Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh:

“Tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ tư duy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau”

09/12/2022 16:49

Sáng 9/12, sau gần 03 ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, tranh luận, chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong năm 2023 - năm bản lề có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh sẽ kiên định mục tiêu tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ tư duy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh; chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau; đồng bộ về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường sinh thái, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia…

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 12 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Sau gần 03 ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, tranh luận, chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân; với sự chuẩn bị tích cực, có chất lượng của các cơ quan liên quan; Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. HĐND tỉnh đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, biểu quyết thông qua 21 nghị quyết với sự đồng thuận cao.

HĐND tỉnh thống nhất cao với đánh giá, nhận định: Năm 2022, trong bối cảnh có những thuận lợi nhất định, nhưng có nhiều khó khăn, thử thách, nảy sinh những vấn đề mới phức tạp hơn, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, kiên trì, nỗ lực giữ vững địa bàn an toàn, thích ứng linh hoạt, hoàn toàn kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; kinh tế tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng của tỉnh công nghiệp, dịch vụ hiện đại, giữ vững đà tăng trưởng 02 con số trong 07 năm liên tiếp (2016 - 2022), hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường đề ra. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được chăm lo, bảo đảm bằng những chương trình, đề án cụ thể khả thi, ưu tiên bố trí nguồn lực lớn, chỉ đạo điều hành quyết liệt, trọng tâm là khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc; đến hết năm 2022 100% địa phương cấp xã, cấp huyện và tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, để chuyển sang giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa có chiều sâu, hiệu quả và bền vững vì chất lượng đời sống nhân dân.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022 và liên tục trong 03 năm 2020 - 2022 trước những thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra, không những tiếp tục khẳng định là một trong những địa phương điển hình về chủ động phòng, chống, kiểm soát hoàn toàn dịch COVID-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân và thực hiện thành công“mục tiêu kép”; mà còn giữ vững và phát huy vai trò cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc; tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội, tạo ra thế và lực mới, giữ vững đà phát triển, đổi mới sáng tạo quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và của cả giai đoạn 2020 - 2025.

HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND các cấp, sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, của Ngành Than, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở; sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, của công nhân, lao động ngành Than và các ngành kinh tế, của cộng đồng doanh nghiệp trong Tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường vượt qua thách thức, kiên trì phấn đấu, đóng góp tích cực vào thành quả phòng chống dịch, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2022.

 HĐND tỉnh nhất trí với nhận định, đánh giá hạn chế, yếu kém trong các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, đồng thời nhấn mạnh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đạt ở mức cao trên hai con số trong 7 năm liên tiếp, song vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế biển, công nghiệp chế biến, chế tạo chưa có nhiều đột phá; các khu công nghiệp, khu kinh tế chưa thực sự trở thành động lực tăng trưởng. Chậm đổi mới công tác xúc tiến đầu tư; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hiệu quả thấp; phát triển doanh nghiệp chưa bền vững; nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Còn chậm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm, động lực (cả trong và ngoài ngân sách) đang chậm tiến độ. Chất lượng một số chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, giảm nghèo bền vững ở một số nơi chưa thật vững chắc, tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn còn chậm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn hạn chế và xuất hiện tâm lý đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ sai,…

Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Các quyết nghị tại kỳ họp này vừa được HĐND biểu quyết thông qua đều là những vấn đề rất quan trọng, rất cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2023, mà còn của cả giai đoạn 2021 - 2025. Song chúng ta đều biết: Nghị quyết dù có hay đến mấy, nhưng Nghị quyết ấy có hiệu lực và hiệu quả hay không thì trọng tâm nằm ở khâu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; bao quát toàn diện các nhiệm vụ chính trị, nhưng phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; rõ người, rõ việc, rõ kết quả và rõ lộ trình hoàn thành từng công việc; vừa tập trung vào những vấn đề cấp bách đặt ra, vừa chú trọng các chủ trương lớn mang tính chiến lược, lâu dài; nội lực là căn bản quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá, kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực tạo ra nguồn lực tổng hợp tối ưu;

Phải luôn chủ động thường xuyên, quyết liệt rà soát, phát hiện những vướng mắc, mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình thực thi chủ trương, chính sách, pháp luật từ cơ sở và kịp thời tháo gỡ, bám sát tình hình thực tế để có giải pháp xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh, chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn, duy ý chí, lơ là, mất cảnh giác; sẵn sàng ứng phó kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với mọi tình huống dịch bệnh có thể nảy sinh, giữ vững sự ổn định để phát triển. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan quản lý các cấp; tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ; nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Vận dụng nhuần nhuyễn, linh hoạt, sáng tạo quan điểm, phương châm, nguyên tắc “3 trước, 4 tại chỗ”; 5 thật (nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật); 6 dám (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách); chủ động, tích cực, từ xa, từ sớm, từ cơ sở để giải quyết các công việc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Năm 2023 và những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là các thách thức an ninh phi truyền thống, tác động cực đoan của biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp của dịch bệnh; chúng ta đang đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, một số việc phức tạp phải tập trung giải quyết. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch đã đề ra, dưới đây, thay mặt Chủ tọa kỳ họp tôi xin nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm như sau:

Một là, khẩn trương tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng nghị quyết 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy và các nghị quyết vừa được HĐND Tỉnh thông qua, phấn đấu trước ngày 31/12/2022 tất cả các cấp, các ngành phải hoàn thành giao kế hoạch năm 2023 và có đổi mới cách giao kế hoạch đối với chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu định hướng. Phát động phong trào thi đua năm 2023 gắn với đẩy mạnh đợt thi đua đặc biệt chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh; tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và vị thế rất quan trọng của Quảng Ninh, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, phát huy có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế khác biệt, năng lực vượt trội của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông cho phát triển, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, giữ vững đà tăng trưởng bền vững trên hai con số của cả giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa, trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về các mặt như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về thăm, làm việc ngày 06/4/2022.

