Xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng

17/04/2024 13:25

Xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng là nền tảng, là sức mạnh nội sinh bảo đảm cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Xác định rõ tầm quan trọng đó, những năm qua Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng công tác này, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi tổ chức đảng và đảng viên.


Cán bộ, nhân dân khu phố 7B (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) giám sát người đứng đầu trong phê duyệt xây dựng các công trình trên địa bàn. Ảnh: Mạnh Trường

Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh phải tập trung thực hiện, coi đó là gốc, là nền tảng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang…”. Đặc biệt trong điều kiện Đảng cầm quyền, khi nhiều cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thì vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên và xây dựng Đảng về đạo đức càng đặc biệt quan trọng.

Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh luôn xác định công tác xây dựng Đảng về đạo đức là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa hàng đầu. Trong đó cần nâng cao đạo đức hành động, đạo đức lối sống; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức phải là một tấm gương về đạo đức chính trị. Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trên từng lĩnh vực, trong mỗi thành viên của hệ thống chính trị. Đưa nội dung xây dựng đạo đức trong Đảng trở thành tiêu chí xây dựng và đánh giá cơ quan, đơn vị…, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đạo đức lối sống, quan liêu, xa dân.

Nói về tầm quan trọng của công tác xây dựng, củng cố đạo đức trong Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua Đảng bộ tỉnh hết sức chăm lo xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu thì cùng với chăm lo phát triển tài năng, càng phải đặc biệt chú trọng đến giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên.


Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện sâu rộng, thường xuyên, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu phải gương mẫu đi đầu thực hiện nêu gương, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy, lôi cuốn đảng viên, nhân dân tự giác chấp hành chính sách, pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng kết hợp với phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí và của nhân dân đối với việc thực hiện các quy định nêu gương. Cổ vũ, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành gần 20 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo Bác, gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên toàn tỉnh. Trong đó chỉ đạo xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo phương châm “Sát chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện”, tập trung vào 5 mối quan hệ của cán bộ, đảng viên: Đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị; đối với đồng chí, đồng nghiệp; đối với việc nêu gương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đối với bản thân.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai Quy định về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên; Quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII)... Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành chủ động triển khai đầy đủ yêu cầu và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cam kết nêu gương, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Đồng thời bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở mỗi địa phương…

Điển hình chuẩn mực đạo đức của CBCC ngành tuyên giáo là “Đoàn kết, đổi mới; dân chủ, kỷ cương; kiên định lập trường; nêu gương, trách nhiệm; bám sát thực tiễn; kiên quyết đấu tranh; bản lĩnh, trung thành; nâng cao lý luận”. Chuẩn mực đạo đức của một số cơ quan khối chính quyền là “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo của cơ quan chính quyền”, “Nói đi đôi với làm”, “Vì dân phục vụ”, “Tận tụy, trách nhiệm, trung thực, hiệu quả”. Ngành Than xây dựng chuẩn mực đạo đức “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”, “Kỷ luật và Đồng tâm”, “Vượt khó của người thợ mỏ”... Khối công an thực hiện chuẩn mực đạo đức “Xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an Quảng Ninh cùng nụ cười Hạ Long”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy ngành Công an nhân dân...

Thông qua thực hiện nghiêm các quy định của trung ương, đến nay việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh có ý thức hơn trong rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong, lối sống, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng gia đình, tổ dân, khu phố văn hóa; tích cực đấu tranh với những biểu hiện và hành vi sai trái.

Đặc biệt, nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và tập trung chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm minh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Từ đó niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 90%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Hoài Anh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3702
Đã truy cập: 64992195

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.