TP Cẩm Phả: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

29/01/2024 11:10

Những năm qua, Thành ủy Cẩm Phả đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Qua đó, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác Đảng năm 2023 với nhiều đổi mới góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Đảng bộ thành phố Cẩm Phả hiện có 42 chi, Đảng bộ cơ sở, 391 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 10.745 đảng viên và gần 9.000 đảng viên của các đơn vị ngành than sinh hoạt theo Quy định số 213-QĐ/TW. Nhiều năm nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh luôn được các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hữu hiệu, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được chú trọng, đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm. Ban thường vụ Thành uỷ đã triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII); Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 109- QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực.


Cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy Cẩm Phả trao đổi công việc về nội dung phát triển đảng viên. Ảnh: Lan Anh

Nhờ thường xuyên quan tâm, chú trọng đến xây dựng đội ngũ đảng viên, công tác phát triển đảng viên của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, số đảng viên tăng mạnh. Chỉ tính riêng trong năm 2023, Đảng bộ Cẩm Phả đã kết nạp được 206 quần chúng ưu tú, đạt 103% chỉ tiêu giao; rà soát, sàng lọc, đưa 28 đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; thẩm định quy trình công nhận đảng viên chính thức cho 137 đảng viên dự bị. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng đối với cán bộ phụ trách, giúp việc của các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đánh giá xếp loại tố chức Đảng, đảng viên năm 2022 và năm 2023. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên cũng được nâng lên cả về trình độ học vấn, chuyên môn và lý luận chính trị nhất là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, tiên phong, gương mẫu, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Công tác cán bộ được quan tâm đúng mức, gắn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng với việc đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển. Trong năm, Thành uỷ Cẩm Phả đã thực hiện bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 51 đồng chí; chỉ định và giới thiệu ứng cử 29 đồng chí lãnh đạo chủ chốt các phường, xã; thi tuyển 2 vị trí.


TP Cẩm Phả tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác thi đua - khen thưởng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Mạnh Trường

Cùng với việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng bộ thành phố cũng chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư nhằm góp phần giữ gìn hình ảnh, uy tín của Đảng trong nhân dân. Đảng bộ thành phố cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Trong năm 2023, toàn Đảng bộ đã triển khai 179 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và đột xuất, thi hành kỷ luật 19 đảng viên. Thanh tra Thành phố triển khai thực hiện 08 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư xây dụng cơ bản và đất đai. Qua đó, phát hiện và kiến nghị xử lý thu hồi ngân sách nhà nước 578,47 triệu đồng… Ban Thường vụ Thành uỷ cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị cử tri đảm bảo đầy đủ quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ngọc Khôi


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 25664
Đã truy cập: 63486855

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.