn định trong trạng thái bình thường mới, mở lại một số hoạt động và loại hình kinh doanh dịch vụ với yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp nối 90 ngày không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, giữ vững vùng “xanh” an toàn. Tuy nhiên, nhiều người dân còn biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, ý thức phòng, chống dịch chưa cao, nhất là sau khi đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 và tỉnh thực hiện “nới lỏng bên trong có kiểm soát”; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng, các địa phương, nhất là cấp cơ sở còn hạn chế; tỷ lệ ứng dụng nền tảng công nghệ khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã QR code chưa đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý. Trong khi đó, nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh luôn hiện hữu.

Sau khi thảo luận, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cơ bản thống nhất với các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại báo cáo ngày 27/9/2021. Trong đó lưu ý:

1. Tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo chủ trương, chiến lược mới của Trung ương với 3 chủ thể chính là Nhà nước - Doanh nghiệp - Người dân. Trong đó, Nhà nước là chủ thể quản lý, phải đi trước một bước và chính quyền cơ sở là trọng tâm trong chiến lược phòng, chống dịch mới; Nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là “chiến sỹ” quyết định sự thành công trong phòng, chống dịch phải được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết nhất để chủ động phòng, tránh dịch bệnh cho bản thân, gia đình, cộng đồng; từng cơ quan, doanh nghiệp phải chủ động chuẩn bị phương án, kế hoạch thích ứng an toàn, đảm bảo an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn, yêu cầu người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, nâng cao hơn nữa ý thức tự phòng, tránh dịch mọi lúc, mọi nơi, động viên người lao động tập trung làm việc, không ra ngoài tỉnh nếu không thực sự cần thiết để giữ vững sức sản xuất của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quý IV năm 2021.

2. Kiên trì thực hiện mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân gắn với thực hiện “mục tiêu kép”; chiến lược “Vắc xin + 5K + công nghệ + truyền thông”; phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đề cao vai trò chính quyền cơ sở và ý thức của người dân, người lao động. Cấp xã phải tiếp tục được củng cố toàn diện về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chuẩn bị tốt phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, mọi cấp độ diễn biến của dịch bệnh thực hiện chiến lược mới nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các ca lây nhiễm và tử vong.

Từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh phải xây dựng kế hoạch cụ thể, nhất là bổ sung, điều chỉnh các nội quy, quy chế, quy định, quy tắc ứng xử cho phù hợp, sát với đặc thù, điều kiện cụ thể của từng ngành nghề, lĩnh vực… để chủ động chuyển sang thích ứng dịch bệnh COVID-19 với lộ trình, bước đi cụ thể, chắc chắn, có kiểm soát để vừa khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững đà tăng trưởng trong điều kiện “bình thường mới”, vừa có giải pháp thích ứng an toàn, giảm thiểu tác hại, ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19.

3. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực y tế, trong đó đề cao vai trò của y tế cơ sở, y tế cấp huyện. Ngành y tế phải theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là các biến thể mới; thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phương pháp, biện pháp phòng ngừa, xét nghiệm, tiêm chủng và điều trị với tinh thần tự lực, tự cường; tính toán kỹ phương án, phương thức vận hành để phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình trạm y tế lưu động theo yêu cầu của Bộ Y tế gắn với trạm y tế cấp xã phù hợp với thực tiễn địa bàn Quảng Ninh (khu vực đô thị tập trung, đô thị không tập trung, khu vực nông thôn, khu vực miền núi, biên giới, hải đảo); khẩn trương xây dựng tài liệu hướng dẫn cơ bản về phòng ngừa, điều trị khi mắc COVID-19 để người dân tự phòng, tự tránh, tự chữa bệnh, tự xét nghiệm tại nhà. Tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm RT-PCR tại 13/13 địa phương, phấn đấu đạt 15.000 mẫu đơn/ngày, 75.000 mẫu gộp 5/ngày.

