Điểm báo ngày 22/9

22/09/2022 15:15

Công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành trụ cột chính của Quảng Ninh (TTXVN/VietnamPlus.vn 22/9)

Quảng Ninh xác định phải đạt 3 đột phá trong phát triển công nghiệp chế biến-chế tạo, gồm đột phá về thu hút đầu tư; tỷ trọng đóng góp trong GRDP và thu hút lao động chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Quy trình sản xuất đông lạnh tôm theo quy chuẩn xuất khẩu nước ngoài. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020, nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh “Về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Quảng Ninh đạt xấp xỉ 19%. Qua đó khẳng định thêm công nghiệp chế biến, chế tạo là một ngành kinh tế quan trọng và trở thành trụ cột chính của địa phương này.

Sau gần 2 năm triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã đạt và vượt đối với các mục tiêu về tỷ trọng trong GRDP, tốc độ tăng trưởng, thu hút vốn đầu tư đề ra tại nghị quyết. Tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu GRDP toàn tỉnh ngày càng tăng, năm 2021 đạt 11,9% - tăng 2,1% so với năm 2020, 9 tháng của năm 2022 ước đạt 12,3%, tăng 0,4% so với năm 2021 và tăng 2,5% so với năm 2020. Bình quân 2 năm, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt xấp xỉ 19% (cao hơn so với mức bình quân đã đề ra theo Nghị quyết 01 là 17%/năm).

Tổng vốn đầu tư đạt trên 32.976 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn FDI (vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) đạt 1.112 triệu USD, đạt 65,8% mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Tổng số lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh tăng lên khoảng 9.200 người, đạt 76,7% so với mục tiêu bình quân đề ra.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 9 tháng năm 2022 có xu hướng chậm lại so với cùng kỳ do một số dự án công nghiệp chế biến, chế tạo chưa đi vào hoạt động, một số sản phẩm có đóng góp vào GRDP không đạt được sản lượng theo kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do tiến độ lập quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng một số khu công nghiệp còn chậm; việc triển khai một số dự án hạ tầng khu công nghiệp còn chưa đáp ứng được yêu cầu…

Để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở, ngành liên quan sẽ tập trung rà soát, đánh giá lại việc hỗ trợ cho nhà đầu tư bên trong khu công nghiệp liên quan đến vật liệu san lấp; hạ tầng điện, nước đến chân hàng rào trong nội khu công nghiệp; xử lý nước thải ngoài hàng rào; việc kết nối các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xung quanh khu công nghiệp; hướng đầu tư hạ tầng kết nối từ nguồn ngân sách cho các khu công nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư theo hướng chủ động, mang tính chuyên môn cao; nghiên cứu xây dựng, ban hành bộ tiêu chí quan lựa chọn các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp để đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; thực hiện công khai, minh bạch thông tin quy hoạch tỉnh.

Bên cạnh đó, có giải pháp mạnh mẽ giải quyết bài toán về lao động ở Quảng Ninh nói chung và lao động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp nói riêng; có những chính sách để chuyển đổi cơ cấu lao động tại địa phương, chính sách về đào tạo và đào tạo lại lao động để góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh…

Quảng Ninh xác định, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với phát triển các khu công nghiệp bền vững theo mô hình “3 trong 1” khu công nghiệp-khu đô thị-khu dịch vụ với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại tạo môi trường làm việc và môi trường sống văn minh, hiện đại an toàn, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu nhập cho người lao động và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Phấn đấu "cán đích" thu ngân sách đạt 52.000 tỷ đồng (Thoibaotaichinhvietnam.vn 21/9)

