Điểm báo ngày 20/5

20/05/2022 15:15

Quảng Ninh: Đổi thay diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Thanhtra.com.vn 19/5)

Sau hơn 10 năm thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Ảnh: Trọng Tài

Sau hơn 10 năm thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện; cải thiện rõ rệt đời sống của người nông dân và người dân ở nông thôn; niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương ngày càng được nâng cao.

Những năm qua, công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có bước khởi sắc, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn chuyển đổi tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ. Nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng hiện đại.

Nông thôn đổi mới, khang trang, văn minh hơn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, điều kiện sống của phần lớn người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Đề án 196 về đích sớm hơn so với mục tiêu thời gian đặt ra và đạt được những thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối với đô thị; kết nối nông nghiệp với công nghiệp dịch vụ và với các khu kinh tế, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Cùng với đó, đời sống vật chất, tinh thần, thu nhập, năng lực làm chủ của người dân tăng lên. Số hộ nghèo giảm nhanh. Nông dân Quảng Ninh đã phát huy tốt hơn vai trò chủ thể, tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia vào chuỗi giá trị nông sản, khôi phục và phát triển một số ngành nghề nông thôn gắn với du lịch sinh thái.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra trong năm 2022 là Quảng Ninh sẽ có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương phải quán triệt rõ các quan điểm, đó là, phải lấy nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình triển khai thực hiện.

Trong đó, phải coi trọng việc nâng cao chất lượng toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn và người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo để có người dân có cuộc sống được nâng cao về chất lượng sống, được hưởng thụ các dịch vụ về hạ tầng tiệm cận với đô thị.

Tỉnh tiếp tục ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn tập trung vào 3 khâu đột phá, trong đó trong năm 2022 tập trung nguồn lực cho phát triển hạ tầng giáo dục đào tạo ở các huyện nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

Tập trung nguồn lực để làm đến đâu dứt điểm đến đó về hạ tầng nông thôn và hạ tầng của các xã vùng núi, biên giới, hải đảo theo hướng toàn diện, đồng bộ về kết cấu hạ tầng KT-XH; xây dựng văn hóa giàu bản sắc, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh trật tự…

TP Móng Cái (Quảng Ninh): Siết chặt quản lý quy hoạch, đất đai-Tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển bứt phá (Moc.gov.vn 19/5)

Những năm qua, TP Móng Cái đã có bước phát triển nhanh, mạnh, vững chắc về KT-XH. Một trong những giải pháp quan trọng được địa phương đặc biệt quan tâm là tăng cường công tác quản lý quy hoạch, siết chặt quản lý đất đai, xây dựng và GPMB. Đây là nhiệm vụ quan trọng được các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Với tiềm năng, lợi thế đặc thù, trên cơ sở 2 quy hoạch chiến lược được Chính phủ phê duyệt cùng với kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của UBND tỉnh, dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và các dự án hạ tầng giao thông, cảng biển trọng điểm đã được nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, TP Móng Cái tích cực phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu. Công tác bồi thường, GPMB các dự án cũng được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo ổn định đời sống cho người dân.

Thành phố đã rà soát các địa điểm được UBND tỉnh chấp thuận nghiên cứu quy hoạch và các quy hoạch đã được phê duyệt đến kỳ rà soát; tham mưu thu hồi những địa điểm đã quá thời hạn nghiên cứu, hủy bỏ hoặc điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch không còn phù hợp; rà soát lại những công trình sai phạm quy hoạch xây dựng trên địa bàn để có biện pháp xử lý dứt điểm; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các xã, phường nếu để xảy ra vi phạm quy hoạch, xây dựng trái phép, không phép.

Thành ủy Móng Cái cũng ban hành công văn số 670-CV/TU về việc siết chặt công tác quản lý đất đai và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố. Trong đó, chỉ đạo giám sát chặt chẽ các dự án hạ tầng đang thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, giảm thiểu việc ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Hằng năm, HĐND thành phố đưa vào chương trình công tác để giám sát chuyên đề, ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa nghị quyết đảm bảo quy định của pháp luật. UBND TP Móng Cái đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết: Việc tăng cường công tác lãnh đạo về quy hoạch, đất đai, xây dựng và GPMB trên địa bàn đã tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân TP Móng Cái. Với kết quả đã đạt được thời gian qua, vai trò và trách nhiệm trong quản lý, quy hoạch, sử dụng hiệu quả đất đai đã được nâng lên, góp phần sử dụng tài nguyên đất đai một cách hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững KT-XH, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Phát triển ngành công nghiệp tái chế cần “bàn tay” của khu vực HTX (Vnbusiness.vn 20/5)

Hiện nay, chất thải công nghiệp thông thường phát sinh từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, ước tính khoảng 25 triệu tấn/năm, còn chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, ước tính khoảng 1 triệu tấn/năm. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi cần phải có chính sách đẩy mạnh công nghiệp tái chế trong nền kinh tế nói chung, khu vực KTTT, HTX nói riêng

Tại HTX Phát triển hàu sữa Quảng Ninh, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, trước lượng vỏ hàu của người dân sau khi thu hoạch thải ra nhiều, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, HTX đã thu gom, sử dụng công nghệ tái chế thành sản phẩm bột vỏ hàu làm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và phân bón cho các loại cây trồng.

