Điểm báo ngày 26/9

26/09/2023 15:02

Quảng Ninh phát huy giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực phát triển nhanh, bền vững (Baogiaothong.vn, Daidoanket.vn, Dautu.vn, 26/9)

Ngày 26/9, tại khu di tích quốc gia Yên Tử, TP Uông Bí, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Quảng Ninh nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững".

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của 250 đại biểu là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành… và quy tụ 80 tham luận giá trị.

Báo cáo trung tâm hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chia sẻ một số suy nghĩ về giá trị phổ quát và đặc thù của hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, hệ giá trị của tỉnh Quảng Ninh là tổng thể những đặc trưng, thuộc tính, phẩm chất căn cốt nhất, khái quát cao nhất, có tính đại diện tiêu biểu của địa phương trên tất cả các mặt, lĩnh vực… Hệ giá trị này được hun đúc, định hình từ điều kiện tự nhiên, từ kết quả quá trình lao động, đấu tranh để sinh tồn và phát triển, được đa số cộng đồng công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ.

Hệ giá trị của tỉnh Quảng Ninh là sợi dây nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai, nên vừa có tính truyền thống, vừa có tính đương đại, mang hơi thở của thời đại và góp phần xác lập nên mục tiêu phát triển.

Cũng theo Bí thư Quảng Ninh, trên cơ sở nhận thức sâu sắc những yếu tố đặc thù và mang tính trội về địa - chính trị, địa - kinh tế, địa - văn hóa, địa - tự nhiên, sinh thái..., nằm trong tương quan với các giá trị phổ quát của quốc gia - dân tộc Việt Nam, đến nay có thể bước đầu định hình hệ giá trị của tỉnh Quảng Ninh gồm 6 giá trị cơ bản cấu thành. "6 giá trị cơ bản cấu thành hệ giá trị của Quảng Ninh là: Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc".

Tại hội thảo, các tham luận đã kiến giải sâu sắc, nhiều chiều nội dung của hội thảo, xoay quanh các nhóm vấn đề lớn như: Những nội dung cơ bản về lịch sử, văn hóa, con người Quảng Ninh; Quảng Ninh nhận diện các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; Một số giải pháp phát huy giá văn hóa, con người Quảng Ninh, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Qua trình bày tham luận và trao đổi tại hội thảo, các đại biểu đã cùng tập trung nhận diện và những căn cứ, cơ sở khoa học, lịch sử, cơ sở chính trị, pháp lý,… để nhận diện các giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh thời kỳ hiện nay đồng thời đặt trong tầm nhìn trung hạn và dài hạn.

Bên cạnh đó, làm rõ hơn các phương thức, hình thức khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa, con người phù hợp với đặc điểm đặc thù, với tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Ninh; vai trò của các chủ thể trong quá trình này.
Đồng thời, đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được, những tồn tại và bài học kinh nghiệm trong quá trình khơi dậy các giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh thời gian qua; phân tích nguyên nhân thành công và hạn chế…

Từ đó, các đại biểu đã gợi mở và đề xuất những giải pháp, kiến nghị có giá trị khơi thông và phát huy hơn nữa giá trị văn hóa, con người tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn định hướng đến năm 2030, năm 2045 mà Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Quảng Ninh: Tận dụng tiềm năng, thế mạnh của từng địa bàn để phát triển các khu kinh tế (Congdan&Khuyenhoc.vn, 26/9)

Theo Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy, địa phương đang tận dụng những tiềm năng, thế mạnh của từng địa bàn cụ thể để hoạch định phát triển các khu kinh tế theo quy hoạch.

Trong đó, Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái sẽ hướng tới trở thành khu thương mại trọng điểm hiện đại cấp quốc gia, trung tâm logistics, khu công nghiệp công nghệ cao và kinh tế đêm. Khu Kinh tế Vân Đồn phát triển tổ hợp du lịch - dịch vụ - đô thị biển đảo - công nghiệp giải trí hiện đại mang tầm quốc tế, công nghiệp công nghệ cao trong tổ hợp du lịch quốc gia tầm quốc tế Hạ Long - Bái Tử Long - Lan Hạ, Cát Bà.

Riêng Khu Kinh tế Quảng Yên sẽ trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, địa bàn hạt nhân và động lực tăng trưởng mới của tuyến phía Tây tỉnh Quảng Ninh và là trung tâm công nghiệp công nghệ cao - đô thị hiện đại, liên kết chuỗi công nghiệp hỗ trợ với Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và cảng Hải Phòng.

Có thể nói trong những năm qua, cùng với việc đầu tư, phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh còn đặc biệt chú trọng quan tâm đầu tư phát triển các khu kinh tế trên địa bàn. Đến nay, nhiều khu kinh tế đã trở thành vùng động lực, trọng điểm thu hút đầu tư với hạ tầng giao thông, kỹ thuật, dịch vụ được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quảng Ninh có 5 khu kinh tế, bao gồm 2 khu kinh tế ven biển (Khu Kinh tế Vân Đồn, Khu Kinh tế Quảng Yên) và 3 khu kinh tế cửa khẩu (Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái, Khu Kinh tế Cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, Khu Kinh tế Cửa khẩu Bắc Phong Sinh), với tổng diện tích đất quy hoạch 375.171ha, thuộc các địa phương Vân Đồn, Quảng Yên, Uông Bí, Hải Hà, Bình Liêu, Móng Cái.

