Thành quả cải cách thực chất và bền vững

17/04/2024 16:36

Theo kết quả công bố từ Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu cả nước trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2023. Như vậy, Quảng Ninh đã xuất sắc đoạt vị trí quán quân 6 năm Chỉ số PAR Index và 5 năm liên tiếp Chỉ số SIPAS. Kết quả này minh chứng cho nỗ lực bền bỉ, đổi mới sáng tạo một cách thực chất và bền vững trong công tác cải cách hành chính; là bí quyết để Quảng Ninh gia tăng niềm tin với người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiểm tra đột xuất công vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đầu năm 2024.

Tiếp tục giữ vị trí quán quân

Ngày 17/4, tại hội nghị công bố Chỉ số PAR Index năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số SIPAS năm 2023 do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức, Quảng Ninh đồng thời được vinh danh là quán quân của cả 2 chỉ số này.

Đối với Chỉ số PAR Index, Quảng Ninh đạt 92,18/100 điểm (92,18%), cao hơn giá trị trung bình các tỉnh trên toàn quốc 5,2%, tăng 2,08 điểm so với năm 2022 và là một trong 7 địa phương thuộc nhóm A (trên 90%). Nếu như đối với Chỉ số PAR Index, Quảng Ninh đã giữ vững được thành quả ngôi vị đứng đầu 6 năm liền, thì ở Chỉ số SIPAS, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục tăng khi Quảng Ninh năm thứ 5 liên tiếp (2019-2023) được xướng tên ở vị trí cao nhất, đạt 90,61%, tăng 3,02% so với năm 2022.

Kết quả xếp hạng các Chỉ số PAR Index và SIPAS năm 2023 tiếp tục cho thấy "bức tranh" toàn diện, chi tiết về chất lượng cung ứng dịch vụ công, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước của Quảng Ninh. Đồng thời, khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong nỗ lực cải thiện năng lực điều hành của bộ máy chính quyền các cấp trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quảng Ninh có năm thứ 6 dẫn đầu Chỉ số PAR Index.

Điểm nổi bật trong Chỉ số PAR Index của Quảng Ninh năm 2023 là các chỉ số thành phần có sự cải thiện vượt bậc so với năm 2022. Đáng chú ý, chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đạt điểm tuyệt đối với 9,5/9,5 điểm; chỉ số về cải cách TTHC đạt 99,53%, tăng 16 bậc so với năm 2022; chỉ số xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2022. Quảng Ninh vươn lên đứng thứ nhất trong chỉ số đánh giá về tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển KT-XH của tỉnh, tăng 5 bậc so với năm 2022.

Còn đối với Chỉ số SIPAS, một số chỉ số quan trọng phản ánh cảm nhận của người dân, tổ chức về sự phục vụ hành chính, như: Việc ban hành, tổ chức thực hiện chính sách và việc cung ứng dịch vụ hành chính công của Quảng Ninh đều đạt trên 90%, đứng đầu trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước. Những chỉ số thành phần về việc người dân phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc; vấn đề bị trễ hẹn, bị phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực... của tỉnh đều ở mức thấp và có xu hướng giảm từng năm.

Tại hội nghị công bố các Chỉ số PAR Index và SIPAS năm 2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã đánh giá: Kết quả dẫn đầu các chỉ số xứng đáng với tỉnh Quảng Ninh, bởi những nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công và đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Có thể thấy rằng, chất lượng dịch vụ công của Quảng Ninh đồng đều ở tất cả khía cạnh, yếu tố của quá trình cung ứng và kết quả dịch vụ công, từ tiếp cận dịch vụ, TTHC, công chức, kết quả dịch vụ, đến việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. Quảng Ninh chứng tỏ được chất lượng, cũng như vị thế thông qua bảng xếp hạng chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI, cùng nhiều chỉ số đo lường về hiệu quả, hiệu lực của chính quyền địa phương luôn đứng đầu cả nước trong nhiều năm liên tiếp. Kết quả đó cho thấy tính bền vững cao, thể hiện sự nhất quán, đồng bộ trong cải cách hành chính, trong chỉ đạo điều hành của tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2023 Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu Chỉ số SIPAS, là năm thứ 5 liên tiếp đứng đầu cả nước.

