Điểm báo ngày 25/3

25/03/2022 15:20

Quảng Ninh xây dựng hình mẫu về chuyển đổi số (Nhân dân 25/3)

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh đang tích cực chuyển đổi số nhằm trở thành mô hình mẫu về chuyển đổi số toàn diện, từng bước thúc đẩy tăng trưởng và cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược, góp phần đưa tỉnh trở thành một trong những địa phương trong cả nước đi đầu về chuyển đổi số ở cả ba lĩnh vực là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Xác định chuyển đối số là xu thế tất yếu, động lực tạo đột phá của sự phát triển, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở đó, tỉnh xác định mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; Xây dựng số an toàn, nhân văn dựa trên ba trụ cột thiên nhiên, văn hóa, con người để hình thành công dân số, xã hội số, từng bước đưa kinh tế số giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng GRDP của tỉnh, đồng thời bảo đảm an toàn an ninh mạng gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh và chủ quyền số quốc gia; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ninh thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu về chỉ số DTI (chỉ số đánh giá chuyển đổi số) và an toàn, an ninh mạng của cả nước, trở thành mô hình mẫu về chuyển đổi số toàn diện cấp tỉnh.

Từ nền tảng của chính quyền điện tử, tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt và bắt tay vào triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh. Đến nay, những tiện ích nền tảng của thành phố thông minh đã thành hình và từng bước hoàn thiện. Thành quả bước đầu chính là việc xây dựng và vận hành mô hình Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh trong năm 2019 và đây được coi là “bộ não số” của mô hình thành phố thông minh mà tỉnh đang hướng đến.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Đề án và ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã và đang được triển khai xây dựng với ba trụ cột: chính quyền số-kinh tế số-xã hội số. Trong đó, kinh tế số được xác định là đột phá, cần được tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành với mục tiêu đặt ra đến năm 2025, kinh tế số phải đạt 20% GRDP và đến năm 2030, kinh tế số phải đạt 30% GRDP của tỉnh, là một trong những chỉ tiêu quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch mô hình phát triển từ “nâu” sang “xanh”.

Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước gửi-nhận được văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số liên thông bốn cấp và là địa phương sớm tích hợp Cổng dịch vụ công của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhờ đó, lãnh đạo tỉnh có thể nắm bắt quy trình, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp từ cấp xã trở lên, thậm chí cả tên của công chức được giao xử lý thủ tục đó, đồng thời công khai, minh bạch tất cả những thông tin, văn bản của chính quyền các cấp lên Cổng thông tin điện tử từ cấp tỉnh cho đến xã, phường; sử dụng cả các mạng xã hội, fanpage để thông tin, trao đổi trực tiếp với người dân, doanh nghiệp.

Mới đây, Quảng Ninh đã ký kết ghi nhớ hợp tác với ba doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về viễn thông là FPT, Viettel và VNPT triển khai chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động kinh tế-xã hội của tỉnh; phát triển nền tảng số, ứng dụng số trên các công nghệ mới; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo; phát huy khả năng, thế mạnh, nguồn lực của hai bên gắn với chuyển đổi số toàn diện ở cả ba lĩnh vực là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Khẳng định quyết tâm đồng hành cùng Quảng Ninh, VNPT cam kết dùng mọi nguồn lực và phát huy hết khả năng, thế mạnh, hợp tác toàn diện với tỉnh trong tiến trình chuyển đổi số; hai bên sẽ tăng cường hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của chính quyền, phát triển kinh tế-xã hội; phát triển nền tảng số, ứng dụng số trên các công nghệ mới; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông, nhất là các khu vực biên giới, hải đảo.

Trước mắt sẽ nhanh chóng hoàn thiện và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh về đất đai và tài nguyên môi trường; hoàn thiện chức năng của Trung tâm điều hành thông minh IOC của tỉnh Đồng hành cùng với tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động triển khai chuyển đổi số đáp ứng nhiệm vụ của từng đơn vị. VNPT Quảng Ninh là một điển hình trong chuyển đổi số khối doanh nghiệp.

