Hải quan Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

13/04/2024 16:30

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức luôn được Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh chú trọng triển khai, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Cục Hải quan tỉnh tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh hiện có 18 chi, đảng bộ cơ sở, với 450 đảng viên. Do đặc thù nhiệm vụ đảm nhận trên địa bàn rộng, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ban Thường vụ, Đảng uỷ; duy trì và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định quy chế, chương trình làm việc của cấp ủy các cấp.

Theo Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nguyễn Văn Nghiên, xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh thường xuyên xây dựng, sửa đổi, bổ sung để ngày càng hoàn thiện “bộ khung” các quy chế làm việc, quy định phân cấp quản lý, quy định về công tác cán bộ, theo hướng “3 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm).

Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh tiếp tục bổ sung, cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức hải quan phù hợp thực tiễn, hài hòa theo mục tiêu “4 giữ, 4 xây, 4 chống” gắn với liêm chính hải quan, văn hóa công sở theo phương châm “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả” của ngành và các tiêu chí văn hóa, con người Quảng Ninh, nhất là tiêu chí về “văn hóa số trên môi trường số”. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, Kết luận 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; biểu dương, khen thưởng, lan tỏa mạnh mẽ về những điển hình tiêu biểu, gương mẫu.

Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa được đơn vị đặc biệt chú trọng với nhiều giải pháp, qua đó góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, rút ngắn thời gian thông quan và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, minh bạch hóa thủ tục; chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong công chức hải quan. Năm 2023 Cục Hải quan tỉnh đã chủ động rà soát và đề xuất, kiến nghị phương án xử lý 13 nhóm vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK. Hoàn thành rà soát, đánh giá để đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với 1 TTHC, kiến nghị bãi bỏ đối với 1 TTHC.

Đặc biệt, Cục Hải quan tỉnh luôn duy trì Chương trình khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở (CDCI). Qua đó, cán bộ hải quan các cấp trong tỉnh tiếp cận sát sao với những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, từ đó xác định rõ những điểm yếu cần khắc phục, cũng như những kỳ vọng của doanh nghiệp. Từ đó, tại các cuộc họp đảng bộ, chi bộ những vấn đề cần tháo gỡ được đưa ra bàn bạc, có giải pháp khắc phục cụ thể, nhằm kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động XNK qua địa bàn. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh cũng thường xuyên lãnh đạo nâng cao chất lượng tổ chức, sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức trong đơn vị. Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh ban hành Kế hoạch 56-KH/ĐU (ngày 23/8/2021) để quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 345-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy về ủy viên các cấp, cán bộ cơ quan chuyên trách dự sinh hoạt chi bộ, đảm bảo cán bộ các ban xây dựng Đảng tại Đảng bộ dự sinh hoạt chi bộ 2 lần/quý, không kể đột xuất, qua đó, tăng cường giám sát thường xuyên tại địa bàn, đơn vị, lĩnh vực phụ trách.

Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện theo hướng chặt chẽ, bố trí đúng cán bộ, rà soát bộ máy tổ chức để xây dựng lực lượng vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Theo đó, nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ (hằng tháng, hằng quý, chuyên đề) ngày càng được đổi mới theo hướng đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, để các buổi sinh hoạt đi vào thực chất, giải quyết được những vấn đề thiết thực, cụ thể, gắn với quán triệt kịp thời chủ chương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nội dung liên quan mật thiết tới cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng luôn được Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh chú trọng. Theo đó, hằng năm, chương trình kiểm tra, giám sát đã có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đã thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng; chủ động trong việc thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát và tiến hành triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc theo đúng quy định. Qua đó, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tính riêng năm 2023, tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Hải quan tỉnh đã thực hiện 45 lượt kiểm tra, giám sát từ cơ sở; tập trung vào trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với các chi đảng bộ cơ sở, chi đảng bộ bộ phận. Trong đó, 18/73 ủy viên được kiểm tra, chiếm hơn 1/2 số lượng đảng viên được lựa chọn kiểm tra trên toàn đảng bộ, 8/28 ủy viên được giám sát trên tổng số đảng viên được giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được chỉ đạo thực hiện đúng quy định, quy trình, nguyên tắc, thẩm quyền và theo hướng dẫn của cấp trên; thống nhất trong xử lý kỷ luật đảng viên, kỷ luật công chức.

Từ việc tăng cường công tác Đảng đã góp phần quan trọng để Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2023 Cục Hải quan tỉnh hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Trong đó thu nộp NSNN 17.253 tỷ đồng (đạt 150% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao); thu hút 1.617 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan qua địa bàn và thực hiện thủ tục hải quan hơn 148.000 tờ khai, tổng kim ngạch XNK đạt 16,4 tỷ USD (tăng 74% về tờ khai, tăng 0,8% về kim ngạch, tăng 24% về số doanh nghiệp so với năm 2022).

 

Nguyễn ThanhTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5291
Đã truy cập: 64993784

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.