Thu hút nhân tài, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao

07/12/2022 16:34

Hôm nay, 7/12/2022, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2027 sẽ bước vào ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 12. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, thảo luận, quyết định thông qua 23 nghị quyết. Trong đó, để tiếp tục thực hiện các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Y tế tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết này quy định về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng; ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên căn cứ vào nguồn thu của đơn vị để vận dụng thực hiện các quy định tại Nghị quyết này. Đồng thời, Nghị quyết cũng sẽ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với viên chức là giáo viên đang công tác tại các trường phổ thông công lập, các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; viên chức là giảng viên thuộc các trường: Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ; viên chức đang làm việc trong các lĩnh vực Y khoa, Y học dự phòng tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, các trường hợp thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Ninh ngoài được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ còn được tỉnh hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng. Thời gian hưởng không quá 05 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, tiếp nhận. Ngoài ra, còn được ưu tiên xem xét quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn; ưu tiên xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với các viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo sau đại học theo quy định được hỗ trợ một lần bằng tiền sau khi được cấp bằng tốt nghiệp với mức cao nhất lên đến 2 tỷ đồng/người (đối với tiến sĩ và tương đương đào tạo ở nước ngoài), mức thấp nhất là 100 triệu đồng/người (đối với thạc sĩ và tương đương đào tạo ở trong nước). Riêng đối với viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được hưởng theo định mức 1,2 lần mức hỗ trợ.

Với những chính sách này, Quảng Ninh một lần nữa khẳng định sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt của tỉnh cho phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Thời gian qua, tỉnh đã có quyết sách, cơ chế quan trọng để tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Điển hình là là Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 30/1/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020; Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh. Ngoài ra, tỉnh cũng đã có các chính sách thu hút nhân tài riêng cho Đại học Hạ Long, như: Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường giai đoạn 2015-2017 và kéo dài đến 2020; chế độ chi cho giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thỉnh giảng tại Trường; quy định chế độ cho giảng viên thỉnh giảng, chính sách tạo nguồn giảng viên tiếng Nhật và chính sách hỗ trợ người học một số ngành nghệ thuật tại Trường.

Với nhiều điểm mới tích cực thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, kịp thời bổ sung những cơ chế, chính sách đãi ngộ xứng đáng, mở ra các cơ hội học tập đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Y tế, tỉnh Quảng Ninh sẽ thu hút ngày một nhiều hơn nhân tài, đáp ứng sự nghiệp phát triển của tỉnh và đất nước.

Hà Chi


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm