Xây dựng “Chi bộ 4 tốt”

17/04/2024 14:31

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW (ngày 16/6/2022) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, các cấp ủy đảng trong tỉnh đẩy mạnh triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt”. Đây là giải pháp quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Hải Hà đăng ký thực hiện mô hình "Chi bộ 4 tốt" năm 2024.

Là một trong những đảng bộ đi đầu toàn tỉnh trong xây dựng mô “Chi bộ 4 tốt”, đầu năm 2024 Đảng bộ huyện Hải Hà xây dựng và ban hành hướng dẫn xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt” để thực hiện trên địa bàn huyện. “Chi bộ 4 tốt” gồm các tiêu chí: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ tốt, đảng viên tốt. Trong 4 tiêu chí này còn có các tiêu chí thành phần, được xác định các bằng các thang điểm khác nhau.

Để đạt “Chi bộ 4 tốt”, các chi bộ phải kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và nghị quyết hằng năm của cấp ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu, đúng thời gian và hoàn thành các nhiệm vụ về chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. Các cán bộ, đảng viên phải nêu gương tốt về đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; nêu gương tốt về nói đi đôi với làm…

Đồng chí Trần Đức Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hải Hà, cho biết: Những chi bộ đạt 4 tiêu chí “tốt” thì sẽ đạt “Chi bộ 4 tốt”. Tiêu chí đạt “tốt” khi số điểm từng tiêu chí thành phần đạt 90% trở lên so với số điểm tối đa quy định. Thời gian xét “Chi bộ 4 tốt” thực hiện đồng thời với thời gian đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Kết quả công nhận “Chi bộ 4 tốt” là cơ sở để xem xét xếp loại tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện hướng dẫn của Huyện ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã triển khai đồng loạt đến các chi bộ trực thuộc. Trong đó tổ chức phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện hướng dẫn; tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”. Các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện đều xây dựng kế hoạch, đăng ký mô hình “Chi bộ 4 tốt”.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà), cho biết: Đảng ủy thị trấn đã xây dựng kế hoạch và thực hiện đăng ký mô hình “Chi bộ 4 tốt” với Huyện ủy. Đồng thời phân công đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách trực tiếp hướng dẫn từng chi bộ xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy thị trấn yêu cầu với các chi bộ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”. Trong sinh hoạt chuyên đề, các nội dung, tiêu chí về xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt” được thảo luận, phân tích đánh giá, cách làm hết sức cụ thể. Mục tiêu năm 2024 Đảng bộ thị trấn có 29/33 chi bộ trực thuộc đạt “Chi bộ 4 tốt”.

Một buổi sinh hoạt Chi bộ phố Long Thành (thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên). Ảnh: Trung tâm TT-VH Tiên Yên

“Chi bộ 4 tốt” tại huyện Tiên Yên được đánh giá dựa trên bộ tiêu trí rõ ràng, cụ thể theo hướng dẫn do Huyện ủy ban hành, với các khung tiêu chí và mức chấm điểm cho 4 nội dung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. Qua đó giúp việc đánh giá chi bộ cũng như cán bộ, đảng viên hiệu quả hơn.

Ngay sau khi BTV Huyện ủy Tiên Yên ban hành hướng dẫn, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Trong đó nhiều chi, đảng bộ cơ sở có những cách làm sáng tạo trong triển khai mô hình, như: Xây dựng bảng đăng ký thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”; phát động xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”; mỗi đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực…

Từ sự chủ động, tích cực trong xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt” đã tạo phong trào thi đua sôi nổi trong mỗi chi bộ, trong mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Việc triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt” là giải pháp cần thiết để củng cố các tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở hướng dẫn chung của tỉnh về xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt” tới đây được ban hành, các đảng bộ trực thuộc tỉnh cần đẩy mạnh thực hiện mô hình này với những cách làm hay, sáng tạo để mô hình ngày càng đi vào nền nếp. Qua đó góp phần quan trọng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thu Chung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6382
Đã truy cập: 64994875

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.