Nắm bắt xu thế phát triển, phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đơn vị đã lắp đặt gần 240 điểm cầu truyền hình đến 100% số xã, phường, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, bảo đảm kết nối liên thông dịch vụ cho các hội nghị truyền hình trực tuyến từ trung ương đến cấp xã; cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến và cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử, nâng cấp, gia tăng tiện ích, hỗ trợ tối đa cho khách hàng. Năm 2022, đơn vị tiếp tục triển khai xây dựng trạm phát sóng di động đến 100% các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; hạ tầng mạng 5G tại các khu vực đô thị, nâng cao chất lượng hạ tầng mạng truyền số liệu đáp ứng đồng bộ khi triển khai chính quyền số.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh cũng tích cực triển khai chuyển đổi số. Đến nay, đơn vị đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ: https://qn.check.net.vn/ đã đi vào hoạt động ổn định; đồng thời, tích hợp thêm module phần mềm quản lý đánh giá, chấm điểm và phân hạng sản phẩm OCOP tại địa chỉ: https://qn.eocop.vn/.\

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Minh Sơn cho biết, ngành nông nghiệp đặt ra mục tiêu tập trung phát triển chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; quản lý nông nghiệp dựa trên công nghệ số, xây dựng nền tảng dữ liệu số phục vụ quản lý ngành; ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý giám sát nguồn gốc nông sản, chuỗi cung ứng sản phẩm; phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Đến nay, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thiện phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn và cấp tài khoản tham gia quản lý cho 142 cơ sở là các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế, tiến tới mở rộng đến cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm theo chuỗi, các vùng sản xuất tập trung của tỉnh và các địa phương liên kết tiêu thụ sản xuất nông sản an toàn.

Đồng thời qua các trang điện tử, cung cấp thông tin 456 sản phẩm tham gia chương trình OCOP của 13 địa phương trong tỉnh với các siêu thị, chợ, 27 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, 5 sàn giao dịch thương mại điện tử; phối hợp hỗ trợ đưa thông tin cho 418 cơ sở doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh niêm yết và giao dịch trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử.

Tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong việc chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử. Theo tính toán của tỉnh, việc xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, tạo nền hành chính hiện đại với các thủ tục hành chính được giải quyết bằng quy trình điện tử, hồ sơ điện tử, dịch vụ công trực tuyến đến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; văn bản điện tử có chữ ký số đã giúp giảm được trung bình hơn 40%, tiết kiệm chi phí xã hội khoảng 70 tỷ đồng/năm. Đến nay, người dân, doanh nghiệp ngồi ở nhà cũng có thể thực hiện được các thủ tục hành chính đồng thời theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ.

Đến nay, tỉnh đã tạo lập được một kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin vững chắc, 100% số cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến xã tham gia vào hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh; hơn 98% số văn bản hành chính được gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh dưới dạng văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số; 100% thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến xã được chuẩn hóa theo quy trình ISO.

Tuy nhiên, quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Quảng Ninh vẫn còn một số hạn chế. Hiện, tỉnh đang thiếu nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, việc ban hành các cơ chế, chính sách để thu hút, đãi ngộ nhân lực công nghệ thông tin đang vướng mắc vì thiếu các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Cơ hội số vẫn chưa được khai thác mạnh mẽ, toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Kinh tế số chỉ chiếm tỷ trọng 3% GRDP của tỉnh. Hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông có mặt còn bất cập. Doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông mỏng, nhất là thiếu các doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt, chưa hình thành được ngành công nghiệp công nghệ thông tin-truyền thông (ICT) và kỹ năng số của một bộ phận cán bộ công chức, người dân, doanh nghiệp còn hạn chế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành cho biết, hiện nay hạ tầng cứng của tỉnh đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển, đồng bộ, bảo đảm kết nối liên thông, liên vùng quốc gia. Trong giai đoạn này, Quảng Ninh đang tập trung đầu tư vào hạ tầng số, nỗ lực triển khai từng bước công cuộc chuyển đổi số toàn diện, với mục tiêu tổng quát về chuyển đổi số của tỉnh trên ba trục gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng đến là mô hình mẫu chuyển đổi số của cả nước.

