Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là công tác cán bộ

21/09/2023 17:45

Ngày 21/9, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban với các Ban Xây dựng Đảng và các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.


Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

Trong 9 tháng năm 2023, các Ban Xây dựng Đảng và các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công. Tiêu biểu như tham mưu xây dựng Đề án và Nghị quyết về công tác tư tưởng trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn 2050; tổ chức các cuộc thi gắn với các sự kiện lớn của đất nước và tỉnh...

Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh được chú trọng; tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh (30/10/1963-30/10/2023). Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời thông tin về các chủ trương, định hướng chỉ đạo của tỉnh, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ những thành tựu nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực.

Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cán bộ được quan tâm thực hiện, 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh kết nạp trên 2.060 đảng viên mới. Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường. Công tác dân vận tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của tỉnh, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, chăm lo tốt các mặt đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. 9 tháng năm 2023, Quảng Ninh giữ vững sự ổn định, phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng với con số ấn tượng gần 10%; bức tranh kinh tế - xã hội tiếp tục có rất nhiều điểm sáng, tích cực, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.


Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị giao ban.

Tại buổi giao ban, Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp của các Ban Xây dựng Đảng và các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy đối với những kết quả tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Quảng Ninh trong 9 tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, Quảng Ninh có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên tỉnh đã luôn đồng lòng, đoàn kết, vận hành cơ chế điều hành linh hoạt… từ đó các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh, các chương trình, mục tiêu được triển khai hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được làm tốt, đảm bảo năng lực lãnh đạo, điều hành, an toàn - ổn định – phát triển.

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu, các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục tập trung các nhiệm vụ xây dựng Đảng. Đặc biệt tập trung xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, gắn liền với công tác tổ chức, cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên.


Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị giao ban.

Trong đó, đặc biệt cần tập trung xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng thông qua tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tăng cường công tác dân vận, thực hiện Quy chế, Luật Dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành để củng cố niềm tin và mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và tạo sự đồng thuận xã hội.

Một số nhiệm vụ trọng tâm đó là, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình trong tất cả các tổ chức Đảng; thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.


Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền; nhất là thông qua xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ cấp phòng ở các sở, cấp xã ở địa phương. Tăng cường thực hiện nguyên tắc, quy chế làm việc ở tất cả các cấp, các ngành; tập trung thực hiện tốt lộ trình tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Tiến hành tổng kết thí điểm việc tổ chức thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và mô hình cơ quan khối cấp huyện, mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; chuẩn bị tốt Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và việc bình xét, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai, cần chú ý nắm tình hình cơ sở, cán bộ đảng viên để dự báo, tham mưu kịp thời; chủ động xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan; chấn chỉnh việc chấp hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của các Ban Đảng với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là phản ánh nhanh, kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền trách nhiệm được phân công.

Đỗ Phương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4374
Đã truy cập: 58747522

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.