Cô Tô: Tạo nguồn sinh lực mới từ phát triển đảng viên

19/08/2022 11:06

Dù có những chuyển biến tích cực, nhưng tổ chức cơ sở đảng tại các địa phương vùng ven biển, hải đảo vẫn còn tình trạng thiếu nguồn phát triển đảng viên. Để có được kết quả bền vững, các tổ chức đảng ở Đảng bộ huyện Cô Tô đang triển khai những giải pháp “căn cơ” hơn trong tạo nguồn, thu hút quần chúng phấn đấu vào Đảng, nổi bật là việc triển khai Đề án “Phát triển đảng viên hướng tới mục tiêu Đảng bộ huyện Cô Tô sớm có 1.000 đảng viên”.

Huyện Cô Tô luôn quan tâm bồi dưỡng lực lượng lao động trẻ, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Khởi nguồn của Đề án

Đảng bộ huyện Cô Tô hiện có 17 tổ chức cơ sở đảng (7 đảng bộ cơ sở, 10 chi bộ cơ sở), 48 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên trẻ ở chi bộ thôn, khu gặp không ít khó khăn do thiếu nguồn. Một số chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới.

Đồng chí Mai Quốc Hoàn, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Cô Tô, cho biết: Cũng giống như nhiều địa phương khác, huyện Cô Tô đang đứng trước nguy cơ cạn nguồn kết nạp đảng viên. Một số chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới do thiếu nguồn, trình độ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ các xã, thị trấn, số lượng cán bộ không chuyên trách hầu hết chưa đạt chuẩn về trình độ học vấn, lại quá tuổi kết nạp. Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên còn gặp khó khăn do cách trở bởi vị trí địa lý, lực lượng lao động ngư nghiệp phải thường xuyên bám biển, khai thác hải sản dài ngày ở tuyến khơi chiếm tỷ lệ lớn.

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo của nhiều chi bộ còn hạn chế. Một số tổ chức đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên ở các thôn, khu chưa tạo được nhiều phong trào để thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên vào hoạt động để rèn luyện, phấn đấu vào Đảng, nên công tác tạo nguồn phát triển Đảng đang gặp nhiều trở ngại. Những khó khăn đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới điều kiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để khắc phục tình trạng này, tại Đề án số 01-ĐA/HU ngày 7/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Phát triển đảng viên hướng tới mục tiêu Đảng bộ huyện Cô Tô sớm có 1.000 đảng viên” với lộ trình thực hiện đến năm 2030, huyện xác định rõ việc tạo nguồn kết nạp đảng viên phải là quá trình chủ động, có kế hoạch. Trên cơ sở thực trạng nguồn kết nạp đảng viên của các chi, đảng bộ, thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ huyện Cô Tô, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy đã tổ chức rà soát, thống kê các đối tượng đã được tham gia bồi dưỡng, học tập lý luận, nhận thức về Đảng từ năm 2016 trở lại đây. Đồng thời, khảo sát các đối tượng đủ từ 14 tuổi trở lên đến 60 tuổi trong độ tuổi lao động ở các khu dân cư, các doanh nghiệp; các công chức, viên chức, hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị trên toàn huyện để phân tích, đánh giá, tổng hợp xây dựng Đề án sát với tình hình thực tế; đưa ra các giải pháp, lộ trình cụ thể. Qua đó xác định, nguồn kết nạp đảng viên từ các quần chúng ưu tú là đoàn viên, hội viên đang sinh hoạt ở trong các tổ chức chính trị - xã hội; quần chúng ưu tú ở các thôn, khu; công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang...

Lễ kết nạp đảng viên đợt 19/5/2022 được thực hiện dưới chân Tượng đài Bác Hồ trên đảo Cô Tô.

Trên cơ sở đó, Huyện ủy giao các cấp ủy đảng, các hội đoàn thể chủ động xây dựng phong trào thi đua, thu hút quần chúng tham gia, từ đó phát hiện nhân tố tích cực để bồi dưỡng thành nguồn phát triển đảng viên. Trong đó, chú trọng đến các đối tượng là sinh viên mới tốt nghiệp đại học trở về địa phương sinh sống, bộ đội xuất ngũ. Cùng với đó, cấp ủy mở rộng nguồn để kết nạp Đảng trong các chi hội; giao các cấp ủy, chính quyền chủ động phối hợp với các tổ chức trên địa bàn có những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nghề nghiệp, việc làm, đời sống cho các thanh niên ở khu dân cư để họ gắn bó lâu dài với địa phương, từ đó có thêm giải pháp để tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng nhằm hướng những thanh niên trẻ đi theo Đảng.

Điểm sáng trong công tác phát triển đảng

Đảng bộ thị trấn Cô Tô hiện có 9 chi bộ trực thuộc, trong đó có 4 chi bộ thuộc địa bàn dân cư. Cơ cấu độ tuổi của đảng viên từ 18-30 tuổi chiếm 13%, từ 31-40 tuổi chiếm 46%, từ 41-50 tuổi chiếm 22%, từ 51-60 tuổi chiếm 12%, từ 61 tuổi trở lên chiếm 6%, tuổi bình quân đảng viên là 39.

Trong những nhiệm kỳ trước, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thị trấn gặp rất nhiều khó khăn; đặc biệt năm 2020, Đảng bộ thị trấn có 2 chi bộ thuộc địa bàn dân cư không còn nguồn quần chúng để phát triển đảng viên.