Mục tiêu của Quảng Ninh trong năm 2022 là tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, công nghiệp, du lịch, giao thông vận tải và logistics, cửa khẩu số. Cùng với đó, tỉnh tập trung thực hiện mục tiêu 100% thủ tục hành chính ban hành mới đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% số cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở, được trang bị cơ sở vật chất bảo đảm kỹ thuật, an toàn phục vụ chuyển đổi số; tối thiểu 50% số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh; 100% người dân có định danh điện tử và mỗi gia đình đều có địa chỉ số và kinh tế số chiếm ít nhất 30% tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch chiến lược (Nhandan.vn 24/3)

Ngày 24/3, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Xây dựng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về tình hình triển khai công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các định hướng lớn trong xây dựng quy hoạch tỉnh.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ninh báo cáo khái quát với Đoàn công tác tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, quý I năm 2022 và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngay từ năm 2012, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên hoàn thành đồng thời 7 quy hoạch chiến lược quan trọng với sự tham gia của các đơn vị tư vấn có năng lực hàng đầu trong nước và quốc tế. Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Ninh đạt được các thành quả phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian qua, đặc biệt là 10 năm gần đây. Qua đó, khẳng định mạnh mẽ vị thế, uy tín, vai trò cực tăng trưởng toàn diện của phía bắc.

Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó cơ bản kế thừa và phát triển 7 quy hoạch chiến lược giai đoạn trước; đặc biệt, các hợp phần lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ trọng lớn, rất quan trọng cho sự phát triển tỉnh thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh, nhanh của Quảng Ninh trong thời gian qua. Dù khó khăn về dịch bệnh nhưng tỉnh vẫn giữ được tốc độ phát triển cao so với cả nước. Liên tục nhiều năm tốc độ tăng trưởng đều duy trì ở 2 con số, cao hơn bình quân cả nước. Đặc biệt công tác phát triển đô thị, phát triển hạ tầng có sự thay đổi lớn và hiếm có địa phương nào có sự thay đổi nhanh như Quảng Ninh. Lĩnh vực xây dựng có nhiều dấu ấn khi Quảng Ninh là địa phương rất quan tâm đến công tác lập, quản lý quy hoạch với sự bài bản, chất lượng, thể hiện được tư duy, tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh; là điểm sáng về phát triển đô thị; hạ tầng đô thị.

Thời gian tới Bộ trưởng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch theo thẩm quyền, nhất là các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đang lập mới hoặc điều chỉnh. Trước mắt, dành nguồn lực thích đáng cho điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long; cần nghiên cứu các quy hoạch không gian ngầm, công trình ngầm để khai thác hiệu quả các không gian phát triển. Quản lý chặt chẽ thực hiện các quy hoạch, kiểm soát quy hoạch cục bộ chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm phù hợp, thống nhất với các cấp độ quy hoạch. Sớm ban hành quy chế quản lý kiến trúc các đô thị nông thôn làm cơ sở để đánh giá, để quản lý. Quan tâm nâng cao chất lượng kiến trúc công trình, xác định điểm nhấn kiến trúc đô thị.

Do Quảng Ninh có hệ thống đô thị ven biển phát triển, vì vậy cần lưu ý tác động biến đổi khí hậu, tác động của đô thị đối với môi trường ven biển. Cùng với đó, với tốc độ đô thị hóa nhanh, cũng cần quản lý, kiểm soát, quản lý chặt chẽ quá trình đô thị hóa; quản lý hoạt động xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Quan tâm hệ thống giao thông công cộng, không gian công cộng, hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải, rác thải; nghiên cứu mở rộng không gian phát triển mới; tiếp tục quan tâm hỗ trợ, phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, người lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đối với Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng đánh giá cao những quan điểm phát triển, mục tiêu mà tỉnh Quảng Ninh đặt qua trong quy hoạch của tỉnh; Bộ trưởng yêu cầu tỉnh cần đánh giá lại các hiện trạng việc thực hiện các quy hoạch chiến lược đã được phê duyệt để từ đó có định hướng phát triển cho phù hợp.

Trong định hướng phát triển không gian vùng, phải thuyết minh làm rõ tính kết nối, thuận lợi, khó khăn trong việc hình thành 3 tiểu vùng; rà soát lại kỹ về tăng trưởng dân số. Đối với quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn, rà soát, định hướng để phát triển đô thị, kinh tế đô thị để tạo động lực, đột phá phát triển cho tỉnh.

Đối với các định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trong bản quy hoạch, trong đó có phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế; phát triển sản xuất công nghiệp, phát triển dịch vụ; kinh tế biển; nông, lâm nghiệp và thủy sản, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát lại, xây dựng luận cứ xác đáng, thuyết phục hơn trên cơ sở bám sát quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch ngành của quốc gia.

