Móng Cái:

Lan tỏa khát vọng đổi mới trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

19/01/2022 09:25

Trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Móng Cái đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình biên mậu, tác động đến khả năng thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng. Tuy nhiên, bằng cách làm đổi mới, năm 2021 đã kết thúc với thắng lợi đáng ghi nhận khi địa phương vượt "bão Covid-19", hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép. Những nỗ lực, thành tựu đạt được trong năm 2021 sẽ tiếp tục là nền tảng để thành phố tự tin đón thời cơ mới trong giai đoạn tiếp theo. Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam trả lời phỏng vấn phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển KT-XH của TP Móng Cái trong năm 2022.

- Xin ông cho biết về những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Móng Cái trong năm 2021?

+ Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP Móng Cái đã giữ vững địa bàn an toàn, hoàn thành toàn diện 17/17 chỉ tiêu phát triển KT-XH; trong đó, nhiều kế hoạch, chỉ tiêu đạt kết quả xuất sắc như: Tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; tiếp tục là địa phương đi đầu trong việc tinh gọn, hiệu quả tổ chức bộ máy, mô hình nhất thể hóa; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo.

Thu NSNN (thu nội địa) cao nhất từ trước tới nay, đạt 1.357,5 tỷ đồng, tăng 108,6% so với năm 2020; thực hiện tốt trọng trách tuyến đầu trong lĩnh vực thương mại XNK hàng hoá, các chỉ tiêu đều tăng cao so với cùng kỳ (thu hút thêm 429 doanh nghiệp thành lập mới, kim ngạch XNK hàng hóa đạt 4 tỷ USD, tăng 46%; thu XNK đạt 1.297,3 tỷ đồng, tăng 13,2%); được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040; tập trung GPMB 38 dự án, diện tích đất thu hồi khoảng 750ha; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án động lực, tạo hiệu ứng tốt thu hút đầu tư; giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt 1.639 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2020; chương trình xây dựng NTM đạt nhiều kết quả, xã Hải Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Bắc Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trong năm 2021, công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng; KHCN được đặc biệt quan tâm với việc vận hành thử nghiệm 5 hợp phần của thành phố thông minh, kết nối Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 với hệ thống camera ngoại vi tại 209 điểm, khu vực trọng tâm, các chốt, trạm, điểm cách ly, cơ sở y tế, biên giới, cửa khẩu, bãi kiểm hóa; văn hóa - xã hội được quan tâm, đẩy mạnh, nhân rộng mô hình xã hội hóa giáo dục chất lượng cao; thành phố không còn hộ nghèo (trừ các hộ trong diện bảo trợ xã hội). Giữ vững sự ổn định trên địa bàn, vận dụng linh hoạt trong đối ngoại Đảng, chính quyền và ngoại giao nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

- Từ những thành tựu đã đạt được, năm 2022,TP Móng Cái xác định tập trung vào những nhiệm vụ, định hướng gì, thưa ông?

+ BCH Đảng bộ thành phố xác định năm 2022 sẽ đóng vai trò quan trọng để thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tiếp đà thành công sau năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV; bám sát Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, BCH Đảng bộ TP Móng Cái xác định chủ đề công tác năm 2022 là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tạo đột phá trong công tác GPMB, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; phát triển dịch vụ, thương mại, logistics”.

Bí thư Thành ủy Móng Cái, Hoàng Bá Nam (thứ 4, phải sang) kiểm tra công tác GPMB tại phường Hải Hòa.

Trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài, thành phố xác định các trụ cột và cơ cấu phát triển kinh tế là: Dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp; khai thác tối đa tất cả các lợi thế của địa phương về dịch vụ cửa khẩu, thương mại, du lịch biên giới, dịch vụ cảng biển, hậu cần cảng biển, logistics cấp vùng. Phát huy hiệu quả những giá trị khác biệt về địa kinh tế, chính trị của Móng Cái, phối hợp chặt chẽ với TP Đông Hưng (Trung Quốc) trong công tác phòng, chống dịch khu vực biên giới, củng cố niềm tin chiến lược, xây dựng "vùng xanh an toàn" thích ứng với chiến lược "Zezo Covid" bên bạn, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh XNK thông thương hàng hóa; triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040, gắn với tiếp tục đề xuất Đảng, Nhà nước, tỉnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, mô hình quản lý cho phù hợp đối với KKT Cửa khẩu Móng Cái.

Đặc biệt là phải bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững hòa khí, chủ động đấu tranh nhanh chóng, hiệu quả tình hình biên giới, không để bị động, bất ngờ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, vừa kiên định kịch bản tăng trưởng kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

- Ông có thể cho biết về những giải pháp trọng tâm để thành phố hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2022?

+ BCH Đảng bộ TP Móng Cái bám sát và cụ thể hóa, linh hoạt, sáng tạo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, xác định 4 nhóm giải pháp trọng tâm và 5 nhóm giải pháp thường xuyên; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển nhanh về số lượng và chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu từ thành phố đến cơ sở trong việc đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục chuyển tải và lan tỏa khát vọng đổi mới của thành phố đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; bắt đầu từ sự tâm huyết, tư duy đổi mới, phương pháp đổi mới, sự quyết tâm, quyết liệt ngay trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các địa phương, cơ quan, đơn vị các cấp. Lấy hiệu quả công việc chính là “thước đo lòng dân”, giải quyết hài hòa lợi ích “Nhà nước - Người dân - Doanh nghiệp”.

TP Móng Cái ưu tiên cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tập trung đổi mới, tạo đột phá trong công tác GPMB và thu hút đầu tư để khai thác hiệu quả dư địa về đất đai, phát triển thành phố theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tận dụng thời cơ, phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành dịch vụ, thương mại; phát huy lợi thế cạnh tranh dịch vụ cảng biển, logistics; xây dựng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái là cửa khẩu trọng điểm, kiểu mẫu, hiện đại trong giải quyết thủ tục thông quan, đi đầu ứng dụng mạnh mẽ CNTT, hóa đơn điện tử, tạo thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thu, chi ngân sách và đầu tư công, phát triển KT-XH, giải quyết dứt điểm những tồn tại về đất đai, quy hoạch, xây dựng, GPMB; tập trung giải quyết những kiến nghị, mong muốn chính đáng của nhân dân, tạo sự ổn định và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp…

Bí thư Thành ủy Móng Cái, Hoàng Bá Nam, trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Thành ủy.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là tập trung nâng cao mức sống, thu nhập của nhân dân, giảm nhanh khoảng cách hưởng thụ giữa các khu vực, vùng miền; quyết tâm trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo; tập trung đầu tư nâng cao chất lượng y tế cơ sở, giáo dục - đào tạo, phấn đấu kết thúc nhiệm kỳ 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng Móng Cái là điển hình về giáo dục - đào tạo. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa nhanh KHCN tiên tiến vào sản xuất gắn với xây dựng NTM, thực hiện chiến lược mới, ý tưởng mới, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, sản xuất theo chuỗi giá trị theo nhóm “3 con” (lợn, bò, tôm), “2 cây” (khoai lang, dược liệu), “1 điểm đến” (Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ).

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, sớm đưa 3 xã Hải Đông, Hải Xuân, Hải Tiến lên phường trước năm 2025; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trọng tâm là quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, đô thị, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển.

- Xin cảm ơn ông!

Thái Cảnh (Thực hiện)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 11892
Đã truy cập: 39476356

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.