Thông báo tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc TP Cẩm Phả năm 2023

01/03/2023 09:51

Ban Thường vụ Thành ủy thông báo thi tuyển để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân Thành phố năm 2023, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ, ĐI TƯỢNG THI TUYỂN

1. Số lượng, vị trí thi tuyển

1.1. Số lượng. 03 vị trí.

1.2.Vị trí thi tuyển

01 Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị;

01 Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

01 Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS Dương Huy (phụ trách khối Tiểu học).

2. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh tuyển chọn đang công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc thành phố có nhu cầu bổ nhiệm.

Cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh tương đương đang công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị khác trong và ngoài Thành phố có chuyên môn gần với chức danh có nhu cầu bổ nhiệm.

Cán bộ, công chức, viên chức không trong quy hoạch chức danh dự tuyển được Ban Thường vụ Thành uỷ đề cử.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIU KIỆN

1. Tiêu chuẩn

Người dự tuyển phải bảo đảm đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Quy định số 07/QĐ-TU ngày 24/12/2021 cua Thành ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và Điều 4, Quy chế số 15-QC/TU ngày 21/01/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ về thí điểm thi tuyến cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, cụ thể:

Khung tiêu chuẩn chức danh của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng, cơ quan có thấm quyền; tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh có nhu cầu bổ nhiệm; có trình độ chuyên môn đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí chức danh có nhu cầu bổ nhiệm, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trình độ tin học, ngoại ngữ phù hợp, theo đúng quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước đối với vị trí việc làm của chức danh thi tuyển; có năng lực, uy tín, phương pháp làm việc khoa học, 02 năm liền kề hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trở lên; được cấp có thấm quyền nhận xét, đánh giá bằng văn bản có triển vọng phát triển.

Đã được đào tạo Trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc đủ điều kiện đào tạo cao cấp, cử nhân lý luận chính trị.

Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thấm định, xác nhận.

Không thuộc các trường hợp đang trong thời gian thi hành các hình thức kỷ luật; đang trong thời gian xem xét kỷ luật, điều tra, truy tổ, xét xử; bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật; có đơn thư tố cáo phản ánh, có căn cứ và nội dung vi phạm cụ thể được các cơ quan chức năng xác định có căn cứ và cần xác minh làm rõ.

Đáp ứng các điều kiện khác do Ban Thường vụ Thành uỷ quy định.

Đã có chứng chỉ bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương hoặc cam kết hoàn thiện trong vòng 12 tháng kể từ ngày được bổ nhiệm.

2. Điều kiện

Đảm bảo tuổi bổ nhiệm lần đầu (phải còn đủ 05 năm công tác tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

Phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có nhu cầu bổ nhiệm.

Khi có thông báo thi tuyển và trong thời gian tổ chức thi tuyển, đối tượng thuộc điểm 2.1, mục 2, phần I Thông báo này, nếu: (11) đang đi học; (12) công tác tại nước ngoài; (13) mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm, đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhậr; (14) đang trong thời gian nghỉ thai sản (đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ) thì được quyền không đăng ký tham gia dự thi tuyển chức danh cần bổ nhiệm.

Tự nguyện đăng ký dự thi.

Ngoài các trường hợp được quyền đăng ký không tham gia dự tuyển nêu trên, đối tượng trong quy hoạch chức danh tuyển chọn lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị có nhu cầu thi tuyển để bổ nhiệm, nếu không đăng ký tham gia dự tuyên mà không có lý do chính đáng (vì nguyên nhân bất khả kháng), không được cơ quan có tham quyền quản lý cán bộ đồng ý thì đưa ra khỏi danh sách quy hoạch đối với vị trí chức danh không đăng ký thi tuyến.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ D TUYN

1. Số lượng: 01 bộ.

2. Thành phần hồ sơ

Đơn đăng ký dự tuyến (theo mẫu).