Nỗ lực bền bỉ, đổi mới, sáng tạo thực chất

Kết quả Quảng Ninh đạt được là minh chứng sống động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai tổ chức thực hiện sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bằng tư duy đổi mới, thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động. Nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được tỉnh thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt với tư duy đổi mới, chủ động, sáng tạo, thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích của nhân dân.

Xác định thể chế địa phương là động lực chính trị - tinh thần mang tính quyết định cho phát triển, quyết định sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực khác, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh địa phương, Quảng Ninh lần đầu tiên và cũng là tỉnh đầu tiên đưa mục tiêu giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về 4 chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Quảng Ninh cũng là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Điều này thể hiện sự quyết tâm chính trị rất lớn của tỉnh trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Quảng Ninh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số PAR Index, SIPAS, DDCI, DGI, DTI của các cơ quan, đơn vị năm 2023.

Hiện thực hóa quyết tâm, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn; mạnh dạn thí điểm áp dụng những mô hình quản trị mới, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện cung cấp các dịch vụ công phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân và xã hội với chất lượng ngày càng tốt hơn; đồng thời chủ động vào cuộc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Một trong những "chìa khóa" thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là việc tỉnh duy trì và thực hiện hiệu quả mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện, cùng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Đến nay, 100% giao dịch trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được xác thực định danh điện tử; 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được thiết lập, niêm yết, công khai trên cổng dịch vụ công của tỉnh; trên 77% hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến; 100% phí, lệ phí được thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ xử lý hồ sơ công tác toàn trình cả 3 cấp đạt trên 82%, cao gấp 1,5 lần trung bình toàn quốc. Trên 72,9% tổng số hồ sơ giải quyết TTHC được số hóa theo quy trình "5 bước", số hóa từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt cao, đạt 99,7%.

Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến. Ảnh: Việt Hưng

Tỉnh cũng có nhiều giải pháp tăng cường giáo dục kỷ luật, chấp hành kỷ luật, dùng kỷ luật nghiêm minh và giám sát nghiêm khắc để cán bộ, đảng viên biết giữ gìn, nhớ điều cấm, giữ giới hạn, quen làm việc và sinh sống trong môi trường bị giám sát, bị ràng buộc để làm đúng hơn, làm nhanh hơn, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, nêu gương, làm gương ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh. Đội ngũ CBCCVC trong tỉnh luôn đề cao và thực hành văn hoá phục vụ người dân và doanh nghiệp và đưa điều này trở thành trách nhiệm, được dẫn dắt, định hướng, định hình và lan tỏa bởi sự nêu gương, làm gương của người đứng đầu qua hành động thực tế, “nhiệt huyết và truyền lửa”, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chính những nỗ lực trong cải cách hành chính đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Qua đó, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của tỉnh, đưa Quảng Ninh luôn nằm trong tốp những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước; củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp ngày càng vững chắc.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Thanh tra tỉnh giám sát hoạt động công vụ qua hệ thống camera. Ảnh: Minh Hà

Hiện nay, trong bối cảnh trên cả nước đang nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, Quảng Ninh cũng hiểu rõ, có được vị thế, thứ hạng các chỉ số đã khó, giữ vững được vị thế, thứ hạng chỉ số càng khó khăn hơn. Thử thách còn ở phía trước đòi hỏi toàn tỉnh phải luôn đổi mới sáng tạo, không ngừng nỗ lực bền bỉ hơn nữa.

Phát biểu tại hội nghị công bố các chỉ số PAR Index và SIPAS năm 2023, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, làm đúng, làm nhanh hơn, làm tốt hơn, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; đội ngũ CBCCVC, nhất là người đứng đầu luôn nêu gương, làm gương ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh; thật sự chí công vô tư, mọi việc đều xuất phát từ nhân dân, vì nhân dân. Tỉnh tiếp tục xây dựng và nhân lên hình ảnh, tác phong, cốt cách của CBCCVC Quảng Ninh chuyên nghiệp, kỷ cương, tận tâm, mẫu mực, năng động, sáng tạo vì người dân phục vụ.

Thu Chung


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5719
Đã truy cập: 64994212

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.