Quảng Ninh - 10 kết quả nổi bật năm 2017

28/12/2017 08:05
QNP - Với tinh thần quyết tâm đổi mới, bằng nội lực của tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, năm 2017, nhiều chỉ tiêu, kế hoạch của Quảng Ninh đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin được đăng tải 10 kết quả nổi bật năm 2017 do Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức bình chọn và đã được Thường trực Tỉnh ủy thông qua.  

1. Đề án về Khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn được Bộ Chính trị, Chính phủ cho ý kiến hoàn thiện. Trên cơ sở đó, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV đã thảo luận và đạt được sự đồng thuận cao về Dự thảo Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt. Trước đó, Đề án đã được lấy ý kiến rộng rãi với sự đồng tình, nhất trí của 98,78% cử tri trên địa bàn huyện Vân Đồn; 100% đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vân Đồn và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua ban hành nghị quyết tán thành chủ trương.

Tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện mô hình Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, bản, khu phố.

2. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU và Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” với những kết quả nổi bật như: Thực hiện quy trình "Dân tin - Đảng mới cử", nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ với trưởng thôn, bản khu phố đạt 97,13%; Thống nhất, đồng bộ, tránh sự chồng chéo trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp uỷ, chính quyền và cơ quan dân cử, giảm được 30% số cuộc so với năm 2016, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là giám sát đột xuất, trực tiếp, thường xuyên, không báo trước. Mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và đoàn thể được nhân rộng và phát huy tốt tại 12/14 huyện, thị xã, thành phố; 80% người dân được hỏi ý kiến đã ghi nhận về hiệu quả, tính thống nhất và trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân với các nội dung cụ thể; Công tác qu