Sơ yếu lý lịch (cá nhân tự khai theo mẫu 2C cua Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

Bản sao các văn bằng, chúng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học ... (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyển), trường hợp bằng chuyên môn do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài cấp (trường hợp không thuộc diện cử, tuyên của cơ quan Nhà nước có thâm quyển) phải có giấy xác nhận của Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu trình bản chính các văn bản, chứng chỉ để đối chiếu.

Bản kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác; ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý cho phép dự tuyển.

Bản nhận xét của cấp ủy, địa phương nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

01 bộ hồ sơ phục vụ công tác thẩm định chính trị theo quy định, bao gồm: Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98; bản sao giấy khai sinh (có công chứng), giấy chứng nhận sức khỏe; bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực), bản kê khai tài sản; bản nhận xét, đánh giá của Chi ủy chi bộ, Đảng ủy cơ quan nơi cán bộ công tác; bản nhận xét, đánh giá của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; ý kiến của cấp uỷ nơi cán bộ cư trú về việc chấp hành chủ trương, chính sách tại địa phương; lý lịch của người xin vào Đảng (bản phô tô); lý lịch Đảng viên (bản phô tô); quyết định kết nạp đảng viên (bản phô tô); quyết định công nhận đảng viên chính thức (bản phô tô); các quyết định khác kèm theo (bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, lương, khen thưởng, kỷ luật...).

NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

Đối tượng tham gia dự thi thực hiện 02 phần thi:

Thi sát hạch trình độ ngoại ngữ và thi viết kiến thức chung

Nội dung

Thi sát hạch trình độ ngoại ngữ: Thi Tiếng Anh, nội dung chương trình bậc 2, đảm bảo kiểm tra toàn diện đủ 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Thi kiến thức chung: Nội dung thi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thi tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyến và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyến quy định.

Thời gian làm bài thì

Thi sát hạch trình độ ngoại ngữ: 45 phút.

Thi kiến thức chung: 180 phút.

Chấm thi

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chỉ đạo chấm thi viết theo Quy chế thi tuyển; chấm theo thang điểm 100. Những ứng viên dự tuyển có kết quả điểm từ 50 điểm trở lên của phần thi sát hạch trình độ ngoại ngữ và thi kiến thức chung thì mới được tham dự thi phần trình bày Đề án.

Thi trình bày Đồ án

Nội dung thi trình bày Đồ án gồm:

+ Nội dung thi trình bày Đề án: Đồng chí sẽ làm gì nếu được bố nhiệm vào chức danh thi tuyến.

+ Kỹ năng trinh bày, giao tiếp ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo.

+ Trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Thời gian trình bày Đề án tối đa 25 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 20 phút đến 25 phút; thời gian trả lời câu hỏi chất vấn không quá 5 phút.

Điểm thi trình bày Đồ án đuợc chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: (1) Xây dựng đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ Đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

- Kết quả điểm thi trình bày đề án của người dự tuyển là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Trường hợp có thành viên Hội đồng thi tuyển cho tổng số điểm chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) từ 20% trở lên so với điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyến tham gia chấm thi thì điểm của thành viên này không được chấp nhận và kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển được tính theo kết quả cho điểm của các thành viên còn lại của Hội đồng thi tuyển.

- Hội đồng thi tuyển công bố công khai kết quả điểm thi trình bày Đề án của những người dự tuyển ngay sau khi kết thúc việc tổ chức thi trình bày Đề án. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi trình bày Đề án.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, TỐ CHC THI TUYỂN

Thời gian, địa điểm nhận hồ

Thời gian: Từ ngày 27/02/2023 đến hết ngày 10/3/2023 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Ban Tổ chức Thành ủy cẩm Phả (tầng 3, trụ sở Thành ủy Cẩm Phả, số 374, đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả).

Thời gian tổ chức thi tuyển

Dự kiến tổ chức vào tháng 4/2022 (có thông báo cụ thể sau).

Trên đây là thông báo thi tuyển để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân Thành phố năm 2023./.

Tệp đính kèm

.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 35655
Đã truy cập: 63421770

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.