Để đạt mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn cả năm 2022 hơn 52.000 tỷ đồng trong bối cảnh nhiều chỉ tiêu trong kịch bản tăng trưởng kinh tế chưa đạt kỳ vọng, từ nay đến cuối năm, tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng cường nhiều giải pháp điều hành thu ngân sách nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Quảng Ninh đã triển khai linh hoạt nhiều giải pháp. Trong đó, đơn vị đã chủ động thực hiện có hiệu quả 6 kế hoạch về quản lý nhà nước, quản lý thuế trong các lĩnh vực gồm: Hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, căn hộ du lịch, cho thuê mặt bằng kinh doanh; hoạt động vận tải; khai thác khoáng sản; xây dựng; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Cục Thuế Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế... Đồng thời, duy trì tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế theo các hình thức: Điện thoại, trả lời trực tiếp, văn bản, hòm thư điện tử... nhằm đảm bảo hỗ trợ người nộp thuế kịp thời, đúng thời gian và đúng quy trình.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Quảng Ninh đã tổ chức tập huấn cho các nhân viên đại lý thuế cập nhật kiến thức hành nghề, hội nghị triển khai chính sách thuế và đối thoại với doanh nghiệp năm 2022, hội nghị đối thoại với người nộp thuế hỗ trợ giải đáp vướng mắc về chính sách thuế và vướng mắc khi triển khai hóa đơn điện tử...

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN của năm, việc đồng hành cùng doanh nghiệp được Cục Thuế Quảng Ninh xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. Theo đó, triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ, 8 tháng năm 2022, Cục Thuế Quảng Ninh đã thực hiện gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2022 là 906 tỷ đồng.

Cùng với đó, cơ quan thuế đã thực hiện hiệu quả các giải pháp chống thất thu ngân sách; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, tổ, đội, cán bộ, công chức; có định hướng cụ thể đối với từng mục tiêu, nhóm nhiệm vụ kế hoạch được giao, đảm bảo phù hợp với từng thời điểm triển khai. Đồng thời, tiến hành kiểm tra 7.881 hồ sơ khai thuế của 2.077 lượt doanh nghiệp tại cơ quan thuế.

Ngoài ra, 8 tháng qua, Cục Thuế Quảng Ninh đã ban hành 310.152 thông báo tiền thuế nợ, ban hành 4.100 quyết định cưỡng chế, công khai thông tin của 4.140 lượt người nộp thuế. Nhờ đó, uớc tổng tiền thuế nợ đến 31/8/2022 còn 2.961 tỷ đồng (giảm so với 31/7/2022 là 105 tỷ đồng).

Bằng nhiều giải pháp, 8 tháng năm 2022, thu NSNN do Cục Thuế thực hiện đạt 26.270 tỷ đồng, đạt 62,5% dự toán năm, bằng 110% cùng kỳ. Trong đó, 3/16 khoản thu vượt dự toán năm, gồm: Thuế TNCN, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tại xã; 5/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ thu bình quân (66,7%) gồm: khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, xổ số kiến thiết…

Không riêng ngành Thuế, trong 8 tháng năm 2022, thu ngân sách qua Hải quan Quảng Ninh đạt 9.873 tỷ đồng, đạt 93% dự toán năm, bằng 157% so với cùng kỳ 2021. Với sự nỗ lực của cơ quan thuế nói riêng và các ngành, lĩnh vực của địa phương nói chung, 8 tháng năm 2022, tổng thu NSNN của tỉnh Quảng Ninh đạt 35.938 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021.

Giống như nhiều địa phương, những tháng còn lại của năm 2022, Quảng Ninh cũng phải đối mặt với thách thức sẽ tác động không nhỏ đến nhiệm vụ thu NSNN như: Trung Quốc vẫn đang thực hiện chiến lược “Zero Covid”, giá cước vận tải tăng mạnh, diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự giữa Nga - Ukraina, lạm phát ở nhiều nước tăng cao, chính sách giảm thuế…

Do đó, để số NSNN trên địa bàn tỉnh cả năm 2022 đạt hơn 52.000 tỷ đồng theo mục tiêu đề ra, trong những tháng còn lại của năm, tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác phối hợp thực hiện 6 kế hoạch của UBND tỉnh về quản lý thuế; chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đã được HĐND thông qua tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 7/7/2017; thu tiền sử dụng khu vực biển theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương có tiến độ thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch khẩn trương có giải pháp tăng tiến độ thu tiền sử dụng đất, đảm bảo nguồn vốn giải ngân chi đầu tư phát triển, tránh tình trạng thu dồn vào cuối năm.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách. Trong đó, Cục Thuế Quảng Ninh sẽ tăng cường quản lý thu, khai thác các nguồn thu, triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Đồng thời, cục thuế theo dõi chặt chẽ các yếu tố tác động đến tiến độ thu ngân sách, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