Quảng Ninh: Cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên hoàn thành dịp lễ 30/4 (Doanhnghiephoinhap.vn 24/3)

Dựa án Cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên dài 16,08 km, được thiết kế 4 làn xe, tốc độ tối đa 120km/h. Tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Đây là 1 trong 2 tuyến được tách ra từ tổng tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Dự án được triển khai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, gây đứt gẫy chuỗi cung ứng, khiến việc huy động lao động, thiết bị gặp khó khăn; đặc biệt giá nguyên vật liệu tăng cao. Bên cạnh đó, nhiều vị trí tuyến có địa hình hết sức phức tạp như đi qua khu vực đầm lầy, nền đất yếu, cầu nằm tại khu vực nước sâu, địa chất phức điều này khiến công tác tổ chức thi công khó, mất nhiều thời gian...Tuy nhiên với sự chỉ đạo của sát sao Ban quản lý dự án, sự nỗ lực của chủ đầu tư và nhà thầu đã tháo gỡ nhiều khó khăn để đảm bảo tiến độ dự án.

Đến thời điểm này, tiến độ thi công các hạng mục đạt khoảng 90% khối lượng. Hiện các nhà thầu đang tập trung thi công nhựa mặt đường toàn tuyến, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 3/2022. Hiện 6 trên tổng số 7 cầu đã hoàn thành thi công, riêng cầu Đài Xuyên 1 phải điều chỉnh thiết kế kéo dài để giảm thiểu tác động đến rừng ngập mặn nên đến nay đang đổ bê tông mặt cầu và hoàn thành các hạng mục chính, dự kiến, hoànthành ngày 15/4.

Điểm giao cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên với QL4B đoạn qua huyện Tiên Yên cũng đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung thi công dải phân cách giữa, điện chiếu sáng và hệ thống ATGT. Việc xử lý gia cố các mái ta luy trên toàn tuyến cũng đang được khẩn trương thực hiện. Song song với tiến độ, đơn vị kiểm định độc lập cũng đã tiến hành kiểm tra chất lượng các hạng mục thi công để đảm bảo đưa vào khai thác thuận lợi, an toàn.

Chạy đua với thời gian là sự nỗ lực của cán bộ công nhân nhà thầu, các đơn vị thi công, cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên sẽ hoàn thành sau hơn một năm thi công theo kế hoạch. Việc hoàn thành tuyến giúp hòa tổng tuyến Vân Đồn – Móng Cái góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trên mọi mặt, mở rộng mặt bằng thu hút đầu tư, rút ngắn thời gian di chuyển giưa các địa phương trong tỉnh, đồng thời góp phần đẩy mạnh hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Quảng Ninh phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (Suckhoecongdongonline.vn 25/3)

Quảng Ninh có nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; trong đó triển khai hiệu quả các mô hình bình đẳng giới, tăng cường hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới tại cộng đồng đã góp phần từng bước giảm thiểu các vụ bạo lực nói chung, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói riêng.

Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh xảy ra 1.056 vụ bạo lực giới, trong đó có 885 nạn nhân là phụ nữ bị bạo hành gia đình. Các cơ quan chức năng đã giải cứu, tiếp nhận 215 nạn nhân bị buôn bán trở về là phụ nữ và trẻ em; xử lý hình sự 123 đối tượng, xử lý hành chính 23 đối tượng gây bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Trước thực trạng đó, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nhằm tăng cường công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Sở LĐ-TB&XH đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương; tham mưu triển khai các mô hình về bình đẳng giới, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hành động về bình đẳng giới, ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực giới, nhất là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 25 mô hình bình đẳng giới tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố; 56 CLB hôn nhân và gia đình; 76 địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh; 28 số điện thoại đường dây nóng ở cấp xã. Thông qua sinh hoạt mô hình, nhận thức của các thành viên thay đổi rõ rệt, nam giới có sự ủng hộ và chia sẻ nhiều hơn với phụ nữ, làm tốt hơn vai trò người chồng, người cha trong gia đình.

Bên cạnh đó, việc phát hiện, tư vấn, hỗ trợ người bị bạo lực kịp thời hơn, các thành viên có nhiều cơ hội trong tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Đồng thời, tỉnh hợp tác với một số tổ chức quốc tế thực hiện các hoạt động phòng chống bạo lực giới, góp phần làm tốt công tác phòng ngừa, trợ giúp nạn nhân bị bạo lực giới, như: Dự án bảo vệ quyền phụ nữ và trao quyền cho nạn nhân bạo lực giới tại Quảng Ninh do Tổ chức Oxfam Novub (Hà Lan) tài trợ; Dự án phòng, chống mua bán người qua biên giới do Tổ chức Pals (Hoa Kỳ) tài trợ ...

