TX Quảng Yên: Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

24/05/2022 10:19

Cuộc bầu cử trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng ở cấp cơ sở, nhằm chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của thôn, khu dân cư; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Thời điểm này, TX Quảng Yên đang tập trung chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn triển khai thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn của tỉnh để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Khu phố 3, phường Yên Giang, TX Quảng Yên, thực hiện quy trình niêm yết công khai danh sách người ứng cử trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025.

Những ngày tháng 5/2022, cán bộ và nhân dân khu phố 1, phường Yên Giang, cùng nhau chỉnh trang, tu bổ khuôn viên nhà văn hóa khu phố để công trình thêm khang trang, sạch đẹp, tạo thuận lợi cho cử tri trong khu phố đi bầu trưởng khu nhiệm kỳ mới. Mỗi người một phần việc khác nhau, cùng góp sức vào công việc chung của khu phố với tâm trạng phấn khởi, vui tươi và đặt niềm tin vào người được bầu chọn làm Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 có đủ đức, đủ tài, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh và quyền làm chủ của nhân dân.

Bà Đào Thị Nga, khu phố 1, phường Yên Giang, cho biết: “Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng khu phố tới đây, người dân trong khu chúng tôi hết sức đồng tình ủng hộ kinh phí và ngày công lao động để hoàn thiện hạng mục làm sân nhà văn hóa, đem lại cảnh quan rộng rãi, sạch đẹp, nhân dân trong khu dân cư hết sức phấn khởi. Cùng đó được sự tuyên truyền của cán bộ khu phố, bản thân tôi là cử tri đại diện cho hộ gia đình cũng sẽ đi bầu cử sớm vào ngày 5/6 tới đây, để bầu ra người trưởng khu xứng đáng trong nhiệm kỳ mới”.

Ở TX Quảng Yên thời gian này, ở bất cứ thôn, khu phố nào trên địa bàn đều tràn ngập không khí thi đua sôi nổi với những công trình, phần việc hướng tới chào mừng cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025. Các xã, phường chủ động chỉ đạo sâu, sát tới các khu dân cư làm tốt công tác nhân sự lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để tham gia ứng cử trưởng thôn, khu phố. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan và triển khai các bước chuẩn bị cho bầu cử đúng quy trình, quy định, dân chủ, công khai, minh bạch.

Bà Đàm Thị Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khu phố 3, phường Yên Giang, TX Quảng Yên, cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường Yên Giang triển khai cuộc bầu cử trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ khu phố 3 đã triển khai các bước hiệp thương trong công tác nhân sự. Đến thời điểm này, khu phố 3 đã hoàn thành hiệp thương bước 3, lựa chọn và giới thiệu danh sách người ứng cử. Hiện khu phố đang tiến hành niêm yết công khai danh sách người ứng cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Khu phố 3 hiện có 147 hộ gia đình với 455 nhân khẩu. Toàn khu sẽ có 147 cử tri đại diện hộ gia đình”.

Thư ký Tổ bầu cử các thôn, khu phố lập danh sách cử tri theo quy định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Giang Lê Thị Ngọc Linh cho biết: “Phường Yên Giang đã tiếp thu toàn bộ sự chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và thị xã về công tác bầu trưởng khu và tới đây là tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Phường đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn để nhân dân thấy được tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Về công tác nhân sự, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và thị xã, đến nay, toàn phường đã hoàn thành công tác hiệp thương 3 bước để giới thiệu nhân sự chức danh trưởng khu trước thời gian quy định. Hiện nay, các khu phố đang thực hiện niêm yết công khai danh sách người ứng cử và danh sách cử tri theo quy định. Đồng thời để đảm bảo về cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc bầu cử, phường Yên Giang đã làm tốt công tác vận động, huy động nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, từ đó có kinh phí hỗ trợ cho các khu chỉnh trang, tu bổ khuôn viên nhà văn hóa, đầu tư các trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt công tác tuyên truyền và công tác tổ chức cuộc bầu cử. Thời gian tới, phường Yên Giang tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, tiếp tục tuyên truyền để cử tri đi bầu cử sớm, đúng thời gian quy định và đạt kết quả cao.

Các hội nghị lấy ý kiến cử tri tại 179 thôn, khu trên địa bàn thị xã được triển khai đều có sự đồng thuận cao từ cử tri đại diện hộ gia đình.

Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh và thị xã về việc triển khai công tác bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, đến nay, 19/19 xã, phường đều chỉ đạo các thôn, khu phố làm tốt công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, lựa chọn ra những người đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở để giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh trưởng khu phố, đồng thời là nhân sự để bầu bí thư chi bộ tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các bước hiệp thương, các hội nghị lấy ý kiến của nhân dân tại các thôn, khu phố trong toàn thị xã được triển khai đều có sự đồng thuận cao từ đại diện cử tri. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TX Quảng Yên, cho biết: “Đến thời điểm này, 179 thôn, khu trên địa bàn TX Quảng Yên đã thực hiện xong công tác nhân sự bước 2. Ban công tác mặt trận các thôn, khu phố đang hoàn thiện quy trình bước 3 của công tác hiệp thương nhân sự. Thị xã đã chỉ đạo UBND các xã, phường ban hành công bố quyết định ngày bầu cử trưởng thôn, khu là ngày 5/6/2022; ban hành quyết định về thành lập Tổ bầu cử ở các thôn, khu phố cũng như niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri. Thời gian tiếp theo, thị xã sẽ hướng dẫn các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát danh sách cử tri trên địa bàn, dự kiến toàn thị xã sẽ có hơn 40.000 đại biểu cử tri đại diện cho hộ gia đình thực hiện công tác bầu cử”.

Các xã, phường trên địa bàn Quảng Yên bắt đầu triển khai công tác tuyên truyền trực quan về cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025.

Bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Công tác bầu cử sẽ được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua mỗi lá phiếu, cử tri lựa chọn được những người có năng lực, nhiệt tình, xứng đáng là chỗ dựa của người dân, xây dựng thôn, bản, khu phố ngày càng phát triển. Với sự chuẩn bị chu đáo từ sớm, tin rằng cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố trên địa bàn TX Quảng Yên, diễn ra vào ngày 5/6/2022 tới đây sẽ thành công, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Thùy Dương (Trung tâm TT-VH TX Quảng Yên)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 27995
Đã truy cập: 40849459

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.