Cùng với đó, đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền người nộp thuế nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử, lập và gửi quyết toán thuế TNCN bằng hình thức điện tử, nộp thuế bằng phương thức điện tử, sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động của người nộp thuế.

Cục Thuế tỉnh cũng sẽ thường xuyên rà soát các hồ sơ khai thuế để phát hiện nộp chậm, không đúng kỳ, không đúng mẫu biểu; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp thuộc kế hoạch năm 2022; thực hiện kiểm tra hồ sơ trước hoàn thuế và sau hoàn thuế theo quy định.

Đặc biệt, đơn vị sẽ tập trung công tác quản lý các khoản thu từ đất. Trong đó, thực hiện đúng các quy định về thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính, đơn giá thuê đất; miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; bám sát các dự án còn nợ tiền sử dụng đất và các dự án phát sinh để đôn đốc thu phù hợp với thực tế.

Ngoài nỗ lực của cơ quan thuế tỉnh, về triển khai nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu, năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành số thu ngân sách nhà nước đạt 10.600 tỷ đồng. Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục chủ động triển khai toàn diện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong đó, đơn vị tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan theo định hướng về mô hình hải quan số, hải quan thông minh để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư, khai thác phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển.

Các đơn vị trong đơn vị tiếp tục đẩy mạnh rà soát, đánh giá, đề xuất cắt giảm những thủ tục không phù hợp nhằm giảm thời gian thực hiện, đơn giản, thuận lợi, thu hút doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn, tăng thu NSNN. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Chọn công nghiệp hóa làm đột phá trong tái cơ cấu chăn nuôi (Nongnghiep.vn 21/9)

Ngành chăn nuôi Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển theo quy mô công nghiệp, hiện đại gắn với an toàn dịch bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo Bộ NN-PTNT, giai đoạn 2020 - 2030, ngành chăn nuôi nước ta cần ngân sách Nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm đường giao thông, điện, nguồn nước và xử lý môi trường cho các cơ sở sản xuất giống, giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp sản phẩm chăn nuôi nằm trong khu vực đã được quy hoạch.

Đồng thời, ngành chăn nuôi cần phát triển theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa chăn nuôi trang trại và chuyên nghiệp hóa chăn nuôi nông hộ. Sản phẩm chăn nuôi bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường, chi phí sản xuất thấp có khả năng cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu từ các nước trong khu vực.

Những năm gần đây, các địa phương ở Quảng Ninh đã tích cực chuyển dịch chăn nuôi từ nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung theo trang trại, gia trại. Duy trì chăn nuôi nông hộ theo hình thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến. Hiện toàn tỉnh có trên 240 trang trại chăn nuôi, trong đó có nhiều mô hình chăn nuôi áp dụng VietGAP được cấp giấy chứng nhận.

Đặc biệt, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Nổi bật là các chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và hỗ trợ đầu tư khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Hiện một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn trên địa bàn tỉnh đã có những bước đầu tư bài bản như Công ty TNHH Phú Lâm, Công ty CP Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Công ty TNHH MTV Phát triển Nông lâm ngư Quảng Ninh... Được biết, Công ty TNHH Phú Lâm (xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái) là đơn vị chăn nuôi bò quy mô lớn nhất tỉnh với tổng đàn bò của doanh nghiệp mỗi năm lên đến 20.000 - 30.000 con. Hiện trang trại bò Phú Lâm đã đạt tiêu chuẩn GlobalGAP.

