Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3 (1959-2024):

"Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới"

02/03/2024 08:05

Đảng ta xác định xây dựng thế trận lòng dân vững chắc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia. Thực hiện chủ trương này, trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng BĐBP Quảng Ninh luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân khu vực biên giới tin yêu qua nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP; 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Lê Xuân Men, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Ninh về những hoạt động hiệu quả này.
 
- Xin đại tá cho biết những kết quả nổi bật trong triển khai Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024?

 + Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; tham mưu cho tỉnh để có những đối sách phù hợp trong xử lý các vấn đề trên địa bàn biên phòng, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, linh động, sáng tạo Ngày Biên phòng toàn dân phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn. 
 
Trong giai đoạn 2019-2024, Ngày Biên phòng toàn dân được tổ chức với chuỗi hoạt động thiết thực, phát huy vai trò chuyên trách của BĐBP, vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và nhân dân hướng về biên giới, hải đảo, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển KT-XH, giảm nghèo, củng cố QP-AN vùng biên giới, hải đảo; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.
 
Thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị hướng về biên giới, ủng hộ vật chất, tinh thần cho địa bàn biên giới, nhất là với những địa bàn khó khăn. Đến nay, đã có hàng trăm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tham gia trợ giúp các xã nghèo biên giới trên địa bàn tỉnh với số tiền hàng chục tỷ đồng mỗi năm để xây dựng các công trình vừa phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân, vừa đảm bảo quốc phòng.
 
Qua những hoạt động này, đã tạo thế và lực mới để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia...
 
Nổi bật, BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ, trao tặng 90 căn nhà và công trình dân sinh trị giá trên 4,1 tỷ đồng; tặng hơn 3.500 suất quà, trị giá trên 3,8 tỷ đồng, khám bệnh, cấp phát thuốc cho hàng nghìn lượt người dân, trao tặng hơn 35.000 lá cờ và 32.000 ảnh Bác Hồ cho nhân dân khu vực biên giới, biển đảo và nhiều chương trình hiệu quả như nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng" với kinh phí trên 3 tỷ đồng...
 
Từ những phong trào và việc làm tình nghĩa của tuyến sau hướng về tuyến trước đã góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, biển đảo, động viên cổ vũ đồng bào và chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn biên cương thân yêu của Tổ quốc.
 
Đại tá Lê Xuân Men, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh kiểm tra khu vực tăng gia, sản xuất tập trung của Đồn BP Thanh Lân.

- Cùng với thực hiện tốt Ngày Biên phòng toàn dân, đại tá có thể cho biết thêm về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn ANTT khu vực biên giới, vùng biển, đảo của BĐBP tỉnh? 
 
+ Những năm qua, thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, từ xây dựng lực lượng, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đến đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới, thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân... Nổi bật, BĐBP tỉnh đã chủ động nắm, nghiên cứu, đánh giá tình hình trên biên giới, biển đảo, tham mưu cho cấp trên nhiều chủ trương, biện pháp về quản lý, bảo vệ biên giới nhằm phát hiện, xử lý giải quyết tốt các vụ việc, các vấn đề xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, BĐBP tỉnh đã chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, kết hợp nhiều biện pháp điều tra xác minh, trinh sát kỹ thuật, tuần tra kiểm soát, đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc hình sự trên biên giới.
 
Để động viên CBCS phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng bám sát nhiệm vụ trọng tâm của từng năm, từng giai đoạn. Tiêu biểu, năm 2023, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, tạo sức lan tỏa rộng rãi, sự đồng thuận cao trong đơn vị. Các hoạt động thi đua của đơn vị đều hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Từ các phong trào thi đua, mỗi năm BĐBP tỉnh có hàng trăm lượt CBCS được các cấp, các ngành khen thưởng, biểu dương. 
 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Pò Hèn tuần tra kiểm soát tuyến biên giới đơn vị phụ trách.
 
- Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, BĐBP tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp gì trong thời gian tới thưa đại tá?
 
+ Thời gian tới, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của tỉnh cơ bản ổn định, song vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm giải quyết, như: Việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để truyền đạo trái pháp luật trong vùng đồng bào DTTS; các loại tội phạm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, XNC trái vẫn còn xảy ra ở một số địa bàn. Bên cạnh đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, đời sống đồng bào DTTS còn những khó khăn nhất định.
 
Thực tiễn đó đòi hỏi BĐBP tỉnh cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các mặt công tác, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước các tình huống. Trọng tâm là tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH gắn với bảo đảm QP-AN trên các tuyến biên giới, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; chủ động phối hợp với các địa phương, các lực lượng, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên phòng vươn lên...
 
Đồng thời, chủ động, tích cực tham mưu quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, giai đoạn 2024-2030”. Đây là một dấu ấn thể hiện sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của tỉnh đối với công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh nhà.
 
Đối với công tác xây dựng đơn vị, xây dựng lực lượng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trương tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS. Coi trọng việc động viên toàn thể CBCS nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, cần kiệm, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ, tài năng của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
 
- Xin trân trọng cảm ơn đại tá!

Nguyễn ChiếnTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4777
Đã truy cập: 63710287

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.