Hằng ngày, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện phải đánh giá mức độ nguy cơ, yếu tố rủi ro tác động vào địa bàn để xác định địa chỉ, đối tượng lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát chủ động với quy mô lấy mẫu nhỏ nhất nhưng có tính đại diện cao nhất, hiệu quả nhất và thực hiện xét nghiệm theo mẫu gộp. Khi phát hiện ra F0, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để nhanh chóng truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng khoa học, xử lý dứt điểm ca bệnh, ổ dịch,…

Ngành Y tế khẩn trương rà soát lại việc xét nghiệm đối với những người đã tiêm 2 mũi vắc xin làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo vừa phù hợp với các quy định chung, vừa sát với thực tiễn, tránh lãng phí; xây dựng hướng dẫn đối với các đối tượng có nguy cơ, các khu vực có nguy cơ cần phải chỉ định lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, tầm soát chủ động trên địa bàn tỉnh; tiếp tục củng cố năng lực để thu dung, điều trị đảm bảo các trường hợp F0 ở Quảng Ninh được chăm sóc y tế ở mức tốt nhất.

4. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch xâm nhập, quản lý có hiệu quả người, phương tiện đi về, đi ra từ vùng có dịch phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch của địa phương trong giai đoạn trước mắt để tập trung triển khai thành công tiêm chủng vắc xin mũi nhắc lại (mũi 2) cho 100% người dân có chỉ định tiêm, cơ bản hoàn thành trong tháng 10 năm 2021. Tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin về kết quả xét nghiệm test nhanh đối với lái xe tại các chốt kiểm soát ra vào tỉnh và điểm giao nhận hàng đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí.

5. Thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội; rà soát kỹ, hỗ trợ kịp thời đến từng đối tượng theo chính sách của Trung ương, của Tỉnh bảo đảm không bỏ sót đối tượng, công khai, minh bạch, công bằng. Các cấp, các ngành phải chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong việc mua sắm vật tư, thiết bị sinh phẩm… theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

6. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh giao Sở Giao thông - Vận tải, Sở Ngoại vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát quy trình, thủ tục, giải quyết thuận lợi việc nhập cảnh đối với các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài, du khách và thân nhân vào Việt Nam theo nhu cầu, bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch theo hướng nhanh hơn, linh hoạt hơn, rút gọn hơn và thông thoáng hơn, nhất là đối với các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, có xét nghiệm âm tính PCR hoặc test nhanh kháng nguyên với thời gian phù hợp.

7. Thực hiện tốt công tác vận tải, đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, thuận lợi, không gây ách tắc, song phải phù hợp với yêu cầu và quy định phòng, chống dịch ở khu vực biên giới, cửa khẩu trên cơ sở chủ động, thường xuyên trao đổi thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch với các địa phương đang có các ổ dịch, chùm lây nhiễm hoặc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, nhất là cơ chế, biện pháp, quy trình, thủ tục kiểm soát người, hàng hóa, phương tiện đi, đến giữa các địa phương.

8. Trên cơ sở chỉ đạo mới của Chính phủ, chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, tháo gỡ kịp thời, thực chất, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc theo từng loại hình doanh nghiệp; tích cực, chủ động nghiên cứu, thống nhất phương án, chủ trương về điều kiện cần và đủ để tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh ở địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp nhằm đạt “mục tiêu kép”.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu xây dựng chương trình tổng thể phục hồi kinh tế bền vững của địa phương giai đoạn 2022 - 2023 thích ứng với lộ trình kiểm soát dịch bệnh, trọng tâm là phục hồi ngành du lịch, dịch vụ và các ngành sản xuất chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

9. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục củng cố năng lực công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch, trong đó nghiên cứu triển khai thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (bằng nguồn vốn xã hội hóa) tại chốt kiểm soát Bạch Đằng, nhân rộng nếu hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh việc thiết lập các điểm kiểm soát dịch bằng mã QR tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, điểm kinh doanh; yêu cầu người dân thực hiện quét mã QR khi đi đến các điểm nêu trên để kiểm soát chặt chẽ quá trình di chuyển, phục vụ công tác quản lý khi cần thiết. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh, cấp huyện.

10. Coi trọng công tác truyền thông chủ động, tích cực, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch bệnh nhằm tự bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tuân thủ nghiêm ngặt 5K, kể cả khi đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin; biết tự lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên; tiếp tục ủng hộ chiến dịch tiêm chủng diện rộng trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo đạt mục tiêu cao nhất.

PV


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 10732
Đã truy cập: 33319684

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.