Để đảm bảo mục tiêu phát triển, đến nay đã có 3/5 khu kinh tế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng, gồm Khu Kinh tế Vân Đồn, Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái và Khu Kinh tế Cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn. 2 Khu Kinh tế còn lại đang được triển khai lập quy hoạch chung xây dựng. Trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng, các khu kinh tế cũng đã được tỉnh triển khai đầu tư, lập các quy hoạch phân khu, làm căn cứ thu hút, mời gọi nhà đầu tư.

Trong đó, tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định Khu Kinh tế Vân Đồn và Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái là 2 mũi đột phá phát triển của tỉnh. Do đó, 2 khu kinh tế này luôn được tỉnh áp dụng hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 35/NĐ-CP (ngày 3/4/2017), Điều 15, 16 Nghị định số 218/NĐ-CP (ngày 26/12/2013) của Chính phủ; được Trung ương, tỉnh ưu tiên dành nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xúc tiến đầu tư.

Cụ thể, chỉ tính riêng tại Khu Kinh tế Vân Đồn, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng, đến nay đã có 12 quy hoạch phân khu được lập, trong đó có 9/12 đồ án quy hoạch phân khu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, với tổng diện tích trên 27.000ha, làm căn cứ thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, song song với việc huy động nguồn lực ngân sách Nhà nước, nguồn lực xã hội đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối cũng tạo ra giá trị khác biệt, nổi trội, Khu Kinh tế Vân Đồn đến nay đã thu hút được 64 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách, với tổng nguồn vốn đăng ký đầu tư gần 63.000 tỷ đồng (61 dự án vốn đầu tư trong nước, 3 dự án vốn đầu tư nước ngoài).

Chỉ tính từ năm 2020 đến hết năm 2022, Khu Kinh tế Vân Đồn đã thu hút thêm được trên 37.400 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách, tương đương 146,6% tổng số vốn đã thu hút trong giai đoạn trước.

Có thể thấy, Vân Đồn từ một huyện đảo có hạ tầng kỹ thuật, nền kinh tế vào diện thấp kém, đến nay đã thay da đổi thịt với hàng loạt các công trình công trình, dự án giao thông trên bộ, trên biển, hàng không đẳng cấp khu vực và thế giới, như: Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái; Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn; Bến cảng cao cấp quốc tế Ao Tiên... Cùng với đó nhiều khu đô thị, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế cũng đang dần hình thành như: Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải, Khu đô thị và bến cảng cao cấp Ao Tiên, Tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Khu đô thị Phương Đông.

Cùng với Khu Kinh tế Vân Đồn, các khu kinh tế còn lại của tỉnh cũng đã thu hút được lượng lớn các nhà đầu tư đến tìm hiểu nghiên cứu, triển khai đầu tư, với những dự án động lực, trọng điểm, hướng đến phát triển trở thành vùng động lực cho sự phát triển của tỉnh.

Quảng Ninh: Về đích trước 3 năm chương trình giảm nghèo 2022-2025 (Nguoiduatin.vn, 26/9)

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2022-2025, địa phương đã đạt được mục tiêu đề ra trước 3 năm so với dự kiến.

Tính đến cuối tháng 9/2023, toàn tỉnh Quảng Ninh chỉ còn 102 hộ nghèo, chiếm 0,026% tổng số hộ dân và 2.454 hộ cận nghèo, chiếm 0,635% tổng số hộ dân.

Hiện tỉnh Quảng Ninh không có huyện nghèo, xã nghèo. Trong đó, Tp.Hạ Long là địa phương duy nhất không còn hộ nghèo, cận nghèo. Có 3/13 địa phương là thị xã Quảng Yên, huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn không còn hộ nghèo, 9/13 địa phương còn lại tỉ lệ hộ nghèo dưới 1%.

Kết quả trên có được nhờ tỉnh Quảng Ninh ban hành và thực hiện nhiều chính sách, giải pháp xóa nghèo hiệu quả, thiết thực, bền vững. Bên cạnh đó, phải kể đến sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân.

Cùng với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2022-2025, tỉnh Quảng Ninh tập trung các nguồn lực xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát. Đến hết tháng 9/2023, địa phương hỗ trợ hơn 200 gia đình khó khăn về nhà ở, chủ yếu là hộ người khuyết tật, neo đơn kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở.

Học sinh DTTS nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (Daidoanket.vn, 26/9)

Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức diễn đàn Học sinh Dân tộc thiểu số (DTTS) nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tại Trường THCS - THPT Hoành Mô và Trường PT Dân tộc nội trú huyện Bình Liêu.

Tại diễn đàn, học sinh được tham gia giao lưu, tọa đàm cùng các khách mời về quy định của pháp luật trong vấn đề hôn nhân và gia đình; những thông tin về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; nguyên nhân và hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; cách ứng xử trong những trường hợp cha mẹ, người thân ép lấy vợ, lấy chồng sớm khi chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định.

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh còn được theo dõi tiểu phẩm, phóng sự tuyên truyền về hậu quả của việc tảo hôn và tham gia trò chơi để chia sẻ hiểu biết của bản thân về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Diễn đàn là hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là trong cộng đồng dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình, góp phần chấm dứt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng giáo dục, hạ thấp mức sống của người dân.

Ngọc ÁnhTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 32739
Đã truy cập: 58739232

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.