Nhận thức rõ chất lượng công tác phát triển Đảng phụ thuộc nhiều vào quá trình xây dựng nguồn, ngay từ đầu năm, Đảng ủy thị trấn Cô Tô đã chủ động ban hành Công văn số 63-CV/ĐU ngày 26/7/2021 “Về việc đảng viên, cán bộ, công chức tham gia vận động quần chúng ưu tú có triển vọng ở khu dân cư phát triển Đảng”, tiến tới hoàn thành Đề án sớm có 1.000 đảng viên trên địa bàn huyện.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng lần đầu tiên được tổ chức ở thôn đảo Trần, tháng 6/2022.

Cụ thể, Đảng ủy phân công các đảng viên và cán bộ, công chức thị trấn đi sâu tìm hiểu tâm tư tình cảm, hoàn cảnh và tuyên truyền vận động khích lệ để người thân, gia đình, bạn bè và người xung quanh nơi mình cư trú từng bước nhận thức về Đảng. Qua đó, giới thiệu cho Đảng bộ ít nhất 1 quần chúng tốt để Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, đánh giá đủ điều kiện về nhận thức và động cơ phấn đấu sẽ phân công cấp ủy chi bộ cùng đảng viên giới thiệu quần chúng đó theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng phát triển Đảng. Nhờ vậy, từ đầu năm 2021 đến tháng 7/2022, Đảng bộ thị trấn đã kết nạp được 11 đảng viên. Chi bộ khu 2 và Chi bộ khu 4 trong năm 2020 không kết nạp được đảng viên, vừa qua đã kết nạp được 3 đảng viên mới.

Đồng chí Bùi Văn Hường, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cô Tô, cho biết: Đảng bộ xác định chọn lọc và kết nạp những đảng viên có trình độ học vấn, chuyên môn phù hợp, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, phong cách làm việc gần dân là nguồn quy hoạch cán bộ ở cơ sở. Từ năm 2021, Đảng bộ thị trấn có 2 đảng viên sau khi kết nạp được “thử lửa” từ phong trào ở cơ sở, được tín nhiệm bầu chức danh trưởng, phó các chi hội đoàn thể thị trấn. Đảng bộ thị trấn phấn đấu hết năm 2022 kết nạp thêm 12 đảng viên mới.

Chi bộ thôn Đảo Trần (xã Thanh Lân) từ khi thành lập đến nay chỉ có 1 đảng viên được kết nạp và giữ chức bí thư Chi bộ thôn. Xác định việc củng cố tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ thôn Đảo Trần, nhất là công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trẻ có trình độ, năng lực, uy tín.

Huyện ủy Cô Tô vừa tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên tại thôn Đảo Trần (ngày 21/6/2022) cho 13 quần chúng ưu tú là công dân và cán bộ, chiến sĩ sinh sống tại đảo, nhằm giải quyết vấn đề khó khăn trong việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức do cách trở bởi vị trí địa lý, lực lượng lao động ngư nghiệp phải thường xuyên bám biển, khai thác hải sản dài ngày ở tuyến khơi, góp phần tạo nguồn kết nạp các quần chúng ưu tú vào Đảng, từng bước xây dựng Chi bộ thôn Đảo Trần vững mạnh, toàn diện; đồng thời củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới biển.

Đồng chí Nguyễn Công Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lân, cho biết: Từ thực tế của địa phương, công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn, đặc biệt là Chi bộ thôn Đảo Trần, được thực hiện với quan điểm coi trọng chất lượng, lấy tiêu chuẩn đảng viên làm cơ sở, phù hợp với thực tế. Trong đó, chú trọng hạt nhân quần chúng là người tại địa bàn dân cư, được nhân dân tin tưởng, gương mẫu đi đầu, qua đó không chỉ góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, mà còn từng bước thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa bàn dân cư phát triển, nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho người dân.

Với cách làm này, từ khi triển khai Đề án, từ đầu nhiệm kỳ đến nay (tháng 6/2022), Đảng bộ huyện Cô Tô đã kết nạp được 48 đảng viên mới, nâng tổng số 657 đảng viên toàn Đảng bộ huyện. Huyện phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên từ 8% trở lên so với số đảng viên đầu năm (mỗi năm kết nạp 70-80 đảng viên), đến năm 2028 Đảng bộ huyện sẽ có 1.000 đảng viên, hoàn thành sớm hơn so với lộ trình Đề án đặt ra là đến năm 2030.

Cơ cấu đảng viên mới kết nạp của huyện cũng chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ lệ đảng viên trẻ, đảng viên ở khu vực địa bàn dân cư, giúp các chi bộ khắc phục được tình trạng “già hóa” đảng viên, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, tạo được nguồn cán bộ kế cận cho các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Nhờ có nguồn sinh lực mới, nhiều tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện đã lãnh đạo xây dựng nhiều nghị quyết về phát huy lợi thế các ngành kinh tế biển gắn với phát triển mạnh dịch vụ du lịch, đảm bảo đúng, sát thực tiễn địa phương. Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng Cô Tô trở thành huyện đảo nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân khá giả, trung tâm du lịch biển đảo chất lượng cao.

Hoàng Phương (Trung tâm TT-VH Cô Tô)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 36108
Đã truy cập: 58326078

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.