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong nước được lựa chọn triển khai thí điểm Dự án xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, thông qua xây dựng mô hình Trung tâm Can thiệp phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (còn gọi là Ngôi nhà Ánh Dương) do chính phủ Hàn Quốc tài trợ, tổng kinh phí hơn 8,4 tỷ đồng.

Ngôi nhà Ánh Dương thuộc Trung tâm Công tác xã hội (Sở LĐ-TB&XH) đi vào hoạt động từ tháng 4/2020. Tại đây, các nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới được cung cấp các dịch vụ thiết yếu hoàn toàn miễn phí 24/7, gồm hỗ trợ tư vấn, tham vấn qua đường dây nóng, xây dựng kế hoạch trợ giúp, cung cấp nơi tạm lánh an toàn trong trường hợp khẩn cấp, chăm sóc và hỗ trợ y tế, hỗ trợ trang bị kỹ năng sống, kết nối dạy nghề và tạo việc làm, kết nối chuyển gửi để hòa nhập cộng đồng…

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội, cho biết: Các dịch vụ được cung cấp tại Ngôi nhà Ánh Dương đều dựa trên nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm, nạn nhân được đối xử tôn trọng, bình đẳng và đảm bảo yếu tố bảo mật về thông tin. Bất kỳ nạn nhân bị bạo lực giới nào khi có nhu cầu, đều được tiếp nhận, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để giải quyết vấn đề bạo lực.

Mặc dù có nhiều chuyển biến, nhưng thực tế việc đẩy lùi bạo lực giới vẫn còn những khó khăn, bởi bất bình đẳng giới giữa nam - nữ vẫn còn. Để ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực giới, cần phải có nhiều giải pháp tuyên truyền hơn nữa, nhất là đối với phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, những đối tượng yếu thế trong xã hội; cần nhất là sự chung tay lên tiếng chính từ nam giới.

Quảng Ninh có thêm gần 1.000 căn hộ cho công nhân, giá hơn 7 triệu đồng/m2 (Dantri.vn 24/3)

Dự án khu nhà ở công nhân và chuyên gia khu công nghiệp Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh khi hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng hơn 4.000 công nhân, người lao động và khoảng 100 chuyên gia.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án Khu nhà ở công nhân và chuyên gia khu công nghiệp Đông Mai, Quảng Ninh sáng nay (24/3), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, theo Chiến lược nhà ở Quốc gia giai đoạn 2011-2020, đến năm 2020, cần 12,5 triệu m2 sàn nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp khu vực đô thị. Song đến tháng 12/2021, cả nước mới chỉ hoàn thành hoàn thành 266 dự án nhà ở xã hội, quy mô xây dựng khoảng hơn 142.000 căn, đạt 56,8% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020.

Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025 còn tăng cao hơn nữa với khoảng gần 300.000 căn hộ cần xây mới.

Riêng đối với tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng cho biết, số lượng nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị vẫn còn rất thiếu và tình trạng này sẽ sớm trở nên gay gắt hơn khi nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp đi vào hoạt động trong thời gian tới. Ông đề nghị Quảng Ninh tiếp tục quan tâm hơn, tạo điều kiện thuận lợi về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh.

Ông cũng khẳng định, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ cùng với địa phương, doanh nghiệp, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn để chăm lo phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - dự án nhà ở xã hội được khởi công hôm nay là dự án trọng điểm của tỉnh. Tổng mức đầu tư dự án là 800 tỷ đồng, được thực hiện giai đoạn 2021-2023, trên diện tích đất 9,1 ha, tổng diện tích sàn 65.000 m2 với gần 1.000 căn hộ chung cư, một số công trình liền kề.

Dự án có giá bán từ 7,1 triệu đồng/m2 và giá cho thuê chung cư chỉ từ 31.500 đồng/m2/tháng. Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở ổn định cho khoảng hơn 4.000 công nhân, người lao động và khoảng 100 chuyên gia.

Quảng Ninh: Tự hào điểm đến Vịnh Hạ Long (Dulichvn.org.vn 25/3)

Khi nhắc đến Quảng Ninh - Hạ Long không ai là không nghĩ tới Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Với diện tích 1.553km2, Vịnh Hạ Long là nơi hội tụ của gần 2.000 hòn đảo lớn nhỏ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, ảo diệu, tuyệt đẹp, hoà quyện giữa đá và nước làm mê hoặc, đắm say lòng người.

