Ba Chẽ: Cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa”

27/09/2022 15:24

Thực hiện đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ đã yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ đó đã tạo bước chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động; nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ Vũ Thành Long kiểm tra tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn.

Đảng bộ huyện Ba Chẽ có 27 chi, đảng bộ cơ sở (13 đảng bộ và 14 chi bộ), 132 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với trên 2.100 đảng viên. Thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” do Tỉnh ủy tổ chức, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba chẽ đã ban hành kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Chẽ đã ban hành hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đợt sinh hoạt được triển khai rộng rãi trong cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Nội dung của đợt sinh hoạt chủ yếu tập trung vào quán triệt, thảo luận, làm rõ nội dung mới của các kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị... nhằm tạo bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Huyện ủy Ba Chẽ đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đưa các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và những nội dung đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đề ra nhiệm vụ giải pháp cụ thể, tổ chức thực hiện thật tốt, đạt kết quả thiết thực.

Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác căn cứ vào kết luận và quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) để nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, đơn vị mình. Theo đó, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, đạt kết quả thực chất, tránh tình trạng hình thức, chiếu lệ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Chẽ Bùi Văn Lưu cho biết: Trong việc tự phê bình và phê bình, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy là phải thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đối với những nơi nội bộ còn biểu hiện mất đoàn kết; vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực khiến dư luận bức xúc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cầm chừng, thiếu quyết tâm, quyết liệt thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp dưới và tổ chức, cá nhân liên quan. Huyện cũng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

Nhằm tránh tình trạng hình thức, giáo điều, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bài trừ tư tưởng, tập quán lạc hậu trên địa bàn. Quy định yêu cầu người có chức vụ cao nêu gương cho người có chức vụ thấp; người chức vụ thấp nêu gương cho người chưa có chức vụ; cán bộ, đảng viên nêu gương cho quần chúng nhân dân. Nội dung nêu gương còn được cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể trong giúp nhau thoát nghèo bền vững; thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; bài trừ tư tưởng trông chờ ỷ lại; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi rừng sản xuất sang trồng rừng gỗ lớn, cây lâu năm, cây bản địa… Quy định này cũng được xem là hành động cụ thể để huyện Ba Chẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; có thêm căn cứ để xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nguyễn Thanh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2978
Đã truy cập: 46469605

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.