 Hai là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, phòng chống lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, gắn trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm. Đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, quản lý, giám sát nâng cao hiệu quả đầu tư công, kiên quyết không để lặp lại tình trạng dàn trải, manh mún, cắt khúc, kéo dài, cơ chế “xin - cho”, “dưới duyệt - trên cấp”, khắc phục triệt để những yếu kém trong khâu tư vấn, khảo sát, thiết kế, chuẩn bị đầu tư, đấu thầu; đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng các công trình giao thông trọng điểm. Nâng cao hiệu quả đầu tư công là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng không chỉ là một trụ cột bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, mà là lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt thu hút ngoài ngân sách, thúc đẩy đầu tư xã hội, nhất là thông qua hình thức đối tác công - tư (PPP) theo phương châm nội lực là căn bản, quyết định; ngoại lực là quan trọng, đột phá, kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực tạo ra nguồn lực tổng hợp tối ưu.

Ba là, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp dựa trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh.

Giải quyết đồng bộ và có hiệu quả các mâu thuẫn, thách thức nhằm đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa; kết hợp chặt chẽ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông, lâm, ngư nghiệp; lấy du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển mạnh kinh tế biển, xây dựng Quảng Ninh sớm trở thành trung tâm du lịch quốc tế kết nối với các trung tâm du lịch lớn của khu vực và thế giới; Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á, là cửa ngõ, động lực phát triển của vùng. Tháo gỡ khó khăn, ổn định, phát triển bền vững ngành than; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, nhất là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc vào các KCN, KKT, nâng cao tỷ lệ lấp đầy, phát triển doanh nghiệp nhằm tăng nhanh quy mô, tỷ trọng đóng góp vào GRDP và thu ngân sách của công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, kinh tế số; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, đề cao vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân và cư dân nông thôn,... đặt trong điều kiện phải củng cố niềm tin vào thị trường cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà đầu tư, khơi thông, giải phóng tối đa, phân bổ hiệu quả nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững, quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên nhiên nhiên, đất đai, thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bốn là, trên quan điểm “cái gì không đo đếm được thì không cải cách được”, “cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc”, phương châm “giành được niềm tin của người dân, doanh nghiệp đã khó, mà giữ vững, nuôi dưỡng và tiếp tục nâng lên tầm cao mới lại càng khó hơn” đòi hỏi chúng ta phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giảm tầng nấc, khâu trung gian, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính; ứng dụng hiệu quả công nghệ số, tạo đột phá hơn nữa trong cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, hiện đại, hiệu quả, liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, lành mạnh; phát triển doanh nghiệp bền vững và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân; đồng hành thực chất, tạo điều kiện tốt nhất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kéo giảm số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể, phá sản; hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị, coi đó là những giải pháp quan trọng trong thu hút đầu tư.

 Năm là, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí của “hạnh phúc”. Tích cực chăm lo xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo mới của tỉnh, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và các dịch vụ công ích khác, nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa cho nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo. Giải quyết dứt điểm nhu cầu cấp thiết về nhà ở, đất ở, đất sản xuất; sắp xếp ổn định, định canh, định cư trong vùng đồng bào dân tộc. Quyết liệt giải quyết vấn đề nước sạch nông thôn, miền núi, hải đảo. Chú trọng dạy nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động, nhất là lao động trẻ, lao động là người dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân.

Sáu là, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi hoàn cảnh.

Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, là khâu “then chốt của then chốt”, chúng ta phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan đơn vị thật sự có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương gắn với tiếp tục tinh giản biên chế, cơ cấu lại nâng cao chất lượng cán bộ, công chức viên chức và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Biến những khó khăn, thủ thách do đại dịch Covid-19 gây ra và những mâu thuẫn, khó khăn, thách thức nảy sinh trong quá trình phát triển ở địa phương, những áp lực trong công việc hàng ngày thành cơ hội để rèn luyện, tôi luyện bản lĩnh ý chí, nghị lực, năng lực sáng tạo... qua đó sàng lọc đội ngũ cán bộ, phát hiện nhân tố mới. Càng trong khó khăn, thử thách thì càng phải phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, người đứng đầu càng nêu gương, làm gương. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không được sa vào chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thành tích, mắc bệnh quan liêu, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, không ngừng trau dồi để có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới; tác phong làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể, không chủ quan, duy ý chí, qua loa đại khái; bám sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, đến cùng, dứt điểm và có kết quả, hiệu quả đo lường được, làm tròn bổn phận, chức trách được giao; chống các biểu hiện sợ sai, đùn đẩy, né tránh, ngại va chạm, vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc, dính vào tiêu cực, tham nhũng.

 Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Tết nguyên đán Quý Mão đang đến rất gần, và có lẽ là Mùa Xuân mà Nhân dân mong đợi nhất kể từ Tết Canh Tý đến nay. HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung chuẩn bị chu đáo kế hoạch để Nhân dân được vui Tết, đón Xuân đầm ấm, an vui, hạnh phúc; đặc biệt quan tâm, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo. Đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu của đất nước, của tỉnh trong năm qua tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, vui mừng, hòa quyện giữa lòng dân với ý Đảng, nhân lên niềm tự hào, khát vọng phát triển phồn vinh và hạnh phúc.

HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp trực tiếp của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan, các vị đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri, Nhân dân với kỳ họp; cảm ơn các cơ quan thông tin báo chí của Trung ương, địa phương và các cơ quan phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, hơn bao giờ hết, hãy phát huy cao độ truyền thống yêu nước và các mạng, tinh thần đoàn kết, ”kỷ luật và đồng tâm”, trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, Nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6470
Đã truy cập: 58296440

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.