Phát triển KKT cửa khẩu Móng Cái thành KKT trọng điểm quốc gia

04/03/2024 15:18

Ngày 4/3, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái về kết quả công tác năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, với tinh thần quyết tâm, sáng tạo, TP Móng Cái đã bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhận diện đúng tình hình, xác định rõ và tập trung nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ trong tâm, trọng điểm, khai thác tốt thời cơ, dư địa phát triển, lãnh đạo toàn diện, có chiều sâu và đã đạt kết quả tốt trên các lĩnh vực.

Rõ nét là Móng Cái là địa phương đi đầu trong tỉnh có tỷ lệ bao trùm quy hoạch phân khu lớn nhất, là cơ sở quan trọng để quản lý đất đai, xây dựng và thu hút đầu tư; tận dụng hiệu quả kết nối của tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam từ Lào Cai - Móng Cái để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển chiều sâu các ngành kinh tế có lợi thế. Trong đó, đã thu hút 1 dự án dệt nhuộm vào KCN Hải Yên, với số vốn đầu tư 12 triệu USD. Lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc. Khách du lịch năm 2023 đến thành phố đạt 2,5 triệu lượt người, tăng 130% so với cùng kỳ, tăng trên 90% so với kế hoạch tỉnh giao; 2 tháng đầu năm 2024 đạt trên 310.000 lượt người, tăng trên 330% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2024 đạt trên 520 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được duy trì đảm bảo. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả - là điểm sáng “hình mẫu” trong quan hệ hợp tác khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Đời sống vật chất, tinh thần nhân dân theo các tiêu chí “hạnh phúc” được nâng cao. Thành phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 57 hộ (chiếm 0,19%). Niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên.

Các ý kiến tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề TP Móng Cái cần quan tâm nhiều hơn. Ngoài việc thu hút đầu tư còn yếu so với lợi thế; chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch chưa đạt, thì có 3 vấn đề lớn nhất hiện nay của TP Móng Cái chưa thực hiện được. Đó là chưa thể hiện được rõ vai trò hạt nhân để KKT Cửa khẩu Móng Cái trở thành mũi đột phá ở tuyến phía Đông của tỉnh; KKT Cửa khẩu Móng Cái chưa thực sự là một trong ba vùng động lực theo mô hình tổ chức không gian phát triển của tỉnh; chưa thực hiện được mục tiêu tăng thu nhập của người dân thành phố, nhất là ở các xã nông thôn, miền núi, ven biển, cũng như thực hiện nâng cao chất lượng tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Nguyên nhân chính vẫn nằm ở khâu tổ chức thực hiện; ở tính năng động, sáng tạo, nhạy cảm, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và ở việc xác định cơ cấu kinh tế chưa sát với sự vận động thực tiễn khách quan của KKT Cửa khẩu Móng Cái. Trong khi, một bộ phận cán bộ năng lực của địa phương có mặt còn hạn chế.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh đến mục tiêu TP Móng Cái cần tập trung thực hiện là phát triển KKT Cửa khẩu Móng Cái thành KKT Cửa khẩu trọng điểm quốc gia, thành trung tâm kinh tế thương mại cửa khẩu, công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ tổng hợp của tỉnh Quảng Ninh và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ là Khu du lịch biển đảo chất lượng cao, gắn với các sản phẩm du lịch thương mại, cửa khẩu biên giới. Tập trung thu hút các dự án phát triển sản phẩm du lịch dịch vụ chất lượng cao, phát triển hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, logistics trên địa bàn. Người dân có cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc. Đến hết năm 2025, TP Móng Cái phải đạt mục tiêu thu nhập của người dân thuộc các xã phải trên 100 triệu đồng/người/năm; hoàn thành mục tiêu người dân được sử dụng nước sạch qua công trình cấp nước tập trung.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện các mục tiêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu TP Móng Cái đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ. Trước hết phải rà soát lại đội ngũ cán bộ từ cấp thành phố tới các phường, xã, chuẩn bị đội ngũ cho nhiệm kỳ tới. Xây dựng chính quyền thành phố và cấp xã thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân sách, quy hoạch đất đai, xây dựng, đầu tư, an ninh trật tự. Tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra giám sát, nhất là cấp cơ sở. Người đứng đầu thành phố phải thay đổi tư duy, phương pháp, cách làm. Đồng thời, phải phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Đồng chí Hoàng Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, phát biểu tại hội nghị.

Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng chí yêu cầu thành phố phải xác định cơ cấu kinh tế một cách khoa học, khách quan hơn, đúng với sự vận động thực tiễn của thành phố gắn với KKT Cửa khẩu Móng Cái. Trong đó, cần xác định lại tỷ trọng dịch vụ thương mại để tập trung mũi nhọn vào thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giữ chân, phát triển doanh nghiệp. Cùng với Hạ Long, Vân Đồn, TP Móng Cái phải là trọng điểm phát triển sản phẩm du lịch dịch vụ chất lượng cao; sớm đưa Bến 1 Cảng Vạn Ninh vào khai thác trong năm 2024.

Thành phố cũng phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu Quảng Ninh trở thành thị trường du lịch Việt Nam trọng điểm của Quảng Tây (Trung Quốc) và xây dựng mô hình kiểu mẫu về hợp tác du lịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc giữa Quảng Ninh và Quảng Tây.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái, báo cáo tại hội nghị.

Trong lĩnh vực văn hóa xã, hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TP Móng Cái cần quan tâm hơn nữa tới nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, con người hài hòa với phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Chăm lo cuộc sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao chất lượng chăm sóc, khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân. Phải rà lại toàn bộ chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu và NTM nâng cao để đặt trách nhiệm cụ thể cho thành phố và từng xã, từng thôn. Tập trung chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc văn hóa; đặc biệt lưu ý nâng cao chất lượng người dân đô thị gắn với hạ tầng đô thị; quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công theo tiêu chí tính điểm.

Thực hiện mục tiêu kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa phát triển KT-XH với xây dựng khu vực biên giới trên địa bàn thành phố giàu mạnh, văn minh, hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Trọng tâm là triển khai hiệu quả biên bản hội đàm Gặp gỡ mùa xuân năm 2024 và các văn kiện hợp tác được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) đến Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn; quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, gian lận thương mại; xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an ninh an toàn, văn minh.

Thu Chung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 25799
Đã truy cập: 63486990

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.