Trung bình mỗi ngày, HTX đã thu gom, xử lý trên 30 tấn vỏ hàu phế thải của người dân để tái chế thành 10 tấn bột vỏ hàu làm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và phân bón. Qua đó, không chỉ góp phần xử lý lượng lớn vỏ hàu thải ra từ các cơ sở bổ hàu lấy ruột, giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn nâng cao giá trị kinh tế cho HTX, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Ông Đặng Trung Hội, Giám đốc HTX Phát triển hàu sữa Quảng Ninh, cho biết: Mục tiêu của đơn vị sẽ mở rộng nhà xưởng tận thu vỏ hàu, tái chế thành bột vỏ hàu có công suất lớn hơn gấp 2, 3 lần hiện tại. Với việc chủ động, linh hoạt trong tái chế sử dụng các loại chất thải trên địa bàn tỉnh đã góp phần giảm thiểu các loại chất thải ra môi trường. Từ đó hạn chế gây ô nhiễm môi trường, phục vụ đắc lực cho tỉnh Quảng Ninh phát triển bền vững ngành du lịch, dịch vụ.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Biến thách thức thành cơ hội phát triển (Thanhtra.com.vn 20/5)

Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã biến thách thức thành cơ hội để phát triển, tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trở thành tập đoàn có bước tăng trưởng ấn tượng của cả nước...

Thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của TKV. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực, tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, tập thể cán bộ, công nhân lao động tập đoàn đã vững vàng vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh; ổn định việc làm và thu nhập cho hàng ngàn lao động.

Bước vào năm 2022, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhất là dịp đầu năm dịch bùng phát mạnh. Trong quý I, riêng tại Quảng Ninh, tập đoàn ghi nhận hơn 32.000 F0 là công nhân các đơn vị trực thuộc. Số lao động khối sản xuất than phải nghỉ việc do dịch bệnh nhiều, nhất là giai đoạn cuối tháng 2 và đầu tháng 3, có thời điểm nhiều đơn vị chỉ còn khoảng 50-60% lao động đi làm. Một số đơn vị khai thác than hầm lò chỉ bố trí sản xuất được 2 ca/ngày, gây thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Đây là thách thức lớn nhất đối với các đơn vị sản xuất than.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, để vượt qua khó khăn, tập đoàn đã chỉ đạo điều hành thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Các đơn vị tiết giảm chi phí 2% trên tổng chi phí biến đổi bằng các giải pháp kỹ thuật công nghệ, giải pháp quản lý, bù đắp các chi phí tăng thêm hàng năm… Cùng với đó, tăng cường áp dụng tin học hóa, hiện đại hóa, cơ giới hóa khai thác đào lò để giảm chi phí sản xuất trong điều kiện giá cả đầu vào cho sản xuất tăng cao và có các giải pháp linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường...

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, TKV vẫn luôn xác định sứ mệnh của mình, đó là đảm bảo cung ứng đủ than cho nền kinh tế. TKV cam kết cung cấp đủ than cho khách hàng đã ký, đặc biệt than phục vụ các nhà máy nhiệt điện.

Quý I/2022, TKV đã cung cấp hơn 8 triệu tấn than tiêu thụ cho các hộ điện, chiếm 72% sản lượng tiêu thụ quý I của tập đoàn. Bộ Công Thương đánh giá TKV đã làm tròn trọng trách là một trong 3 trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu than tiêu thụ, hiện nay, TKV đang điều hành tăng sản lượng than nguyên khai sản xuất năm 2022 lên mức tối đa (gần 41 triệu tấn). Đối với sản xuất than hầm lò, các đơn vị sẽ khắc phục các khó khăn về lao động, công nghệ, thiết bị... tăng cường ứng dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa vào sản xuất. Riêng khối sản xuất than lộ thiên tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương xuống moong đẩy mạnh ra than trước mùa mưa. Cùng với đó, nâng cao giá trị kinh doanh than theo hướng sản xuất tối đa các loại than chất lượng cao; khai thác tối đa lợi thế của tập đoàn, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên trong việc pha trộn than nhập khẩu và than sản xuất trong nước.

Hiện nay, TKV đã thông qua phương án khai thác xuống sâu của nhiều đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh khoan thăm dò, đánh giá trữ lượng than, nhằm chuẩn bị cơ sở tài nguyên tin cậy cho sự phát triển ổn định, lâu dài của ngành. Đây là cơ sở quan trọng giúp các mỏ nâng cao năng lực sản xuất, tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu than phục vụ phát triển kinh tế.

Đặng Dung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 86448
Đã truy cập: 40631879

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.