Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Việt Dân

15/08/2022 16:17

Ngày 15/8, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đã dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Việt Dân, TX Đông Triều. Cùng dự có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Việt Dân, TX Đông Triều.

Xã Việt Dân có gần 4.500 hộ, trong đó đồng bào Công giáo chiếm 70%, những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Việt Dân đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Hiện nay, xã Việt Dân duy trì ba mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả, trong đó mô hình “Tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự” được xây dựng mô hình cấp tỉnh, với 54 tổ và 1.145 thành viên tham gia. Với những kết quả nổi bật, xã Việt Dân được Bộ Công an chọn là đơn vị tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận những bước nhảy vọt về kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo của người dân xã Việt Dân. Đặc biệt, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã được quan tâm tổ chức một cách bài bản, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, với sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. Nhờ đó, đã góp phần giúp lãnh đạo địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cũng như tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật đến từng người dân.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn, cấp uỷ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm hơn nữa để Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tặng hoa chúc mừng xã Việt Dân nhân Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là nền tảng của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự". Đồng thời, làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, là cơ sở để xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân cũng như thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong nhân dân xã Việt Dân nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung luôn phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, chung sức, đồng lòng, tích cực ủng hộ chính quyền trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng môi trường sống an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của địa phương.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tặng hoa chúc mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Việt Dân.

Đồng thời, tích cực vận động, tuyên truyền giáo dục thành viên trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, sống mẫu mực, không gây mâu thuẫn xung đột trong gia đình cũng như với những người xung quanh, chuẩn về đạo đức, ứng xử có văn hóa, không để người thân vi phạm pháp luật; tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian qua. Đồng chí khẳng định, việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được củng cố, phát huy và nhân rộng trên địa bàn với các mô hình, điển hình tiên tiến.

Trong đó, trọng tâm là duy trì, nâng cao hiệu quả 224 mô hình tự quản an ninh, trật tự ở các địa bàn, lĩnh vực; 4.120 tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự với 12 nội dung (5 tự phòng, 5 tự quản và 2 tự hòa giải); 48 mô hình an ninh cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác tự phòng, tự quản, tự hòa giải ở cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Do đó, đã giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ổn định, phát triển mạnh mẽ.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể trên địa bàn xã Việt Dân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí nêu rõ trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 đã đề ra; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thăm mô hình trồng na của gia đình ông Nguyễn Văn Long, thôn Tân Thành, xã Việt Dân.

Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân. Gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí của “hạnh phúc”.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác phát triển; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh. Qua đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc và trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tặng quà gia đình ông Đỗ Văn Hân, thôn Khê Thượng, xã Việt Dân, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã dự chương trình Giao lưu văn nghệ - thể thao chào mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tới thăm, tặng quà 2 gia đình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Việt Dân.

Nguyễn Thanh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 22884
Đã truy cập: 44030820

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.