Vịnh Hạ Long còn chứa trong mình nhiều đảo đá có hình dáng đẹp lạ kỳ, như: Hòn Gà Chọi, Đỉnh Hương, Con Cóc…, cùng hàng trăm hang động có cảnh sắc vô cùng đặc biệt, huyền ảo như: Hang Sửng Sốt, động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, Bồ Nâu, động Mê Cung, hang Luồn…

Với cảnh quan, địa chất, địa mạo có một không hai, Vịnh Hạ Long 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới về giá trị ngoại hạng toàn cầu về mặt thẩm mỹ và giá trị địa chất - địa mạo. Không chỉ vậy, “báu vật” của Quảng Ninh còn được Tổ chức New Open World trao tặng danh hiệu Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Từ những giá trị ngoại hạng về cảnh quan, địa chất, địa mạo, sự phong phú, giàu có về sinh thái, lịch sử văn hóa, Vịnh Hạ Long luôn được du khách trong và ngoài nước ưa thích, lựa chọn tham quan mỗi khi đến với Quảng Ninh - Hạ Long.

Minh chứng là nhiều lần Vịnh Hạ Long được quốc tế vinh danh là kỳ quan hấp dẫn, vịnh biển đẹp nhất thế giới, điểm đến nhất định phải ghé thăm một lần trong đời… Mới đây nhất, di sản - kỳ quan này tiếp tục được trang du lịch uy tín thetravel.com bình chọn là một trong 10 điểm du lịch hấp dẫn thế giới của khu vực Đông Nam Á. Theo thetravel, Vịnh Hạ Long là một trong những di sản thiên nhiên nổi tiếng nhất thế giới với mặt biển xanh trải dài cùng hàng ngàn đảo đá vôi nằm rải rác. Địa danh sở hữu những giá trị thẩm mỹ và địa chất, địa mạo nổi trội, được UNESCO 2 lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Cũng theo bình chọn thetravel, Vịnh Hạ Long còn là một trong 10 điểm đến ở châu Á du khách nên ghé thăm ít nhất một lần trong đời. The Travel nhận định, với diện tích lên tới 1.553km2 cùng gần 2.000 đảo lớn nhỏ muôn hình, muôn vẻ, Vịnh Hạ Long được đánh giá là một trong những quần thể hệ sinh thái đa dạng nhất Việt Nam. Tới đây, du khách có thể đi tàu để ngắm nhìn vẻ đẹp của hàng ngàn đảo đá với muôn vàn hình thù khác nhau, bên dưới là làn nước êm đềm, trong xanh như ngọc và thảm thực vật đa dạng, xanh mướt. Tất cả hòa hợp tạo thành một Vịnh Hạ Long độc nhất vô nhị với cảnh non nước hữu tình đầy chất thơ nhưng cũng không kém phần hùng vĩ, sống động.

Trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, Quảng Ninh đón trung bình trên 11 triệu du khách mỗi năm, trong đó khách tham quan Vịnh Hạ Long đạt trên 4 triệu lượt. Con số này cho thấy sự hấp dẫn vô cùng lớn của di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới mà Quảng Ninh sở hữu. Thế nhưng suốt 2 năm qua, cũng như tất cả các điểm đến trong cả nước, Vịnh Hạ Long cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, mọi hoạt động du lịch gần như bị ngưng trệ hoàn toàn.

Giờ đây khi cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, du lịch đã mở cửa hoàn toàn từ ngày 15/3, cũng giống như các địa danh khác, Vịnh Hạ Long đã sẵn sàng tâm thế đón du khách trở lại. Hiện tại các tour tuyến, điểm đến trên Vịnh đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, chu đáo nhất để đón du khách trong nước, quốc tế trở lại an toàn với sự hấp dẫn, thân thiện, mến khách.

Quảng Ninh - Hạ Long nói chung, Vịnh Hạ Long nói riêng luôn là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện, ưa thích của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Khi tất cả hoạt động du lịch được mở cửa trở lại là cơ hội để Vịnh Hạ Long tiếp tục khẳng định thương hiệu riêng có của mình, là niềm tự hào của người dân Đất mỏ.

 

Ngọc ÁnhTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 28743
Đã truy cập: 40743434

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.