Để đạt được tiêu chuẩn này, doanh nghiệp này đã đầu tư hạ tầng đồng bộ với các khu xử lý chất thải, khu nuôi nhốt, khu chế biến và kho trữ thức ăn tách biệt. Riêng khu thức ăn đảm bảo không gần hóa chất độc hại.

Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện giám sát lâm sàng động vật, lấy mẫu xét nghiệm các vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh, theo dõi, ghi chép tình trạng sức khỏe vật nuôi, lưu thông tin quá trình vật nuôi bị bệnh và điều trị bệnh; đảm bảo trong thời gian 12 tháng trước đó không xảy ra dịch bệnh lớn, không có ca bệnh lâm sàng và ca mắc của bệnh được cấp chứng chỉ an toàn.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hình thức chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn (trên 90%), rất khó sản xuất sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Việc nuôi nhỏ lẻ luôn tiềm ẩn sự bấp bênh trong công tác tiêu thụ, vệ sinh môi trường và kiểm soát an toàn dịch bệnh.

Theo thống kê của Sở NN-PTNT Quảng Ninh, lượng chất thải trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm phát sinh trong quá trình chăn nuôi ước tính 650 tấn/ngày đêm. Trong đó, số ít được xử lý qua hệ thống biogas, số còn lại xả thẳng ra môi trường và tập trung chủ yếu ở các vùng đông dân cư, vùng nông thôn, miền núi.

Ông Trần Xuân Đông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm, trong đó, đa dạng hóa các loài vật nuôi để phát huy lợi thế của từng tiểu vùng và nhu cầu đa dạng của từng thị trường. Đồng thời, tăng hàm lượng khoa học và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm giảm chi phí, tạo giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững.

Về lâu dài, tỉnh có cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng trang trại sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa tập trung, tạo ra sản phẩm chất lượng an toàn, có sản lượng sản phẩm lớn làm hàng hoá, đặc biệt là áp dụng đồng bộ các biện pháp đảm bảo môi trường, an toàn trong chăn nuôi.

Bên cạnh đó, cần kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, kiểm soát tốt và bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chăn nuôi, nhất là vấn đề ô nhiễm vi sinh vật, lạm dụng hoặc sử dụng bất hợp pháp thuốc thú y và hóa chất trong chăn nuôi.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng ngành chăn nuôi năm 2022, hiện tỉnh Quảng Ninh đang tổ chức tháng cao điểm tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc, sát trùng, vệ sinh môi trường, sử dụng các chế phẩm sinh học nhằm phục vụ kiểm soát, khống chế dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi như: cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi và các bệnh nguy hiểm khác.

Chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng, sự đồng nhất về sản phẩm của các giống vật nuôi trong sản xuất phù hợp với từng vùng, từng phương thức chăn nuôi và phân khúc thị trường. Đồng thời, hỗ trợ tích cực cho chương trình xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, sản phẩm chăn nuôi sản xuất theo chuỗi và truy xuất được nguồn gốc.

Khu di tích lịch sử Pò Hèn được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia (Bienphong.com.vn 22/9)

Ngày 20/9/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2288/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đối với Khu di tích lịch sử Pò Hèn (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Khu di tích lịch sử Pò Hèn là nơi tôn vinh, tưởng nhớ và tri ân cán bộ, chiến sĩ Đồn 209 Công an nhân dân vũ trang (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn, BĐBP Quảng Ninh); nhân viên Thương nghiệp Pò Hèn; những cán bộ, chiến sĩ Trung đội tự vệ Lâm trường Hải Sơn đã hy sinh anh dũng trong trận chiến đấu chống quân xâm lược ngày 17/02/1979 để bảo vệ biên giới Đông Bắc Tổ quốc và những chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn hy sinh trong khi làm nhiệm vụ từ năm 1980 đến năm 1991.

Khu di tích lịch sử Pò Hèn gồm 4 điểm: Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Pò Hèn, Chốt đồi Quế, Chốt trạm kiểm soát cửa khẩu Pò Hèn, Đài quan sát đồi Tây.

Ngọc ÁnhTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 20880
Đã truy cập: 46306391

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.